CloudCart Ви позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове Отстъпки. Можете да избирате дали отстъпката да е свързана с определени продукти, различни категории или крайната сума на всяка поръчка.


Следвайте стъпките, описани в статията, за да създадете успешно отстъпка за клиентите си. Крактите видео уроци ще Ви покажат как да настроите глобална отстъпка и как да управлявате листинга с вече създадените отстъпки в контролния панел на магазина Ви.

Добавяне на Глобална (Стандартна) Отстъпка

Този вид Отстъпка позволява на клиентите Ви да запишат кода, който сте им предоставили, докато финализират поръчката си и така автоматично ще видят отразена промяната в цената. За да създадете този вид Отстъпка, следвайте следните стъпки:

1. Отидете в секция Маркетинг > Отстъпка > Добави Отстъпка

2. Изберете Отстъпка
3. Попълнете Наименованието в празното поле, в лявата част на страницата. (Името ще е видимо само във Вашия профил)

4. На Вид на остъпката изберете:

 • Фиксирана сума: Това е точната сума, която ще бъде приспадната от Предмета на отстъпка, който зададете. Запишете точната стойност в празното поле, точно до валутата на Магазина Ви.
  Процент%: Това е точният процент, който ще бъде приспаднат от Предмета на отстъпка, който зададете.
  Безплатна доставка: Тази опция ще създаде безплатна доставка към Предмета на отстъпка, който зададете.


5.  На Да се прилага към изберете:

 • Всички поръчки: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен върху абсолютно всички поръчки на всички клиенти (без значение какви продукти съдържат поръчките или каква е крайната им сума)
 • Поръчки над: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху поръчки, чиято стойност е над минималната сума, която запишете в празното поле. 
 • Продукт: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху продуктите, които изберете от падащото меню. 
 • Продуктова категория: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху продуктовите категории, които изберете от падащото. 
 • Марка: Тук можете да изберете отстъпката да се прилага на съответните Марки. 
 • Колекции: Тук избирате дали отстъпката да се прилага на Колекции. 
 • Колекция и Марка: Комбинация от двете по-горни опции.


6.  На Клиентски групи можете да изберете дали кодът ще бъде активен за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи. За да изберете конкретни Клиентски групи, кликнете в празното квадратче до името на групата.

7.  Цвят: Оттук избирате цвета на етикета за отстъпка.

8. На Валидност на отстъпката можете да изберете периода, по време на който Промо кодът ще бъде валиден и приложим. Задължително е да посочите начална дата, избирайки я от календара. Имате опцията да посочите крайна дата или да оставите кодът със статус Никога не изтича.
9. На Ограничения на отстъпката можете да изберете максимумът брой пъти, в които кодът може да бъде използван. Запишете броя или оставете Промо кода на отстъпката си със статус Неограничен.

10. Натиснете Добави Отстъпка, за да запаметите създадения Промо код и неговите настройки.