CloudCart позволява да следите и документирате вашето фактуриране и ви помага да имате обективна представа за продажбите си.

Активиране на Фактурите

Влезте в контролния си панел > Настройки > Фактуриране > Активирай Фактуриране


В следната статия можете да прочетете повече информация относно Настройки на фактурите.

Фактури на Поръчки

След като сте активирали Фактурирането, влезте в Поръчки > Фактури и там ще видите вашата страница с фактури:
След като имате активни фактури, те ще се визуализират по следния начин:
1.  Филтрирането и Инструментите ви позволяват да намирате и сваляте конкретни фактури.
2.  Детайлите на фактура:


Можете да видите датата, номера на поръчката и фактурата, името на клиента, стойността и да свалите фактурата в PDF формат.


Важно: Номер на фактура се генерира само, когато статусът на поръчката е платена или изпратена.


3.  Можете да видите и свалите всички поръчки за определен период, използвайте календара в горния десен ъгъл на страницата:
Чрез бутона Свали всички веднага получавате фактурите в Zip файл.