Η γραμμή αναζήτησης είναι ένα μέρος στο κατάστημά σας που επιτρέπει στους επισκέπτες να αναζητούν συγκεκριμένα αντικείμενα στον ιστότοπό σας. Οι χρήστες εισαγάγουν τις επιθυμητές λέξεις, οι οποίες αποστέλλονται σε ένα script του διακομιστή της μηχανής αναζήτησης, όπου η βάση δεδομένων ευρετηρίου αναζητά αναζητήσεις που περιέχουν μία ή περισσότερες από τις λέξεις-κλειδιά που εισάγει ο χρήστης.

Πώς λειτουργεί ακριβώς η αναζήτηση στο κατάστημα σας;

Ο αριθμός όλων των προϊόντων διαιρείται με τον αριθμό των αντιστοιχιών της φράσης της αναζήτησης. 


Για παράδειγμα: Ο κατάλογος προϊόντων σας περιέχει 10 προϊόντα. Ο χρήστης πραγματοποιεί αναζήτηση εισάγοντας την έκφραση «κόκκινο μπλουζάκι». Η αναζήτηση πραγματοποιείται με τη λέξη «κόκκινο» και τη λέξη «μπλουζάκι» και το αποτέλεσμα της αναζήτησης είναι 3 συμπτώσεις. Το άθροισμα των αποτελεσμάτων τους λογαριθμείται με τον συνολικό αριθμό των προϊόντων. 10/3, το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται με το άθροισμα των συμπτώσεων για κάθε προϊόν.

Για παράδειγμα: Για τη λέξη «κόκκινο» έχουμε δύο συνάφειες και για τη λέξη «μπλουζάκι» έχουμε μια συνάφεια. Προστίθενται οι αντιστοιχίσεις για τις λέξεις = 3 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με το αποτέλεσμα του λογάριθμου σε βαθμό 2.

Πώς λειτουργεί η ταξινόμηση των αποτελεσμάτων αναζήτησης;

Στην κατάταξη των αποτελεσμάτων πρώτα εμφανίζονται τα προϊόντα που αντιστοιχούν ακριβώς στην έκφραση που έχει εισαγάγει ο χρήστης. Έπειτα εμφανίζονται τα αποτελέσματα που έχουν περισσότερη συνάφεια με κάθε λέξη της πληκτρολογημένης φράσης κτλ.