Следвайте стъпките, описани в статията, за да създадете успешно отстъпка за клиентите си. Крактите видео уроци ще Ви покажат как да настроите глобална отстъпка и как да управлявате листинга с вече създадените отстъпки в контролния панел на магазина Ви.


CloudCart Ви позволява да приложите своите маркетингови умения и стратегия, създавайки различни видове Отстъпки. Можете да избирате дали отстъпката да е свързана с определени продукти, различни категории или крайната сума на всяка поръчка.

Добавяне на Глобална (Стандартна) Отстъпка

Този вид Отстъпка позволява на клиентите Ви да запишат кода, който сте им предоставили, докато финализират поръчката си и така автоматично ще видят отразена промяната в цената. За да създадете този вид Отстъпка, следвайте следните стъпки:

1.  Отидете в секция Маркетинг > ОтстъпкаДобави Отстъпка

2.  Изберете Отстъпка3.  Попълнете Наименованието в празното поле, в лявата част на страницата. (Името ще е видимо само във Вашия профил)

4.  На Вид на остъпката изберете:

*  Фиксирана сума: Това е точната сума, която ще бъде приспадната от Предмета на отстъпка, който зададете. Запишете точната стойност в празното поле, точно до валутата на Магазина Ви.
*  Процент%: Това е точният процент, който ще бъде приспаднат от Предмета на отстъпка, който зададете.
*  Безплатна доставка: Тази опция ще създаде безплатна доставка към Предмета на отстъпка, който зададете.

5.  На "Да се прилага" към изберете:

*  Всички поръчки: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен върху абсолютно всички поръчки на всички клиенти (без значение какви продукти съдържат поръчките или каква е крайната им сума)

*  Поръчки над: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху поръчки, чиято стойност е над минималната сума, която запишете в празното поле.

*  Продукт: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху продуктите, които изберете от падащото меню.

*  Продуктова категория: Тази опция ще специфицира, че Промо кода на отстъпката ще бъде успешно приложен само върху продуктовите категории, които изберете от падащото.

*  Марка: Тук можете да изберете отстъпката да се прилага на съответните Марки.

*  Колекции: Тук избирате дали отстъпката да се прилага на Колекции.

*  Колекция и Марка: Комбинация от двете по-горни опции.

6.  На Клиентски групи можете да изберете дали кодът ще бъде активен за всички клиенти или само за конкретни клиентски групи. За да изберете конкретни Клиентски групи, кликнете в празното квадратче до името на групата.

7.  Цвят: Оттук избирате цвета на етикета за отстъпка.

8.  На Валидност на отстъпката можете да изберете периода, по време на който Промо кодът ще бъде валиден и приложим. Задължително е да посочите начална дата, избирайки я от календара. Имате опцията да посочите крайна дата или да оставите кодът със статус Никога не изтича.9.  На Ограничения на отстъпката можете да изберете максимумът брой пъти, в които кодът може да бъде използван. Запишете броя или оставете Промо кода на отстъпката си със статус Неограничен.

10.  Натиснете "Добави Отстъпка", за да запаметите създадения Промо код и неговите настройки.
Можете да намерите информация за всички отстъпки в следните статии

Добавяне на Отстъпка с Промоционален код
Добавяне на Отстъпка с Множество промо кодове - Контейнер
Добавяне Фиксирана Отстъпка
Добавяне на Лейбъл за Отстъпка
Добавяне на Отстъпка с Продуктов етикет - Снимка
Добавяне на отстъпка: Купи Х вземи Y
Добавяне на Количествена Отстъпка