В тази статия ще намерите:

Sales by Source/Medium

С тази метрика се визуализират данни за общата сума от поръчките групирани по параметри на UTM тракинга за типа източник на трафик, който ги е довел до Вашия онлайн магазин и е реализирана продажба.  Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период.


Списъкът съдържа топ 5 източника донесли най-голям приход като сума, информация към всеки външен източник и типът трафик, от който потребителя произхожда в проценти и брой съотношение по използвана версия - десктоп и мобилна на клиенти направили поръчка, както и данни за общия брой поръчки. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой поръчки направени през него (десктоп или мобилно).

За да получите допълнителна информация за външния източник, типът трафик и конкретната кампания, може да кликнете директно върху него. Ще откриете информация за: Списъкът съдържащ топ 5 кампании, донесли най-голям приход като сума, информация към всеки източник в проценти и брои съотношение по използвана версия - десктоп и мобилна на клиенти направили поръчка, както и данни за общия брой на създадените поръчки. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой поръчки направени през него (десктоп или мобилно). 

Имате възможност да кликнете върху конкретената кампания, за да разгледате детайлна информация за общ брой преглед от клиенти на кампанията (сесии), общ брой създадени поръчки, conversion rate - процент посещения, довели до поръчка от общия брой посещения, общата сума от поръчките. 

От допълнителните опциите може да изберете опция за сравнение на данните, както и за какъв период от време искате да се визуализират данните - на час, ден, месец, тримесечие, година.  Може да експортирате данните, които виждате от бутона разположен в горния десен ъгъл на екрана ви.

Виж детайли

От бутона "Виж детайли" ще получите подробна информация за посещенията, поръчките, conversion rate-a, както и генерираната сумата от всеки източник.


За детайлна информация, кликнете върху съответния източник. 

Traffic by Source/Medium

С тази метрика се визуализират данни за общия брой генериран трафик групиран по параметри на UTM тракинга за външния източник и типа трафик, от който потребителя е достъпил Вашия онлайн магазин. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период.


Сравнение може да се прави с период не по-късен от 17.01.2023, тъй като събираните данни са от посочената дата.


Списъкът съдържа топ 5 източника допринесли за трафика във Вашия онлайн магазин. Данните са базирани на сесии. За да получите допълнителна информация за външния източник, типът трафик и конкретната кампания, може да кликнете директно върху него. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой посещения направени през него (десктоп или мобилно). 

Ще откриете информация за: 5те кампании генерирали най-висок трафик във Вашия онлайн магазин, съотношение според използваната версия - десктоп и мобилна в проценти и брой.

Виж детайли

При избор на "Виж детайли" ще получите информация към конректния източник за общ брой сесии на база устройство, общ брой поръчки, conversion rate, както и общия приход от поръчките. 


При клик на конкретния тип трафик се визуализира детайлна информация и за кампанията довела клиентът в онлайн магазина със същите показатели (посещения, поръчки, converstion rate и обща сума от поръчките).


Визуализираните записи в секция "Виж детайли" са ограничени до 1000 бр. Ако вашите записи са повече може да ги видите като ги експортнете от съответния бутон. Екпортираните данни са ограничени до 150 000 записа.