Този сегмент включва абонати, които са разглеждали някакви продукти многократно (поне 2-3 пъти) в последните няколко дни. Тези потребители проявяват интерес към стоките в магазина като цяло и към момента не са се спряли на конкретен продукт, който да закупят. Вие бихте могли да разберете към кои продукти е насочено вниманието им и да изготвите персонализирана оферта, в която да включите един или повече от разглежданите продукти.

Следното сегментиране е подходящо за много пазарни ниши като компютри и периферия, бяла и черна техника, парфюмерия и козметика, облекло, обувки и др.  

Цел на сегмента

Абонати, които са разглеждали някакви продукти повече от Х пъти през последните Х дни.  


Добавете следните условия и попълнете съответните стойности към тях:

1. Разгледал

  • Разгледан продукт ('Е' / 'Избери продукти')
    • Продуктът е разгледан преди повече / в последно време ('в последните' / 10 дни)
    • Продуктът е разгледан n пъти ('Повече от' / 3)


Препоръчително е абонатът да е разгледал продуктите поне 2-3 пъти в последните 7-10 дни.


Условия

Така трябва да изглежда вашият сегмент в завършен вид:

 Ивенти за разглеждане, браузване, кликване (всичко различно от покупка) се пазят 180 дни.