ВАЖНО: Тази статия е свързана с настройките и активацията на стария тип терминал. Борика вече предлага нов тип терминал наречен Way4. Той предоставя повече сигурност и висока защита при картовите трансакции в реално време. Постепенно всички клиенти на старата система ще трябва да преминат към новата среда. За това ние от CloudCart ви съветваме да извършите възможно най-скоро процедурата по преминаване към новия терминал Way 4 на Борика. Виж подробна статия тук.


Ако желаете клиентите да могат да плащат в онлайн магазина ви със своите кредитни и/или дебитни карти, CloudCart Ви предлага лесено и бързо активиране на този начин на плащане чрез настройване на Виртуален ПОС Терминал – БОРИКА от секция Настройки > Плащания в Контролния панел на магазина Ви.

БОРИКА (BORICA) е система за обслужване на плащанията по операции с банкови карти на територията на страната, за което има издаден лиценз от Българска народна банка. Като картова система БОРИКА осигурява авторизация на плащанията с банкови карти, издадени от местни банки на територията на България.


Ако вече имате банкова сметка, в която желаете да получавате плащанията от клиентите си при успешно финализиране на поръчки и плащане с дебитна и/или кредитна карта в онлайн магазина си, проверете дали тя е в някоя от банките, с които BORICA работи и следват само няколко стъпки до активиране на този метод за плащане.

Забележка: Преди да активирате начина на плащане Виртуален ПОС Терминал, Ви съветваме да приготвите Общи условия за магазина си (налични са в секция Магазин > Страници в контролния Ви панел) и регистрирайте фирмата си като администратор на лични данни

Предлагаме Ви няколко съвета за кореспонденция с банката и стъпки, които да следвате при настройването на Виртуален ПОС Терминал, за да можете да предоставите на клиентите си възможност, да заплащат с кредитни и/или дебитни карти в онлайн магазина Ви.

1.  Свържете се с банката, която използвате и уведомете, че имате онлайн магазин, където желаете да използвате Виртуален ПОС Терминал (BORICA). За целта, банковите служители ще Ви изпратят договор и инструкции.

2.  Можете да пропуснете получените инструкции за интеграция, защото CloudCart е вече интегрирана с Борика платформа и следвайте инструкциите за сваляне на подписите, които трябва да изпратите на банката си:

*  Влезте в Контролния панел на онлайн магазина си, в секция Настройки > Плащания > Виртуален ПОС Терминал (Борика)

*  Полетата Държава, Община, Град, Наименование и Имейл, Име и Общо име на организацията трябва да попълнине със съответните данни за адрес и регистрирана фирма на латиница.

ВНИМАНИЕ! Всички полета трябва да бъдат попълнени на латиница.

Натиснете Генерирай и ще продължите с инструкциите по-долу:

*  Кликнете върху Изтегляне test.csr

*  Кликнете върху Изтегляне real.csr

*  Кликнете върху Изтегляне etlog.csr


Не натискайте втори път върху никой от бутоните, защото това ще предизвика генериране на нови подписи, за които банката ще се налага да Ви връща нови сертификати, а това ще създаде грешки в интеграцията и ще забави настройването на метода за плащане.


3.  В отговор на имейла си към обслужващата банка, прикачете изтеглените файлове (test.csr, real.csr, etlog.csr) както и т. нар. return url адрес: https://payments.cloudcart.com/return/provider/borica и им изпратете информацията. Изчакайте банката да Ви изпрати обратно вече подписани тези файлове.

4.  В тази четвърта стъпка Вие вече ще разполагате с получени в имейл от банката Терминал ID и подписани сертификати. Запазете файловете, разархивирайте ги и влезте в Контролния панел на магазина си, в секция Настройки > ПлащанияВиртуален ПОС Терминал, където:

*  Копирайте получения от банката Терминал ID и го поставете в съответното поле
*  Отворете с текстов редактор (Notepad) и копирайте всеки от получените сертификати и ги поставете в съответното поле:

test.csr В полето под Тест сертификат
real.csr В полето под Реален сертификат
etlog.csr В полето под Сертификат eTLog

*  Натиснете бутона Запази,
*  За може да следите всички плащания в контролния панел на Борика Банк Сервиз, изтеглите eTLog.p12

*  Натиснете Изтегляне eTlog.p12
*  Кликнете върху изтегления eTlog.p12 файл, за да инсталирате панела в браузъра си
Завършете инсталирането като натискате Next на всяка стъпка

Тестова среда

5.  Преди да информирате банката, че сте готови за Реална среда, Ви съветваме да направите няколко тестови поръчки.

*  Отворете тестовата среда на БОРИКА https://gate.borica.bg/etlog/ в нов Tab на браузъра, в която да получавате последващите тестови поръчки
*  Влезте в магазина си (пример httрs://yourstore.cloudcart.net/ ) и направете поръчка като я финализирате с начин на плащане „Плащане с кредитна/дебитна карта“.

Тестови данни за плащане имате получени в pdf файл в имейла с инструкции от банката Ви, а кратък път до тях Ви предоставяме тук. В следващата таблицата са дадени номера на карти, с които могат да се проведат тестове, и е описано поведението на симулатора в зависимост от номера на картата.
Отдолу ви предоставяме номерата на картите в текстови формат за по-лесно тестване:

*  5100770000000021
*  5555000000070024
*  5555000000070027
*  5555000000070020
*  4341792000000044

За дата на валидност на тестовите карти се въвежда 03/12, а за CVV2 122.

*  Ако системата не реагира по очаквания начин и има проблем с тестовите плащания, трябва да ни информирате с имейл support@cloudcart.com или обаждане, за да проследим проблема. Ако тестовете са успешни, можете да информирате банката, че тестовата среда работи и да изчакате тяхното потвърждение за включване в реална среда

6.  След получено от банката потвърждение, влезте в Контролния си панел > Настройки > Плащания > Виртуален ПОС Терминал, включете Реалната Среда от бутона и натиснете б.

Вече можете да приемате плащания по един от най-удобните за клиентите Ви начини – чрез дебитна и/или кредитна карта! Реалните получени плащания следете на https://gate.borica.bg/etlog

ВАЖНО: Ако получите обратен имейл от БОРИКА, че полетата не са на Латиница, моля изтрийте текущите настройки и започнете отново, както е показано на снимката отдолу: