Идеи за сегментиране

Потребители разгледали категория без да са купили от нея в последните X дни
Този сегмент включва посетители, които са разглеждали специфична категория многократно през определен период от време, но не са закупили продукт или услу...
Thu, 24 ноем, 2022 в 2:08 PM
Потребители с устройства от висок клас
Тези сегменти включват посетители, които ползват скъпи устройства, за да влизат в магазина. Като цяло, може да се предположи, че те разполагат с по-висок...
Thu, 24 ноем, 2022 в 3:45 PM
Потребители, които харчат много
Този сегмент включва клиенти, които са похарчили голяма сума пари в магазина за период не по-малък от 180 дни. Това явно са потребители, които разполагат...
Thu, 24 ноем, 2022 в 3:46 PM
Потребители, които са направили само една поръчка
Този сегмент включва абонати, които са направили само една поръчка в магазина. Можете да превърнете тези потребители в редовни клиенти като разберете от ...
Thu, 24 ноем, 2022 в 3:46 PM
Потребители търсещи безплатна доставка
Този сегмент включва клиенти, които търсят безплатна доставка при покупка. Това са клиенти, които вече са поръчвали от вас, имат направена повече от една...
Thu, 24 ноем, 2022 в 3:47 PM
Потребители, които никога не са правили поръчка
Този сегмент включва абонати, които никога не са правили поръчка в магазина. Можете да разберете към какви продукти и услуги проявяват интерес - какво са...
Thu, 24 ноем, 2022 в 3:47 PM
Почитатели на конкретен продукт
Този сегмент включва абонати, които са разглеждали конкретен продукт многократно (поне 2-3 пъти) в последните няколко дни. Това показва, че те имат завиш...
Thu, 24 ноем, 2022 в 3:48 PM
Почитатели на всякакви продукти
Този сегмент включва абонати, които са разглеждали някакви продукти многократно (поне 2-3 пъти) в последните няколко дни. Тези потребители проявяват инте...
Thu, 24 ноем, 2022 в 3:48 PM
Почитатели на категория
Този сегмент включва абонати, които са разглеждали продукти от конкретна категория многократно (поне 2-3 пъти) в последните няколко дни. Тези потребители...
Thu, 24 ноем, 2022 в 3:50 PM
Почитатели на конкретен производител
Този сегмент включва абонати, които са разглеждали продукти на конкретен производител многократно (поне 2-3 пъти) в последните няколко дни. Тези потребит...
Thu, 24 ноем, 2022 в 3:51 PM