Идеи за сегментиране

Потребители разгледали категория без да са купили от нея в последните X дни
Този сегмент включва посетители, които са разглеждали специфична категория многократно през определен период от време, но не са закупили продукт или услу...
Tue, 5 юли, 2022 at 11:55 AM
Потребители с устройства от висок клас
Тези сегменти включват посетители, които ползват скъпи устройства, за да влизат в магазина. Като цяло, може да се предположи, че те разполагат с по-висок...
Tue, 5 юли, 2022 at 11:41 AM
Потребители, които харчат много
Този сегмент включва клиенти, които са похарчили голяма сума пари в магазина за период не по-малък от 180 дни. Това явно са потребители, които разполагат...
Tue, 5 юли, 2022 at 11:35 AM
Потребители, които са направили само една поръчка
Този сегмент включва абонати, които са направили само една поръчка в магазина. Можете да превърнете тези потребители в редовни клиенти като разберете от ...
Tue, 5 юли, 2022 at 3:18 PM
Потребители търсещи безплатна доставка
Този сегмент включва клиенти, които търсят безплатна доставка при покупка. Това са клиенти, които вече са поръчвали от вас, имат направена повече от една...
Tue, 5 юли, 2022 at 3:17 PM
Потребители, които никога не са правили поръчка
Този сегмент включва абонати, които никога не са правили поръчка в магазина. Можете да разберете към какви продукти и услуги проявяват интерес - какво са...
Tue, 5 юли, 2022 at 3:35 PM
Почитатели на конкретен продукт
Този сегмент включва абонати, които са разглеждали конкретен продукт многократно (поне 2-3 пъти) в последните няколко дни. Това показва, че те имат завиш...
Tue, 5 юли, 2022 at 3:35 PM
Почитатели на всякакви продукти
Този сегмент включва абонати, които са разглеждали някакви продукти многократно (поне 2-3 пъти) в последните няколко дни. Тези потребители проявяват инте...
Wed, 6 юли, 2022 at 10:32 AM
Почитатели на категория
Този сегмент включва абонати, които са разглеждали продукти от конкретна категория многократно (поне 2-3 пъти) в последните няколко дни. Тези потребители...
Wed, 6 юли, 2022 at 9:12 AM
Почитатели на конкретен производител
Този сегмент включва абонати, които са разглеждали продукти на конкретен производител многократно (поне 2-3 пъти) в последните няколко дни. Тези потребит...
Wed, 6 юли, 2022 at 10:50 AM