Отчети

Въведение в CloudCart Analytics
Това е мощен инструмент, който ще Ви помогне да получите и анализирате ценна информация за Вашите продажби и ще Ви помогне да оптимизирате бизнеса си.  Clo...
Mon, 5 юни, 2023 в 2:19 PM
Total Sales (Общ брой продажби)
С тази метрика се визуализира общия брой продажби за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/годин...
Mon, 5 юни, 2023 в 2:19 PM
Total Orders (Общ брой поръчки)
С тази метрика се визуализира общия брой поръчки за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година...
Mon, 5 юни, 2023 в 4:05 PM
Total Customers (Общ брой клиенти)
С тази метрика се визуализира общия брой клиенти за даден период.  Върнали се -  визуалзизацията съдържа данни за процент и брой клиенти, които са напра...
Sat, 17 юни, 2023 в 3:04 PM
Total Visits (Общ брой посетители според устройството)
С тази метрика се визуализира общия брой посетители за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/год...
Mon, 5 юни, 2023 в 4:06 PM
Conversion Rate (Процент на конверсиите)
С тази метрика се визуализира процентното съотношение на посещения, довели до поръчки на клиенти от общия брой посещения за даден период. Може да зададете к...
Mon, 5 юни, 2023 в 4:07 PM
Conversion Funnel (Конверсии във фунията на продажби)
С тази метрика се визуализират данни с поредица от събития за:  Cart - брой клиенти достигнали до количката. При задържане на мишката във фунията в Cart с...
Mon, 5 юни, 2023 в 4:08 PM
Abandoned Carts & Checkout Rates (Процент на изоставените колички)
С тази метрика се визуализира процентното съотношение на изоставените колички за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравн...
Mon, 5 юни, 2023 в 4:08 PM
Customer Value (Средна стойност на клиент)
С тази метрика се визуализира средната стойност на поръчка за клиент за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с пр...
Mon, 5 юни, 2023 в 4:16 PM
Average Order Value (Средна стойност на поръчките)
С тази метрика се визуализира средната стойност на поръчките за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен п...
Mon, 5 юни, 2023 в 4:17 PM