Код за отстъпка PRO позволява на търговците да бъдат по-ефективни и успешни с маркетинговите си дейности. С този вид отстъпка можете да генерирате множество промоционални кодове с няколко различни условия и едновременно, въз основа на тази функционалност, да създадете конкретни условия за конкретни кодове.


Тази функционалност е достъпна само за търговци с абонаментни планове Enterprise и Enterprise Plus.

Добавяне на Код за отстъпка (PRO)

За да създадете този вид отстъпка, отидете във вашия админ панел, секция Маркетинг > Отстъпки > натиснете бутона Добави отстъпка > и изберете Код за отстъпка (PRO).1. Въведете наименование - първо трябва да попълните името отстъпката и да натиснете бутона „Добави отстъпка“. Това име е само за вътрешна употреба.

2. След това имате две възможности - да създадете нов код за отстъпка или да генерирате множество кодове към тази отстъпка.

  • Създаване на нов код за отстъпка- Целта на създаването на единичен код за отстъпка е да се даде допълнителна отстъпка, например, под формата на безплатна доставка за продуктите, които ще предлагате с отстъпка. В този случай въведете името на отстъпката и генерирайте кода. Можете да изберете отстъпката, да се прилага, дори ако количката съдържа продукти с отстъпка. Това означава, че отстъпката ще бъде приложена към вече намалената цена на продуктите. Вторият вариант е да приложите отстъпката към първоначалната цена на продуктите, ако отстъпката, която правите е по-висока.

 

В следващата стъпка можете да решите дали отстъпката да се прилага само за регистрирани потребители или за всички. Можете също така да изберете дали да приложите отстъпката за всички клиентски групи или да изберете конкретни такива. Същото важи и за регионите - дали да е глобална или да се прилага само към конкретни региони.

В следващия раздел  посочете началната и крайната дата на отстъпката или я направете без срок, като посочите само началната дата и сложите отметка на "Никога не изтича".

Ограничения на отстъпката - посочете максималния брой пъти, които отстъпката може да бъде използвана. Броят на използванията се отчита само когато статуса на поръчките е: Изпратена, Изпълнена, Изчакваща, Платена.

Ограничение на отстъпка за потребител - максималния брой пъти, в които даден клиент може да използва отстъпка.

Вид на отстъпката - в този раздел можете да зададете множество условия за отстъпка, която създавате.


- Първо условие е - Вид на отстъпката: Безплатна доставка; Да се прилага към: Поръчки над 100 лева;


При избор на "Поръчки над" имате допълнителна опция.

Запази отстъпката в поръчката: Ако е пусната опцията и при редакция на поръчка, в която участва тази отстъпка и условията не отговарят, отстъпката няма да бъде премахната.

- Второ условия - Вид на отстъпката: Процент 10%; Да се прилага към: Продуктова категоия; - audio players;И където цената е минимум 500 лева.

Може да създавате до 5 условия. Когато имате две или повече различни условия, всички те ще бъдат приложени. За разлика от други видове отстъпки, където се прилага най-голямата отстъпка, при Код за отстъпка PRO всички условия, които зададете биват прилагани. С един промо код можете да приложите няколко различни отстъпки едновременно.


В чекаута създадената от нас отстъпка с две условия, би изглеждала по следния начин:

  • Генериране на кодове - изберете типа на генериране. Това могат да бъдат произволно генерирани кодове или диапазон. Ако изберете диапазон може да генерирате до 5000 промоционални кода. Системата няма да ви позволи да продължите напред, ако въведете по-голямо число. В съответните полета въведете номера, от който започва генерирането на кода и номера, където завършва.

Ако изберете прозиволно генериране на кодове, е нужно да посочите броя на кодовете, които искате системата да генерира, броя символи, както и да селектирате дали кодовете да съдържат букви и/или числа.

Останалите полета, които виждате са абсолютно същите като при създаването на единичен промо код. Вижте по-горе. Тук отново може да създавате различни условия към всеки код. 

След като сте готови натиснете бутона "Генериране на кодове" в горния десен ъгъл на вашия екран, за да запазите създадената отстъпка. 


Вижте как да създадете други видове отстъпки в тази секция от нашия Помощен център.