Създаването на главно (горно) и долно меню с линкове, отвеждащи към основни раздели (секции) в магазина Ви е много важно. Един добър онлайн магазин трябва да съдържа линкове, отвеждащи към основни страници от магазина, както и линкове с основна информация в долната част на всяка страница.


В тази статия ще намерите как да управлявате:


В блога на CloudCart можете да намерите много полезни съвети за стартиране и развитие на магазина си, а и за онлайн търговията като цяло. Тази статия ще ви бъде интересна и ще ви запознае с необходимата информация, която е препоръчително всеки онлайн магазин да съдържа. Когато създадете тези страници, можете да използвате навигационните менюта, за да ги свържете към тях.

Главното меню

Контролира съдържанието на най-горната част от началната страница на магазина Ви:


Долното меню

Контролира съдържанието в най-долната част на магазина Ви:


Настройки на навигационните менюта спрямо:

Ред: Можете да промените реда чрез влачене (плъзгане и пускане) на всяка част от менюто.


Име: Можете бързо да промените името на секцията от менюто като кликнете на него, редактирате името и натиснете Запази.


В полето за име на менюто можете да добавите и иконка за това меню. Достатъчно е само да имате кода на иконката, която искате да добавите. Например, създавате меню контакти и искате в заглавието на менюто да поставите иконка. Влезте в този сайт, натиснете Icons, изберете си иконка и копирайте кода на иконката, предоставен в страницата. Поставете кода в полето за заглавие на менюто, което създавате за навигацията в магазина си.

Съдържание: Можете да създадете нова секция за менюто като кликнете на Добави още и изберете какъв вид искате да бъде секцията:

 • Уеб линк
 • Линк към продукт
 • Линк към продуктова категория
 • Линк към марка
 • Линк към категория от блога
 • Линк към статия
 • Линк към статична страница
 • Линк към секция от магазина
 • Групово меню
 • Линк към конкретна Колекция
 • Абонамент за бюлетин
 • Вграждане на парче код

Добавяне на секции в навигационните менюта

Добавяне на Уеб линк


Кликнете на Добави още и изберете Външна препратка.

Напишете името на линка и уеб адреса на линка.

Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.

Кликнете Запази, за да запазите новата секция.
 

Добавяне на линк към конкретен продукт

Кликнете на Добави още и изберете Препратка към продукт.
Напишете името на Продукта и изберете същия продукт от падащото меню.
Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.
Кликнете Запази, за да запазите новата секция.

Добавяне нa Линк към продуктова категория

Кликнете на Добави още и изберете Препратка към категория.
Напишете името на Категорията и изберете същата категория от падащото меню.

Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец

Кликнете Запази, за да запазите новата секция

Добавяне нa Линк към марка

Кликнете на Добави още и изберете Препратка към производител.
Напишете името на Марката и изберете същата марка от падащото меню.

Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.

Кликнете Запази, за да запазите новата секция


Добавяне нa Линк към категория от блога

Кликнете на Добави още и изберете Препратка към категория от блога.
Напишете името на Категорията и изберете същата категория от падащото меню.

Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.

Кликнете Запази, за да запазите новата секцияДобавяне нa Линк към статия

Кликнете на Добави още и изберете Препратка към статия.
Напишете името на Статията и изберете същата статия от падащото меню.

Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.

Кликнете Запази, за да запазите новата секция

Добавяне нa Линк към статична страница


Кликнете на Добави още и изберете Препратка към статична страница.
Напишете името на Страницата и изберете същата страница от падащото меню.
Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.
Кликнете Запази, за да запазите новата секция

Добавяне нa Линк към секция от магазина


Кликнете на Добави още и изберете Препратка към секция от магазина.
Напишете името на Секцията от магазина и изберете същата секция от падащото меню.
Изберете Основно меню за тази секция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.
Кликнете Запази, за да запазите новата секция.

Добавяне нa Групово меню


Кликнете на Добави още и изберете Меню с подменюта.
Напишете Име на груповото меню и кликнете Запази.
Кликнете Добави още още веднъж и изберете подменю, което искате да бъде част от това групово меню.
Напишете името на подменюто и го изберете от падащото меню.
Изберете името на груповото (вече създадено и налично в падащото меню) меню от Основното меню.

Добавяне нa Линк към конкретна Колекция

Кликнете на Добави още и изберете Препратка към конкретна Колекция.
Напишете името на Колекцията от магазина и изберете същата колекция от падащото меню.

Изберете Основно меню за тази колекция и изберете дали ще пренасочва потребителя към нов прозорец.
Кликнете Запази, за да запазите.


Абонамент за Бюлетин


Кликнете на Добави още и изберете Абонамент за Бюлетин.

Напишете името на Бюлетина и изберете Основно меню.
Кликнете Запази, за да запазите.


Вграждане на парче код


Кликнете на Добави о и изберете Вграждане на парче код.
Напишете името на Менюто и поставете вашия HTML или JavaScript код.

Изберете Основно меню за това меню.
Кликнете Запази, за да запазите.