Εάν επιθυμείτε οι πελάτες σας να μπορούν να πληρώνουν στο διαδικτυακό σας κατάστημα με πιστωτική ή/και χρεωστική κάρτα και εσείς να λαμβάνετε άμεσα τα χρήματα στον λογαριασμό σας, τότε το CloudCart σας προσφέρει μια εύκολη και γρήγορη λύση. Ενεργοποιήστε τις πληρωμές μέσω του εικονικού τερματικού POS - MyPOS από την ενότητα Ρυθμίσεις > Πληρωμές από τον πίνακα διαχείρισης του καταστήματος σας.


Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:

Ενεργοποίηση και Ρυθμίσεις

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να επικοινωνήσετε με το MyPos https://www.mypos.eu/bg και να κάνετε μια συμφωνία μαζί τους. Εκείνοι θα σας παράσχουν τις απαραίτητες πληροφορίες (Store ID, Wallet Number, Private Key, MyPOS Public Certificate, Test Key Index) με τις οποίες θα συμπληρώσετε τα πεδία στις ρυθμίσεις του MyPos στο CloudCart κατάστημα σας.


1. Για να διαμορφώσετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής, μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης, στις Ρυθμίσεις > Πληρωμές και επιλέξτε MyPos > Διαμόρφωση.

2. Αφού μεταβείτε στις ρυθμίσεις, στην πρώτη ενότητα, μπορείτε να εισαγάγετε το όνομα της υπηρεσίας (η προεπιλογή είναι το MyPos, αλλά μπορείτε να προσθέσετε κείμενο ή να το αλλάξετε), καθώς και να επιλέξετε ένα άλλο λογότυπο για την υπηρεσία αυτή.

3. Θα βρείτε ένα κουμπί «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», το οποίο θα πρέπει να παραμείνει εκτός λειτουργίας έως ότου ολοκληρωθούν με επιτυχία όλες οι δοκιμαστικές πληρωμές και αφού η τεχνική ομάδα του MyPOS σας ενημερώσει πως μπορείτε να ενεργοποιήσετε το POS σας σε ένα πραγματικό περιβάλλον.4. Στην επόμενη ενότητα, εισαγάγετε τα δεδομένα στα αντίστοιχα πεδία:

  • Store IDμετά τη σύναψη της σύμβασης με το MyPos θα λάβετε αυτόν τον αριθμό. Μπορείτε να τον δείτε στο online banking σας στο www.mypos.eu > μενού Ηλεκτρονικό εμπόριο > Ηλεκτρονικά καταστήματα.

  •  Wallet Number - Μπορείτε να το βρείτε στο online banking σας στο https://www.mypos.eu/bg 


  • Private Key - αυτό το κλειδί δημιουργείται στο online banking σας στο  www.mypos.eu > μενού Ηλεκτρονικό εμπόριο >  Ηλεκτρονικά καταστήματα > Κλειδιά

  • MyPOS Public Certificate - μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το πιστοποιητικό από το online banking σας στο www.mypos.eu > μενού Ηλεκτρονικό εμπόριο >  Ηλεκτρονικά καταστήματα > Κλειδιά

  • Test Key Index - το key index του πιστοποιητικού θα βρείτε στο online banking σας στο www.mypos.eu > μενού Ηλεκτρονικό εμπόριο> Ηλεκτρονικά καταστήματα> Κλειδιά

  • Save Card - ενεργοποιώντας αυτό το κουμπί σημαίνει πως η κάρτα του πελάτη θα αποθηκευτεί για τυχόν μελλοντικές συναλλαγές μέσω του MyPos. Αφού ένας πελάτης χρησιμοποιήσει αυτόν τον τρόπο πληρωμής στο κατάστημα σας μια φορά και επιλέξει ξανά τον ίδιο τρόπο πληρωμής, τότε η κάρτα του θα αποθηκευτεί για το MyPos.

    Στο checkout, η κάρτα του πελάτη θα αποθηκευτεί για την ταχύτερη ολοκλήρωση της παραγγελίας:

Η επιλογή αυτή είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο με χρεωστική/πιστωτική κάρτα, τότε το myPOS θα πρέπει να δοκιμάσει και να αξιολογήσει τη χρήση (ανεξάρτητα αν αφορά την ιστοσελίδα ή την εφαρμογή) και να ενεργοποιήσει τη λειτουργικότητα στο παραγωγικό περιβάλλον.


5. Στην επόμενη ενότητα Αποδοχή πληρωμών ανά ποσό παραγγελίας, μπορείτε να ορίσετε ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο ποσό παραγγελίας για τα οποία αυτή η μέθοδος πληρωμής θα είναι ενεργή και θα εμφανίζεται στον πελάτη, εφόσον εκείνος έχει επιλέξει αυτόν τον τρόπο πληρωμής.

6. Στην τελευταία ενότητα Έκπτωση σε συναλλαγές μέσω MyPos μπορείτε να παρέχετε μια έκπτωση (συγκεκριμένο ποσό ή ποσοστό) στους πελάτες σας για να τους ενθαρρύνετε στη χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής.

Μόλις συμπληρώσετε και αποθηκεύσετε τα απαραίτητα δεδομένα στα πεδία, είστε έτοιμοι να πραγματοποιήσετε τις πρώτες δοκιμαστικές πληρωμές στο κατάστημα σας.

Εδώ θα βρείτε μια λίστα με αριθμούς δοκιμαστικών καρτών που λειτουργούν ΜΟΝΟ σε δοκιμαστικό περιβάλλον:

Card Type
Card Number
VISA
4006090000000007
VISA
4929131949828217
VISA Electron
4002880000000005
MasterCard
5326100000000004
Maestro
67032000000000001
VPay
4877000000000002

Το όνομα του κατόχου της κάρτας, η ημερομηνία λήξης (οποιαδήποτε μελλοντική ημερομηνία) και το CVV που θα εισαγάγετε δεν έχουν καμία σημασία.

Παράδειγμα:

Όνομα: TEST

CVC: 111

Ημερομηνία λήξης: 12/2030


Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία συντήρησης στις Ρυθμίσεις> Γενικές ρυθμίσεις και απορριφθεί η πρόσβαση στο κατάστημα, η ενσωμάτωση δε θα λειτουργήσει και δε θα πραγματοποιηθούν πληρωμές, ούτε δοκιμαστικές ούτε πραγματικές.

Ζητήστε την υπηρεσία

Σε περίπτωση που χρειαστείτε βοήθεια για την δημιουργία ενός εικονικού τερματικού POS (MyPos), τότε μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα μας, ζητώντας την υπηρεσία από το παρακάτω κουμπί. Εμείς θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και θα ενεργοποιήσουμε αυτόν τον τρόπο πληρωμής για εσάς.


Παραγγελία