Отчети

Работа с отчети по клиенти
Отчетите по клиенти показват цялата информация за вашите крайни потребители (клиенти). Главни функционалности на отчета Всички отчети съдържат важна инфор...
Fri, 25 септ, 2020 at 4:20 PM
Работа с отчети по тип плащане
Отчетите по клиенти показват цялата информация за вашите крайни потребители (клиенти). Главни функционалности на отчета Всички отчети съдържат важна инфор...
Fri, 25 септ, 2020 at 4:23 PM
Работа с отчети по продукти
Отчетите по клиенти показват цялата информация за вашите крайни потребители (клиенти). Главни функционалности на отчета Всички отчети съдържат важна инфор...
Fri, 25 септ, 2020 at 4:24 PM
Работа с отчети по продажби
Отчетите по клиенти показват цялата информация за вашите крайни потребители (клиенти). Главни функционалности на отчета Всички отчети съдържат важна инфор...
Fri, 25 септ, 2020 at 4:25 PM
Отчети FAQ
 В тази секция ще намерите: Мога ли да експортна отчет в екселска таблица? Мога ли да експортна продажбите си в XML файл? Мога ли да генерирам одиторски...
Fri, 14 май, 2021 at 12:03 PM