Лентата за търсене е място във вашия магазин, което позволява на посетителите да търсят определени артикули в сайта ви. Потребителите въвеждат желаната/ите дума/и, които се изпращат към скрипт от сървъра на уеб търсачката, където индексната база данни се заявява за търсения, които съдържат една или повече от ключовите думи, които е въвел потребителя. 

Как точно работи търсенето в магазина ви?

Броя на всички продукти се дели на броя на съвпаденията на търсения израз. 


Например: В продуктовия ви каталог се съдържат 10 продукта. Потребителят търси, като въвежда израза "червена тениска". Търсенето се извършва на думата "червена" и на думата "тениска" като резултатът от търсенето е 3 съвпадения. Техния сбор от резултати се логаритмува на общия брой продукти. 10 / 3, намереният резултат се умножава по сбора на съвпаденията за всеки продукт.

Например: За думата "червена" имаме две съвпадения, а за думата "тениска" имаме едно съвпадение. Сборуват се съвпаденията за думите = 3, след което се умножават по резултата от логаритмуването на степен 2.

Как работи сортирането на резултатите от търсенето?

Първи в подреждането на резултатите се показват продуктите, които отговарят точно на въведения от потребителят израз. Втори ще са тези, които имат повече съвпадения по всяка дума от израза и т.н.