В тази статия ще намерите:

Sales by Traffic Source

С тази метрика се визуализират данни* за общата сума от поръчките според типа източник на трафик на клиентите направили поръчка във Вашия онлайн магазин за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година.


*Данните се визуализират спрямо зададените статуси на поръчките в "Настройки".  

 

Списъкът съдържа топ 5 източника на трафик донесли най-голям приход в продажбите като сума, информация към всеки източник в проценти и брой съотношение по използвана версия - десктоп и мобилна на клиенти направили поръчка, както и данни за общия брой поръчки. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой поръчки направени през него (десктоп или мобилно).

За да получите допълнителна информация за всеки източник, може да кликнете директно върху него. Ще откриете информация за: 

Посещения във Вашия онлайн магазин от този източник, брой поръчки създадени от клиентите посетили магазина от конкретния източник, conversion rate - процент посещения, довели до поръчка от общия брой посещения, и общия приход като сума от всички създадени поръчки от източника на трафик. 

От допълнителните опциите (филтри) може да изберете опция за сравнение на данните, както и за какъв период от време искате да се визуализират данните - на час, ден, месец, тримесечие, година. Може да експортирате данните, които виждате от бутона разположен в горния десен ъгъл на екрана ви. 

Виж детайли

Може да зададете конкретен период за визуализация на топ източници, от които са дошли посетителите във Вашия онлайн магазин и са генерирали приход, както и да изберете от 3те опции - без сравнение, сравнение с предишен период или сравнение с предишна година

Ще получите информация за източниците базирайки се на тип устройство по възходящ ред с техните наименования и преглед на страниците, създадените поръчки на клиентите от всеки източник, conversion rate - процент посещения, довели до поръчка от общия брой посещения, както и общия приход като сума от всички създадени поръчки на клиенти за типа източник. 

При избор на конкретен източник ще получите детайлна информация със същите показатели, но за избрания период от време - на час, ден, месец, тримесечие, година, както и възможност да изберете сравнение.

Sessions by Traffic Source

С тази метрика се визуализира общия брой сесии, базирани на данни от посетители достигнали до Вашия онлайн магазин според типа източник на трафика за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година.


Сравнение може да се прави с период не по-късен от 17.01.2023, тъй като събираните данни са от посочената дата.


Списъкът съдържа топ 5 източника с най-висок брой посещения, информация към всеки източник в проценти и брой съотношение според използвана версия - десктоп или мобилна. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой посещения направени през него (десктоп или мобилно).

За да получите допълнителна информация за източника, може да кликнете директно върху него: 

Общ брой преглед от посетители, общ брой поръчки, conversion rate за източника - процент посещения, довели до поръчка от общия брой посещения, както и общата сума като приход от поръчаните продукти според източника. 

От допълнителните опции може да изберете опция за сравнение на данните, както и за какъв период от време искате да се визуализират данните - на час, ден, месец, тримесечие, година. Може да експортирате данните, които виждате от бутона разположен в горния десен ъгъл на екрана ви.

Виж детайли 

Може да зададете конкретен период за визуализация на топ източници, от които са дошли посетителите във Вашия онлайн магазин, както и да изберете от 3те опции - без сравнение, сравнение с предишен период или сравнение с предишна година. 

Ще получите информация за източниците по възходящ ред и техните наименования и преглед на страниците, създадените поръчки на клиентите от всеки източник, conversion rate - процент посещения, довели до поръчка от общия брой посещения, както и общия приход като сума от всички създадени поръчки на клиенти за типа източник. 

При избор на конкретен източник ще получите детайлна информация със същите показатели, но за избрания период от време - на час, ден, месец, тримесечие, година, както и възможност да изберете сравнение.