CloudCart Ви позволява винаги да сте информирани за всички активности в онлайн магазина си. Вашите клиенти и всички администратори на Вашия магазин могат автоматично да получават известия (имейл уведомления) за специфични активности, които се случват в магазина.

В секция Маркетинг > Известия > Email шаблони ще видите опциите да деактивирате всички атвоматични имейли, които се изпращат до клиентите ви и до Вас като администратор на магазина си.


*  Известия до клиентите
Ако тази опция е активна, вашите клиенти ще получават имейл във всички случаи свързани със тях и описани в страницата по-долу.


*  Известия до администраторите
Ако тази опция е активна, администраторът на магазина ще получава имейл в случаите описани в страницата по-долу

Настройката на магазина ви по подразбиране е всички известия да бъдат включени. Използвайте бутона ON/OFF, за да деактивирате и активирате известията.

Налични автоматични имейл известия за клиенти

Със създаването на Вашия CloudCart магазин, Вие получавате предефинирани шаблони на имейл известия, които автоматично се изпращат до клиентите Ви в следните случаи:

*  Забравена парола
Създавайки магазин в CloudCart, Вие давате възможност на клиентите си да настройват собствена парола за магазина, посредством опцията Забравена парола при финализиране на поръчка. Кликайки върху тази опция, те ще получат автоматично уведомление с линк за обновяване на паролата си.

*  Добре дошъл в сайта
Когато Ваш клиент попълни всички детайли за регистрация на нов акаунт, той получава автоматично поздравително съобщение с линк за потвърждение на регистрацията в онлайн магазина Ви.

*  Известие за потвърждаване на регистриран имейл на клиент
След регистрация на Ваш клиент, той получава автоматично съобщение за потвърждение на създадения акаут.

*  Поръчката е изпратена
Когато обработите поръчката и изпратите продуктите за доставка, Вашият клиент ще получи известие, че поръчката му се обработва и е изпратена.

* Потвърждаване на имейла
Ако в основните настройки на количката си сте отбелязали, че искате клиентите първо да потвърдят имейлите си, преди да могат да направят поръчка, те ще получават автоматично имейл известие с линк, чрез който да потвърдят имейла си

*  Нова поръчка
Когато клиент създаде и успешно заплати поръчка (с онлайн начин на плащане), той ще бъде уведомен с това автоматично изветия, че поръчката му е заплатена успешно и се обработва.

*  Промяна в статуса на поръчката
Когато Вие или Ваш Администратор смени статуса на някоя поръчка, клиентите автоматично ще бъдат уведомени за това, посредством автоматично изпратено известие с номера на поръчката и новия статус.

*  Добавен е нов продукт към поръчка
Когато Вие или Ваш администратор добавите продукт към поръчка на клиент, то клиентът бива уведомен за това с автоматично съобщение с точна информация за продукта и към коя поръчка е добавен.

*  Проблем с плащането
Ако Ваш клиент има проблеми с онлайн плащането в магазина и не може да финализирана успешно поръчката си с онлайн плащане, той ще получава автоматично известия, че поръчката му не може да бъде обработена преди успешно извършване на плащането.

*  Незавършена поръчка
Когато Ваш клиент, поради някаква причина не завърши своята поръчка, той ще получи автоматичен имейл, който ще съдържа линк към магазина Ви за финализиране на поръчката. Това известие ще се получава автоматично, само ако сте активирали опцията Автоматично напомняне за незавършени поръчки в секция Настройки > Настройки на количката в контролния панел на магазина

*  Поръчка на дигитален продукт
След успешно заплащане на поръчка с дигитален продукт, Вашите клиенти получат имейл с потвърждение за направената поръчка и линк за сваляне на файла, който представлява дигиталния продукт.

*  Смяна на потребителска парола
Когато клиент е заявил смяна на парола и успешно е задал нова парола за вход в магазина Ви, той ще получи автоматично известие, че паролата му е успешно променена.

*  Нова поръчка с Банков превод
Ако Ваш клиент избере Банков превод като начин за заплащане на своята поръчка, той ще бъде уведомен автоматично за това с детайлна информация за поръчката заедно с банковите данни, които сте въвели, за да може да я заплати.

*  Нова поръчка с Наложен платеж
Аавтоматично известие ще бъде изпратено до всеки Ваш клиент, който успешно добави поръчка с този начин на плащане. Ще бъде информиран за съдържанието на поръчката и избраният начин на плащане.

Налични автоматични имейл известия за администратори

Ние ще уведомяваме Вас и администраторите на магазина Ви за всички случаи по-долу:

*  Смяна на статуса на плащане на поръчка
Ще бъде изпращано автоматично известие по имейл с конкретната поръчка.

*  Смяна на статуса на поръчка
Когато ваш администратор промени ръчно статуса на поръчка или статусът бъде променен автоматично, вие ще бъде уведомявани автоматично с известие съдържащо конкретната поръчка и промяната, която е извършена.

*  Запитване от клиент
Когато клиен попълни формата за запитване и я изпрати, вие ще получите уведомителен имейл с детайли за клиента и текста на попълненото запитване.

*  Регистрация на нов клиент
Когато клиент се регистрира и създаде успешно собствен акаунт във вашия магазин, вие ще получите автоматично известие с данните на клиента

*  Добавяне на поръчка
Когато клиент създаде поръчка, вие ще получите автоматично известие за конкретната поръчка с информация за продуктите и данните на клиента, който я е направил.

*  Регистрация на клиент в бюлетина
Когато клиент се регистрира за получаване на бюлетин, вие ще получавате автоматично известие с информация за клиента.

*  Премахване на регистрация на клиент в бюлетина
Когато клиент регистрира премахване на получаването на бюлетин, вие ще получавате автоматично известие с информация за клиента.

*  Създаване на нов администраторски акаунт
Когато създадете нов администраторски акаунт на ваш служител, той ще получи автоматичен имейл с данните за вход – потребителско име и парола, които сте създали за него.

*  Известие за промяна на данните на Администратор
Когато администратор промени данните си за достъп – потребителско име или имейл адрес, вие ще получите автоматично известие за тази промяна с новите регистрирани данни за достъп.

*  Промяна на парола на администратор
Когато Администратор на магазина ви промени паролата си, вие ще получите уведомление за промяната заедно с данни за новата парола.

*  Известие за продукт, който не е в наличност
Ако определен продукт е с изчерпана наличност, вие ще получавате автоматично извесите с информация за конкретния продукт само ако при въвеждане на продукта се избрали опцията “Следи наличност”.

*  Известие за достигнато минимално количество
Ако определен продукт е с намалена наличност, вие ще получите автоматично известие с информация за конкретния продукт, ако при въвеждане на продукта се избрали опцията “Нотификация за достигнато минимално количество”.