В тази статия ще научите как да вградите елементи в сайта си и да ги позиционирате в навигация или на друго място в дадени страници в магазина ви.


В тази статия ще намерите:


Ако искате да сложите по-разширена, от вградената в сайта ви, Контактна форма, чрез която да събирате допълнителна информация за клиентите си, тогава с помощта на подходящ софтуер за създаване на такива форми може да си създадете и да я вградите в CloudCart магазина си. С помощта на такива софтуери лесно може да създавате различни видове форми за разнообразни цели - формуляри за връщане на стока, за участие в томбола, за попълване на въпросник, който касае някаква активност на магазина и т.н.


Ние лично ви препоръчваме да ползвате Google Forms - предлага лесен и интуитивен метод на построяване на самата форма, има всички необходими полета за създаване на различни форми, а данните от попълнените форми могат да се експортнат и визуализират под формата на таблица в Google Sheets. Има и други софтуери като JotForm. Важно е софтуера, който ще решите да използвате да позволява embed-ване на създадените форми.

Създаване на Формуляр

Нека да разгледаме случай, при който искате да създадете формуляр за връщане на поръчана стока, например. Ние сме използвали Google forms при създаването на нашия формуляр. Той може да има различни секции като имена, адрес, телефон на клиента, номер и дата на поръчка, списък на продуктите, поле за въвеждане на банкова сметка на клиента, по която да бъде възстановена сумата и т.н, в зависимост от това какви елементи искате да добавите. Може също така да добавите и логото на вашия магазин, за да стои по-добре той, когато го вградите в сайта си.

Ето как изглежда част от нашата примерна форма, създадена в Google Form:

След като сте създали даден тип формуляр от Responses в Google Forms, може да следите отговорите на всички ваши клиенти, които са я попълнили, както и да експортнете тази информация в Google sheet под формата на таблица за по-добро организиране на резултатите.

Вграждане на Формата в онлайн магазина ви

1. За да вградите създадения формуляр, без значение какъв тип е той (за връщане на стоки, въпросник, за томбола и т.н) е нужно да копирате embed кода на формата, в случая това става като кликнете на бутона Send, разположен в горния десен ъгъл на екрана, да изберете иконката "<>" и да копирате кода. Може да променяте ширината и дължината на създадената форма според мястото и начина, по който искате да я визуализирате в магазина си.

2. Следващата стъпка е да влезете в админ панела на магазина си и да си създадете Целева страница, в която да вградите желаната форма, ако предварително не сте си създали такава. За целта отидете в секция Маркетинг > Целеви страници > Добави нова страница и изберете вида на страницата, която ще създадете - Визуален конструктор на страници или Статична страница. Визуалния конструктор ви дава по-голяма свобода в действията, редакцията и добавянето на елементи, така че преценете сами кой тип да използвате. 

  • Ако изберете Статична страница, в текстовия редактор кликнете върху иконката Source code "<>" и поставете копирания код, натиснете Ок, след което и бутона Добави Нова страница, за да запазите промените.

Може да видите как изглежда вградената форма на сайта ви, като кликнете на линка на създадента страница в списъка с целеви страници:

  • Ако изберете Визуален конструктор на страници, от бутона Добави нов ред селектирайте колко колони да имате, според елементите, които искате да добавите на този ред.

След като добавите желания модел, натиснете Добави Нов модул > Добави код.

В отворилия ви се прозорец поставете копирания код и натиснете бутона Запази.

Отново може да видите как изглежда като кликнете на линка на създадента страница в списъка с целеви страници. Ако е необходимо може да промените ширината и/или височината на формата в самия код:3. След като сте вградили желаната форма/формуляр задължително проверете как изглежда в мобилна версия и дали е responsive, тъй като мобилната версия е на 90% използвана от потребителите. Може да го направите като кликнете десния бутон на мишката > Inspects.

Създаване на навигация

За да могат вашите клиенти лесно да достигат до създадената от вас форма е нужно да създадете съответната навигация. 


1. Копирайте линка на формата, отидете в секция Магазин > Навигация и в Долното меню създайте нов елемент към това меню от бутона Добави още. Изберете нужния тип елемент - Външна препратка или Препратка към статична страница, ако формата, която сте създали е като статична страница.

2. Попълнете необходимите полета:

3. Във футъра на магазина ви линкът ще изглежда така и ще води към формата за попълване: