Чрез API може да промените начина, по който правите бизнес към по-добро. 

CloudCart използва REST API, наричано още RESTful уеб API. Това е интерфейс за програмиране на приложения (API или уеб API), който отговаря на ограниченията на архитектурния стил на REST и позволява взаимодействие с RESTful уеб услугите. REST, съкратено от Representational State Transfer е създаден от компютърния учен Рой Филдинг.

Какво е API?


API е набор от дефиниции и протоколи за изграждане и интегриране на приложен софтуер. Може да го наречем споразумение между доставчика на информация и потребителя на тази информация, чрез което се регламентира необходимото съдържание от едната и от другата страна. 


Например, за да конфигурираме API за приложение за прогноза на времето е необходимо потребителят да предостави пощенски код, а доставчикът от своя страна да отговори с два основни параметъра - висока и ниска температура.


С други думи, ако искате да взаимодействате с външна система, за да извлечете информация или да изпълните функция, API ви помага да съобщите на тази система какво искате, за да може тя да разбере и изпълни заявката.


API е като посредник между потребителите и ресурсите или уеб услугите, които искат да получат. Чрез API се споделят ресурси и информация, като същевременно се запазва сигурността и се контролира достъпа - кой и до какво получава достъп. Друго предимство на API е, че не е нужно да знаете спецификата на кеширането – как се извлича ресурсът ви или откъде идва.

REST


REST е набор от архитектурни ограничения, а не протокол или стандарт. Когато постъпи клиентска заявка през RESTful API се изпраща картина на текущото състояние на ресурсите към заявителя или крайната точка. Тази информация или се доставя в един от следните формата чрез HTTP: JSON (Javascript Object Notation), HTML, XLT, Python, PHP или обикновен текст.  


JSON е най-популярният файлов формат за използване, тъй като e четим както от хора, така и от машини.

Случаи, при които може да използвате CloudCart API

  • Управление на продуктов каталог - създаване и обновяване на продукти

  • Управление на ценови политики - редакция на цени и създаване на отстъпки

  • Връзка с маркетинг системи

  • Връзка със счетоводен софтуер

  • Връзка със софтуери за доставки

  • Връзки със складов софтуер, фулфилмънт, ERP системи

  • Връзка със CRM софтуери


Всeки тип софтуер, който може да има взаимодействие с атрибут от онлайн магазина в CloudCart е възможно да се свърже чрез API.


Имайте предвид, че е добре API да се ползва от програмисти. Употребата му от неквалифицирани кадри може да доведе до необратими последици в магазина ви.


Тук може да се запознаете с API документацията на CloudCart.