Отчети

Работа с отчети по клиенти
Отчетите по клиенти показват цялата информация за вашите крайни потребители (клиенти). Главни функционалности на отчета Всички отчети съдържат важна инфор...
Fri, 1 май, 2020 at 1:12 AM
Работа с отчети по тип плащане
Отчетите по тип плащане позволяват да следите всички плащания, свързани с продажбите в онлайн магазина Ви. Главни функционалности на отчета Всички отчети ...
Fri, 1 май, 2020 at 1:22 AM
Работа с отчети по продукти
Отчетът по продукти позволява да следи наличностите във вашия онлайн магазин Главни функционалности на отчета Всички отчети съдържат важна информация и д...
Fri, 1 май, 2020 at 1:20 AM
Работа с отчети по продажби
Отчетите позволяват следене на представянето на магазина чрез анализ на данните за поръчки и как те биват изпълнени (доставка, плащане и др.). Това е важен ...
Fri, 1 май, 2020 at 1:14 AM