Основни настройки

Промяна на данните на профила
В секцията "Моите магазини" можете да изпълнявате всички административни задачи, необходими за преглед и администриране на вашия онлайн магазин. Р...
Wed, 27 май, 2020 at 6:19 PM
Как да активирам виртуалния ПОС терминал на ОББ?
ОББ е метод на плащане, който позволява както на частни лица, така и на предприятия, да приемат плащания, чрез виртуален ПОС терминал. ОББ широко използва...
Fri, 29 май, 2020 at 9:13 PM
Конфигуриране на метод за плащане Stripe
Stripe е американска компания, която позволява на физически и юридически лица да получават плащания по интернет. Stripe предоставя колекция от API, която ...
Fri, 1 май, 2020 at 12:34 AM
Настройки и активиране на Виртуален ПОС Терминал (MyPOS)
Ако желаете клиентите да могат да плащат в онлайн магазина Ви със своите кредитни и/или дебитни карти, CloudCart Ви предлага лесно и бързо активиране на тоз...
Fri, 29 май, 2020 at 9:15 PM
Добавяне на метод за доставка спрямо тегло и/или цена
Веднъж след като сте настроили онлайн магазина си с подходящата гама от продукти, трябва да решите какви опции за доставка ще предложите на своите клиенти. ...
Fri, 1 май, 2020 at 12:53 AM
Създаване и управление на данъци и такси
Във вашия магазин, можете да въвеждате "Такса" глобално или за предварително създадена географска зона, а също така "Данък Добавена Стойност&...
Wed, 1 юли, 2020 at 1:24 PM
Как мога да променя абонаментния план на магазина?
CloudCart предоставя различни абонаментни планове, от които можете да избирате план според бюджета и нуждите на бизнеса Ви. Влезте в контролния панел на ма...
Fri, 1 май, 2020 at 12:04 AM
Къде се запазват изображенията в магазина ми?
Създаването и поддържането на онлайн магазин изисква постоянно качване на файлове. Тези файлове могат да бъдат вашите продукти (ако магазинът е за дигитални...
Thu, 30 апр, 2020 at 11:35 PM
Активация и Настройки на доставчик: DHL Express
DHL (Dalsey, Hillblom и Lynn) International e оригинално германска логистична компания, която се превърна в лидерът на експресните международни доставки. ...
Fri, 1 май, 2020 at 12:15 AM
CloudCart Webhooks
Относно webhooks Webhook е метод за увеличаване или промяна на поведението на уеб страница или уеб приложение с персонализирани обратни обаждания. Тези о...
Mon, 6 юли, 2020 at 9:08 PM