Η πλατφόρμα του CloudCart σας προσφέρει διάφορους τρόπους και εργαλεία για να αναπτύξετε την διαδικτυακή σας επιχείρηση! Η δημιουργία εκπτώσεων αποτελεί σημαντικό μέρος στη σχέση σας με τους πελάτες σας, όπως και στην μάρκετινγκ στρατηγική της επιχείρησης σας. Στην ενότητα Εκπτώσεις του πίνακα ελέγχου έχετε στη διάθεση σας επιλογές δημιουργίας με πολλούς κωδικούς προσφοράς. Αυτού του είδους η έκπτωση θα σας είναι χρήσιμη εφόσον επιθυμείτε να παρέχετε στους πελάτες σας μεμονωμένους κωδικούς, οι οποίοι θα μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μία παραγγελία.

Δημιουργία της έκπτωσης:

1.  Μεταβείτε στο τμήμα Εκπτώσεις και πιέστε το κουμπί Προσθήκη έκπτωσης στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας

2.  Επιλέξτε Έκπτωση με πολλούς κωδικούς προσφοράς - Κοντέινερ


3. Συμπληρώστε την Ονομασία στο κενό πεδίο, στη δεξιά πλευρά της σελίδας (το όνομα θα είναι εμφανές μόνο στο δικό σας Λογαριασμό).

4.  Στο πεδίο Αξία προσθέτετε το συγκεκριμένο % της αξίας της έκπτωσης που επιθυμείτε να εφαρμόσετε.


Τα κοντέινερ ή οι εκπτώσεις με πολλούς κωδικούς προσφοράς είναι μοναδικές λειτουργίες που μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις σας. Με την λειτουργικότητα αυτή μπορείτε να δημιουργήσετε και διαφημιστικές καμπάνιες με πολλούς κωδικούς προσφοράς.

Για παράδειγμα, δημιουργείτε ένα κοντέινερ με έκπτωση 30% και μαζί με αυτό δημιουργείτε κωδικούς προσφοράς με έκπτωση 10%, μπορείτε να ανταμείψετε έναν από τους καλούς σας πελάτες με μερικούς από αυτούς τους κωδικούς, τους οποίους θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

5.  Για την επιλογή Να εφαρμοστεί σε επιλέξτε:


  • Όλες οι παραγγελίες: Αυτή η επιλογή θα καθορίσει ο κωδικός της έκπτωσης να εφαρμοστεί σε όλες τις παραγγελίες όλων των πελατών (ανεξάρτητα από τα προϊόντα που περιέχουν οι παραγγελίες ή το τελικό τους ποσό)
  • Παραγγελίες άνω των: Αυτή η επιλογή θα καθορίσει ο κωδικός της έκπτωσης να εφαρμοστεί μόνο σε παραγγελίες των οποίων η αξία υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό που έχετε εισαγάγει στο κενό πεδίο.
  • Προϊόν: Αυτή η επιλογή θα καθορίσει ο κωδικός της έκπτωσης να εφαρμοστεί μόνο στα προϊόντα που επιλέγετε από το αναπτυσσόμενο μενού.
  • Κατηγορία προϊόντων: Αυτή η επιλογή θα καθορίσει ο κωδικός της έκπτωσης να εφαρμοστεί μόνο στις κατηγορίες των προϊόντων που επιλέγετε από το αναπτυσσόμενο μενού.
  • Μάρκα / Επωνυμία: Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την έκπτωση που θα ισχύει για την κάθε επωνυμία.
  • Συλλογές: Εδώ επιλέγετε αν η έκπτωση θα εφαρμοστεί και στις Συλλογές.
  • Συλλογή και επωνυμία: Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω επιλογών.


6. Μπορείτε να επιλέξετε εάν ο κωδικός θα είναι ενεργός για όλους τους πελάτες ή μόνο για συγκεκριμένες ομάδες στις Ομάδες Πελατών. Για να επιλέξετε συγκεκριμένες ομάδες πελατών, κάντε κλικ στο κενό πλαίσιο δίπλα από το όνομα της ομάδας.


7. Στις Περιοχές μπορείτε να επιλέξετε για ποιες χώρες και περιοχές θα είναι ενεργός ο κωδικός προσφοράς. Μπορείτε να επιλέξετε Γενική εφόσον επιθυμείτε ο κωδικός να είναι ενεργός για όλες τις χώρες και/ή περιοχές που εξυπηρετείτε.

9. Στην Ισχύ της Έκπτωσης μπορείτε να επιλέξετε την περίοδο για την οποία θα ισχύει η Έκπτωση. Είναι υποχρεωτικό να καθορίσετε μια ημερομηνία έναρξης ορίζοντας την από το ημερολόγιο. Μπορείτε να καθορίσετε μια ημερομηνία λήξης ή να αφήσετε τον κωδικό με το status - Δεν λήγει ποτέ.

10. Στους Περιορισμούς της έκπτωσης μπορείτε να ορίσετε το πόσες φορές θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο κωδικός. Γράψτε τον αριθμό ή ορίστε τον Κωδικό της Έκπτωσης με το status - Απεριόριστος.


11. Κάντε κλικ στην Προσθήκη Έκπτωσης για να αποθηκεύσετε τον δημιουργημένο κωδικό έκπτωσης και τις ρυθμίσεις του.


Δείτε πώς να δημιουργήσετε άλλα είδη εκπτώσεων σε αυτήν την ενότητα του Κέντρου Βοήθειας μας.