Визуалният конструктор на CloudCart ви осигурява бърз и лесен начин да добавите съдържание в своя магазин, с което да предложите на клиентите си повече информация по интересни теми, свързани с продуктите и бизнеса Ви.

Добавянето на съдържание в един онлайн магазин е не по-малко важно от самите ви продукти. Начинът, по който представяте информация за фирмата, продуктите и предимствата на онлайн пазаруването в точно вашият магазин могат да бъдат решаващи и да спечелят доверието на вашите клиенти.


В тази статия ще намерите:


В секция Маркетинг > Целеви страници в контролния панел на магазина ви можете да създавате статични страници с информация, към които после да създадете менюта или да препращате клиентите си чрез банери и линкове. Наличието на вътрешни линкове в магазина ви също е полезно, затова е хубаво да се поставите на мястото на вашите клиенти и да помислите каква информация биха искали те да видят в магазина ви, за да се почувстват сигурни в своя избор.

CloudCart ви предоставя възможността да добавяте в магазина си пет вида страници:

*  [Визуален конструктор на страници]
*  [Визуален конструктор на системни страници]
*  [Статична страница]
*  [Страница Често Задавани Въпроси]
*  [Външна страница]

Добавяне на Статична страница

1.  Влезте в секция Маркетинг > Целеви страници

2.  Кликнете Добави нова страница и изберете нейния вид: Статична страница

3.  Попълнете Име на страницата в празното поле отляво. Записването на името на страницата автоматично ще попълни и URL адреса в дясната част на екрана Ви

4.  Попълнете Съдържанието на страницата си в празното поле. Можете да използвате текстовия редактор, за да промените шрифт, да добавите изображения и/или видео.

5.  Попълнете SEO заглавието и SEO описанието в празните полета

6.  Натиснете Добави Нова Страница, за да я запаметите

Страницата Ви ще е активна, но ще бъде видима за клиентите, само ако добавите линк към нея чрез Магазин > Навигация. Вижте повече информация за Навигация на вашият магазин тук.  

Добавяне на Страница Често Задавани Въпроси

1.  Влезте в секция Маркетинг > Целеви страници

2.  Кликнете Добави нова страница и изберете Страница Често Задавани Въпроси

3.  Попълнете Име на страницата в празното поле отляво. Записването на името на страницата автоматично ще попълни и URL адреса в дясната част на екрана Ви

4.  Попълнете полетата за въпроси и отговори. В текстовия редактор можете да променяте текста, шрифта, различни формати и др.

5.  Попълнете SEO заглавието и SEO описанието в празните полета. Ако не запишете ръчно информация в тези полета, те ще бъдат автоматично попълнени с основното текстово съдържание на въпросите и отговорите, които въвеждате.
    6. Натиснете Добави Нова Страница, за да запаметите промените

Добавяне на Външна Страница

1.  Влезте в секция Магазин > Целеви Страници

2.  Кликнете Добави нова страница и изберете Външна страница

3.  Попълнете Име на страницата в празното поле отляво. Записването на името на страницата автоматично ще попълни и URL адреса в дясната част на екрана Ви

4.  В съдържанието на страницата можете да попълните персонализиран HTML код, за да можете да предлагате на клиентите си и да свържете с магазина си информация, която вие контролирате как изглежда. Този вид страница можете да използвате за създаването на целеви страници с персонализиран код, информация и дизайн.

5.  Натиснете Добави Нова Страница, за да запаметите промените

Можете подробно да прочетете и статията ни за създаването на Целеви страници.