Клиентските групи ви помагат да сегментирате аудиторията си и да управлявате вашите маркетинг активности по-добре. В тази статия ще научите как да поставите автоматично потребител в клиентска група, след като се e регистрирал въз основа на неговия имейл домейн. Конкретният пример, който ще използваме е как всеки регистриран клиент, чийто имейл завършва на cloudcart.com да попада в клиентска група 'cloudcart'. 


В тази статия ще научите:

Създаване на клиентска група

Влезте в административния панел на вашия онлайн магазин и отидете в секция Клиенти > Клиентски групи и от бутона Добави група създайте клиентската група CloudCart. 

Създаване на сегмент

Oтидете в секция Маркетинг > Кампании > Сегменти. От бутона Добави сегмент добавете нов сегмент. Натиснете бутона Добави условие и изберете Абониран за канал - Е - Имейли, след което отново от бутона Добави условие изберете Съдържа - Завършва с - cloudcart.com

Така създаденият сегмент ще сегментира всички настоящи и бъдещи абонати, чиито имейл завършва на cloudcart.com.

Стартиране на кампания

След това създайте автоматизирана маркетинг кампания като отидете в раздел Маркетинг > Кампании, изберете Кампании от менюто и кликнете върху бутона Създайте кампания в горния десен ъгъл на екрана. За повече информация относно автоматизирани кампании вижте тук  

1. Задайте заглавие по ваш избор, името на кампанията е само за вътрешна употреба

2. Изберете сегментът, който сте създали в предходната стъпка. Всички потребители, които участват в този сегмент ще бъдат включени в кампанията и ще влязат в клиентската група CloudCart.

3. Задайте следната стъпка в кампанията: 

  • Изпълни действието - потребителите в сегмента ще попаднат в клиентската група, веднага след като условието е изпълнено
  • Тип на действието - действието е клиентите да влязат в конкретна клиентска група
  • CloudCart - посочва се в коя клиентска група ще влязат потребителите от сегмента

Натиснете бутона Запази кампанията, за да запазите промените и след това Стартирай кампанията, за да я стартирате.


Имате възможност да поставите автоматично потребител в клиентска група, след като се е регистрирал въз основа на своя имейл домейн като създадете автоматизирана кампания с CloudCart Маркетинг Кампании като първо създадете сегмент с потребители, чиито имейли завършват на съответния домейн, в случая @cloudcart.com.