В тази статия ще намерите:


Динамичният промоционален код е много полезна функционалност, чрез която можете да подобрите процента си на конверсия, като я приложите към всеки потребител, който разглежда уебсайта ви, добавя продукти в количката или има интерес към конкретна група продукти (продукти, категории, марки и т.н.).

С динамичен промо код можете проактивно да достигнете до тези потребители и да ги насърчите да направят покупка от вашия магазин. Предоставяйки им отстъпка, вие ще увеличите интереса и желанието им да закупят продуктите, които са разглеждали.


Динамичният код има специфични условия и е приложим само за онези клиенти, които попадат в определен сегмент. По този начин ще можете да изпращате подходящи съобщения (отстъпки) до "правилните" клиенти.


Тази функционалност е достъпна само за търговци с абонаментни планове Enterprise и Enterprise Plus.

Създавайте подходящ сегмент

За да работите с динамичен промо код, най-напред е нужно да създадете подходящ сегмент, който да е свързан с продукти/категории/марки. За да създадете такъв сегмент, отидете в раздел Маркетинг > Кампании > Сегменти и натиснете бутона „Добави сегмент” в горния десен ъгъл на екрана. 


Сегментът може да бъде за потребители, които са разглеждали продукти повече от един път. В този случай би изглеждал така: Абонат > Разгледал > Разгледан продукт (изберете конкретен продукт/и или изберете "всички" > Продуктите са разгледани n пъти (повече от 1). 


Ако опцията „Групирано по запис“ е активирана, това ще групира вариантите на продукта в един запис. Ако даден потребител е разгледал различни варианти на продукт, това събитие ще бъде запазено като единичен запис.


Така създаден, този сегмент ще може да работи с динамичния промо код, тъй като е свързан с определени продукти. Когато създавате сегменти, които са свързани с продукти, категории или марки, можете да използвате функционалността „Динамичен промо код“. 

Подгответе кампания с динамичен промо код

Отидете в секция Маркетинг > Кампании > Кампании и изберете Автоматизирана кампания

За повече информация относно автоматизираните кампании кликнете тук.


1. Най-напред именувайте кампанията. Името е само за вътрешна употреба. 

  • Повтаряй кампанията за клиенти, които са попаднали повече от веднъж в нея - включете тази опция, за да уведомявате клиентите си всеки път, когато някой попадне в сегмента, който сте създали. Така, кампанията ще се изпраща всеки път, когато потребител разглежда определени продукти/категории/марки, а не еднократно.
  • Изпълни кампанията за вече съществуващите абонати в сегмента  - ако активирате тази опция, вашата кампания ще бъде изпратена до съществуващите абонати в сегмента. Т.е., ако при създаване на сегмент автоматично попаднат 100 абоната от вашия магазин, те няма да бъдат достигнати от тази кампания, ако изключите опцията. Ако искате да бъде изпратена до всички - съществуващите абонати и до тези, които по-късно ще влязат в сегмента, оставете опцията включена. По подразбиране е активирана. 


2. Във втора стъпка изберете "Попадне в сегмент" и изберете сегмента от падащото меню, след което ще се визуализират колко абоната попадат в сегмента. По този начин всеки път, когато клиент попадне в избрания сегмент, кампанията ще се стартира автоматично. 

3. При изграждане на логиката на вашата камппания в трета секция типът действие може да бъде изпращане на съобщение - email, SMS, Viber или web push известие, задаване на клиентска група или тагове. 


В конкретния случай ще изберем имейл като тип действие, веднага след като даден клиент е попаднал в сегмента.

4. След това трябва да изберете шаблон от нашата обширна база данни, да използвате такъв, който вече сте запазили, или да създадете напълно нов. За ваше удобство тук ще изберем нов шаблон и с приплъзване на мишката чрез модула ще сложим заглавие, задействащи кампанията продукти (triggered products), които са приложими за тази отстъпка, и ще копираме {$dynamic_discount_code} от легендата с променливите и ще го поставим в съобщението, така че да може кодът за отстъпка да се визуализира на клиентите.  


Динамичните промо кодове не се превръщат в линкове, така че не ги поставяйте в бутон, а копирайте променливата и директно я поставете в имейл съобщението.


Задействащите продукти (triggered products) са тези, които сте задали при създаването на сегмента, продуктите, които потребителите са разгледали повече от веднъж. Научете повече информация за задействащите продукти тук.


Веднага след като поставите променливата в имейл съобщението, ще се появи нова секция „Динамичен код за отстъпка“. 

  • Тук можете да изберете дали кодът за отстъпка да се прилага дори, ако количката съдържа продукти с отстъпка или да се приложи към базовата цена на продукта, ако отстъпката на промо кода е по-висока. 
  • Ограничения на отстъпката - изберете максималния брой пъти, в които отстъпката може да бъде ползвана.
  • Вид на отстъпката - определете какъв да е типа на отстъпката, която ще приложите - конкретна сума/ процент/безплатна доставка.
Тази настройка е приложима само за потребители, които са част от сегмента "Subscriber view products more than 1 time".


Когато сте готови с настройките, натиснете бутона "Запази", запазете и стъпката, след което стартирайте кампанията от съответния бутон, разположен в горния десен ъгъл на екрана.. 

Скоро вашата кампания ще достигне до всички потребители, които са или ще влезнат в сегмента. Всеки ще получи своя промоционален код по имейл, който може да бъде използван за конкретните продукти, които е гледал преди това и които са задействали кампанията. Ако клиентите добавят допълнителен продукт в количката си, различен от тези, които виждат в имейла си, отстъпката ще бъде приложена само към продукта, който е в имейла (задействащия продукт).