В настройките имате опция за персонализиране на текстовите полета за Статуси на сайта си. Можете да ги ползвате за яснота или комфорт. Имате възможността да промените полетата на Поръчките, Доставките и Плащанията.


1. Влезте във вашия контролен панел > Настройки > Статуси. Тук ще видите подменютата на статусите - Поръчки, Доставки и Плащания: 

Поръчки

1.  Първото подразделение е за Поръчките (Orders). Там ще видите имената на зададените Статуси по подразбиране за поръчките.
2. Ако промените името на някой от статусите, новото име ще бъде видимо и в падащото меню в редакцията на поръчките.

Например, сменяме името на сатуса "Неуспешна" на "Невалидна" и вече поръчките със статус Неуспешна ще се визуализират с новото име на статуса "Невалидна".

3. Създаване на нов Статус. От горния десен ъгъл можете да добавите нов статус:

Доставки

1.  Доставките имат само две опции за промяна на статусите.
2.  Можете да ги видите в същото падащо меню на самата поръчка. Статусите на Поръчки и Доставки са на едно място за улеснение.

Плащания

1. Тук можете да промените статусите на плащанията.
2. Визуализират се в самата поръчка.

Промяна на имената на статусите на поръчките

Когато използвате услугите на CloudCart, вие получавате възможността да контролирате и/или промените и най-малкия детайл в своя онлайн магазин. Когато клиентите ви финализират поръчки в магазина, вие получавате известия за всеки статус, който приема поръчката по време на нейното обработване. Вие, както и вашите клиенти виждате статусите с определени от нас имена.


Например: Изчакваща – за поръчка, която току-що е направена от клиент, Изпълнена – за поръчка, която вече е обработена.


Ето как можете да коригирате тези имена:


1. За да промените наименованието на статусите на своите поръчки, влезте в секция Настройки > Статуси.

2. Изберете дали ще коригирате статуси на поръчка, доставка или плащане.

3. В празното поле под секцията Ново име на статуса, въведете начина, по който искате да преименувате този статус.

4.  Натиснете Запази.