Създаването на главно (горно) и долно меню с линкове, отвеждащи към основни раздели (секции) в магазина Ви е много важно. Един добър онлайн магазин трябва да съдържа линкове, отвеждащи към основни страници от магазина, както и линкове с основна информация в долната част на всяка страница.

В блога на CloudCart можете да намерите много полезни съвети за стартиране и развитие на магазина си, а и за онлайн търговията като цяло. Тази статия ще ви бъде интересна и ще ви запознае с необходимата информация, която е препоръчително всеки онлайн магазин да съдържа. Когато създадете тези страници, можете да използвате навигационните менюта, за да ги свържете към тях.

Главното меню

контролира съдържанието на най-горната част от началната страница на магазина Ви:Долното менюконтролира съдържанието в най-долната част на магазина Ви:

Настройки на навигационните менюта спрямо:

• Ред: Можете да промените реда чрез влачене (плъзгане и пускане) на всяка част от менюто.
• Име: Можете бързо да промените името на секцията от менюто като кликнете на него, редактирате името и натиснете Запази.

В полето за име на менюто можете да добавите и иконка за това меню. Достатъчно е само да имате кода на иконката, която искате да добавите. Например, създавате меню контакти и искате в заглавието на менюто да поставите иконка. Влезте в този сайт, натиснете Icons, изберете си иконка и копирайте кода на иконката, предоставен в страницата. Поставете кода в полето за заглавие на менюто, което създавате за навигацията в магазина си.

• Съдържание: Можете да създадете нова секция за менюто като кликнете на Добави още и изберете какъв вид искате да бъде секцията:
Уеб линк
• Линк към продукт
• Линк към продуктова категория
• Линк към марка
• Линк към статия
• Линк към статична страница
• Линк към секция от магазина
• Групово меню

Добавяне на секции в навигационните менюта

1. Добавяне на web link

a) Кликнете на Добави меню и изберете web link.
b) Напишете името на линка и уеб адреса на линка.
c) Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.
d) Кликнете Запази, за да запазите новата секция.

2. Добавяне нa Линк към конкретен продукт

a) Кликнете на Добави меню и изберете Линк към продукт.
b) Напишете името на Продукта и изберете същия продукт от падащото меню.
c) Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.
d) Кликнете Запази, за да запазите новата секция.

3. Добавяне нa Линк към продуктова категория

a) Кликнете на Добави меню и изберете Линк към продуктова категория.
b) Напишете името на Категорията и изберете същата категория от падащото меню.

c) Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец

d) Кликнете Запази, за да запазите новата секция

4. Добавяне нa Линк към марка

a) Кликнете на Добави меню и изберете Линк към марка.
b) Напишете името на Марката и изберете същата марка от падащото меню.

c) Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.

d) Кликнете Запази, за да запазите новата секция

5. Добавяне нa Линк към статия

a) Кликнете на Добави меню и изберете Линк към статия.
b) Напишете името на Статията и изберете същата статия от падащото меню.

c) Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.

d) Кликнете Запази, за да запазите новата секция

6. Добавяне нa Линк към статична страница

a) Кликнете на Добави меню и изберете Линк към статична страница.
b) Напишете името на Страницата и изберете същата страница от падащото меню.
c) Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.
d) Кликнете Запази, за да запазите новата секция

7. Добавяне нa Линк към секция от магазина

a) Кликнете на Добави меню и изберете Линк към секция от магазина.
b) Напишете името на Секцията от магазина и изберете същата секция от падащото меню.
c) Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.
d) Кликнете Запази, за да запазите новата секция.

8. Добавяне нa Групово меню

a) Кликнете на Добави меню и изберете Групово меню.
b) Напишете Име на груповото меню и кликнете Запази.
c) Кликнете Добави меню още веднъж и изберете подменю, което искате да бъде част от това групово меню.
d) Напишете името на подменюто и го изберете от падащото меню.
e) Изберете името на груповото (вече създадено и налично в падащото меню) меню от Основното меню.

9. Добавяне нa Линк към конкретна Колекция

a) Кликнете на Добави меню и изберете Линк към конкретна Колекция.
b) Напишете името на Колекцията от магазина и изберете същата колекция от падащото меню.**c)** Изберете Основно меню за тази колекция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.
d) Кликнете Запази, за да запазите.