Възможностите за подредба и филтриране на вашия продуктов каталог с CloudCart  непрекъснато се увеличават. В тази статия ще ви запознаем с функционалностите и инструментите, които можете да използвате в секция Разновидности от контролния панел на вашия магазин.


В тази статия ще намерите:


Създаване на разновидности

1. Влезте в контролния панел на магазина си, в секция Продукти > Разновидности
Тук ще видите вече създадените по подразбиране, най-често срещани и използвани разновидности за продукти. Можете да ги редактирате като кликнете върху всяка от тях или да добавите нова разновидност от бутона Добави нова разновидност в горния десен ъгъл.
2. В полето Разновидност запишете името на разновидността, а от падащото меню Тип изберете как искате да се визуализират стойностите на разновидността, която създавате.


Падащо меню – този тип разновидност ще подреди стойностите в падащо меню, от което клиентите ви ще могат да избират предпочитания артикул.


Радио бутон – този тип разновидност ще подреди стойностите като бутони, които се визуализират директно без падащо меню.Малка снимка – този тип разновидност ще подреди всяка създадена стойност като малка снимка под името на разновидността и за всяка стойност можете да качите различна снимка. Подходящо е да го използвате, ако продуктите ви имат различни вариации на плат, десен или просто искате да визуализирате със снимки стойностите, които предлагате за тази разновидност.


Цветови семпъл – този тип разновидност ще подреди всяка създадена стойност като цветови семпъл. Създавайки стойностите имате възможност да изберете точния цвят, използвайки цветова палитра или въвеждайки HTML кода на цвета, който продукта ви има като вариация.

 

2D схема – Това е система от разновидности, която позволява да комбинирате 2 разновидности с цел улесняване на клиента. Тази опция често се използва от търговците за свързване на размери и цветове. За да създадете тази разновидност, трябва да свържете двете разновидности, като и двете са с бутон 2D схема**.Numeric alpha – Подобно на 2D схемата, Numeric alpha е бутон позволяващ комбинация от цифри и букви, полезен за някои типове продуктови разновидности.

3. Влезте в продукта, за който искате да добавите разновидност и съответни стойности към нея и запазете настройките след като ги зададете чрез бутона „Имам няколко разновидности“. 

Показване на разновидности като отделни продукти

Ако искате дадена или всички разновидности на вашите продукти да бъдат показвани като отделен продукт в листинга, може да го направите като изберете разновидността, за която искате това да важи от списъка с разновидностите и тогава всички продукти с такава разновидност ще бъдат показвани като отделни продукти в листинга. 

След като изберете разновидност ще се отвори страничен панел с настройка "Покажи всяка разновидност като отделен продукт в листинга на продуктите" - ако включите тази опция за дадена разновидност, то тя ще се показва в листинга като отделен продукт.

*Имайте предвид, че след като веднъж сте активирали тази настройка, не можете да я отмените. 


Включването на тази опция, активира допълнителна такава - "Включи наименованието на разновидността в заглавието на продукта". Ако я включите в името на продукта ще се показва и самото име на разновидността (пр. "цвят"), ако не е включена ще се покаже само стойността (пр. "бял"). 

Ако сте активирали опцията за наименованието на разновидността да бъде включено в заглавието на продукта, то това ще се отнася само за конкретната разновидност, за която сте го избрали. Ако желаете това да важи за всички разновидности на продуктите в магазина ви, може да активирате глобална настройка от секция Магазин > Модули > Продукти > Детайлна информация за продукт. 


Сливане на стойности на разновидности

В страницата със стойности на разновидностите може да слеете различни стойности от разновидностите, към 1 избрана, като навсякъде ще бъдат презаписани с избраната и старите ще бъдат изтрити. Тази функционалност е особено полезна, в случаи, при които използвате различни импорти, и с всеки импорт се  добавят нови разновидности и стойности , например:

  • Импорт 1 Размери - 35.5, 36 1/2 , 39 и т.н,
  • Импорт 2 - Размери: 35,36,37и т.н,
  • Импорт 3 - третия импорт съдържа отново тези стойности, но изписани по различен начин.


Ако мигрирате магазина си от друга платформа към CloudCart и имате еднакви стойности с различни наименования, лесно може да ги обедините с тази функционалност. 


С тази опция можете да слеете стойностите от различните разновидности към стойности само към 1. Например, всичките стойности "35" (35.5, 35 1/2 и т.н), само към 35. След като ги слеете, вече при добавяне на продукт ще се записва новата стойност, към която са били слети другите стойности.


За да слеете стойности на дадена разновидност, кликнете върху бутона за стойностите на дадената разновидност:

След което натиснете бутона Сливане на стойности, в горния десен ъгъл на екрана и изберете стойността, към която искате да слеете избраните стойности на разновидността. Както и кои стойности искате да бъдат слеети към избраната в горното поле стойност. След сливане избраните стойности ще бъдат заместени с избраната от вас.

Филтриране - Клиентите ви могат да филтрират продуктите в магазина ви по разновидност или по разновидност и стойност, както и да изберат да се покажат само продукти, които съдържат или не съдържат разновидност. Освен това има и филтър, чрез който може да се търси в стойностите на дадена разновидност

Добавяне на разновидности към продуктите ви

Влезте в продуктите си, изберете продукт и настройте неговите разновидности.

Запазвате разновидностите, както е показано по-долу и само добавете цена на всеки поотделно и сте готови!

Ето как ще се визуализира продуктът с добавените разновидности на един уебсайт:

Редактиране на разновидности

В секцията Продукти > Разновидности в контролния ви панел, можете винаги да добавите нови разновидности, както и кликайки върху някоя от разновидностите да редактирате съществуващи

  • име на създадена разновидност – кликнете върху името, за да редактирате
  • тип на създадена разновидност – кликнете върху името, за да редактирате

  • стойности на създадена разновидност – кликнете върху “Стойности на разновидността“, за да редактирате вече създадени стойности

  • подредба на стойностите – след като влезете в стойностите, кликнете върху “Активирай сортирането“, за да можете с хващане и плъзгане (drag and drop) да коригирате подредбата на стойностите на разновидността

Допълнителни функционалности 

Имате опция за преселектиране на разновидности*, която може да включвате или изключвате според вашите предпочитания и нужди. Това означава, че когато клиентът отиде в детайлната страница на даден продукт, ако този продукт има разновидности с различни цени, ще се селектира тази с най-ниската или първата разновидност, ако не се различават в ценово отношение. 


*По подразбиране тази опция е изключена. Може да я активирате от менюто във вашия админ панел, секция Магазин > Модули > Продукти > Детайлна информация за продукт във вашия админ панел.


Имайте предвид, че ако сте задали различна снимка към всяка от разновидностите на даден продукт, то ако включите опцията за преселекция на разновидности, ще се визуализира снимката на избраната разновидност, а не всички налични снимки. Всяка от снимките ще бъде видима, когато съответната разновидност към конкретната снимка бъде селектирана от клиента.

Ако все пак искате клиентът да вижда на снимка всичките разновидности, може да направите една обща такава (пример: имате 5 стола в различни цветове, направете една обща и с петте), която да не бъде зададена към нито една от разновидностите, а да е основна. Тогава тя ще се бъде видима при всяка разновидност, независимо от преселектираната такава.

Другият вариант е да изберете Типа на разновидността да е Малка снимка, за да може клиентът да вижда снимките на всяка разновидност, дори да не я е селектирал.


Повече информация относно това как да управлявате продуктите си може да намерите в нашия Помощен Център.