Η εισαγωγή προϊόντων μέσω αρχείου XML αποτελεί ένας από τους ταχύτερους και βολικότερους τρόπους για να ανεβάσετε έναν μεγάλο αριθμό προϊόντων στο διαδικτυακό σας κατάστημα. Η εφαρμογή εισαγωγής XML σας δίνει τη δυνατότητα να εισαγάγετε με τη μία (ή να συγχρονίζονται σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα) όλα τα προϊόντα από ένα αρχείο ή έναν σύνδεσμο σε μορφή XML. Αυτή η ενότητα είναι εξαιρετικά χρήσιμη αν θέλετε να προσθέσετε τα προϊόντα του προμηθευτή/διανομέα με τον οποίο συνεργάζεστε και οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές/διαθεσιμότητα να ενημερώνεται αυτόματα στο κατάστημα σας.
Για να γίνει η εισαγωγή των προϊόντων, είναι απαραίτητο το αρχείο XML να περιέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα για την εισαγωγή και να έχει τη σωστή δομή.


Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:

Δομή αρχείου XML;

Το αρχείο XML πρέπει να περιέχει καλά δομημένα δεδομένα. Περιέχει ετικέτες που μοιάζουν πολύ με τις ετικέτες HTML. Ένα έγγραφο XML αποτελεί στην ουσία ένα αρχείο κειμένου με διάφορες δηλώσεις XML και ετικέτες, καθώς και κείμενο. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα εγγράφου XML που περιέχει πληροφορίες σχετικά με πολλά προϊόντα:

Σε αυτήν τη φωτογραφία βλέπετε ετικέτες που περιέχουν διάφορα στοιχεία των γενικών πληροφοριών σχετικά με τα  προϊόντα. Κάθε στοιχείο ενός προϊόντος όπως όνομα, κατηγορία, ID προϊόντος, περιγραφή, μάρκα, τιμή, βάρος, ποσότητα, φωτογραφία, παραλλαγή, αξία κτλ. πρέπει να περιβάλλεται από ετικέτα (tag) ανοίγματος και κλεισίματος. Οι ετικέτες ανοίγματος και κλεισίματος πρέπει να φέρουν την ίδια ονομασία, ενώ η ετικέτα κλεισίματος πρέπει να προηγείται από μια δεξιά κάθετο "/"), έτσι ώστε οι πληροφορίες να μπορούν να διαβαστούν σωστά από τον αναλυτή και να εισαχθούν στο διαδικτυακό σας κατάστημα μέσω της εφαρμογής εισαγωγής XML. Μεταξύ αυτών των δύο ετικετών υπάρχει το περιεχόμενο, δηλαδή τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αντίστοιχη ενότητα.


Πρέπει να υπάρχει ένα βασικό στοιχείο στο οποίο να βρίσκονται όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Ονομάζεται Document Root. Στο παράδειγμα, αυτό είναι το στοιχείο <products>. Αυτή η κύρια ετικέτα ανοίγματος πρέπει να έχει και ένα κλείσιμο </products>. Περιέχει πολλές υπό-ετικέτες, καθεμία από τις οποίες έχει μια ετικέτα κλεισίματος και μερικές πληροφορίες ανάμεσα τους, για παράδειγμα: ετικέτα κατασκευαστή <manufacturer>Manufacturer name</manufacturer>.

Τα ονόματα των ίδιων των ετικετών, τα οποία περιέχουν κάθε στοιχείο, είναι τυχαία, δεν είναι αυστηρά καθορισμένα και καθορίζονται από τον δημιουργό του αρχείου XML. Κατά την εισαγωγή τους, θα συνδεθούν με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία για ένα προϊόν.


Ένα καλά διαμορφωμένο αρχείο XML συμμορφώνεται με ένα σύνολο πολύ αυστηρών κανόνων που διέπουν το XML. Εάν ένα αρχείο δεν ταιριάζει, το XML παύει να λειτουργεί. Στην παραπάνω εικόνα μπορείτε να δείτε ότι κάθε ετικέτα ανοίγματος έχει μια αντίστοιχη ετικέτα κλεισίματος, αυτός είναι ένας από τους βασικούς κανόνες για ένα καλά διαμορφωμένο XML. Εάν καταργήσετε μια ετικέτα και προσπαθήσετε να ανοίξετε αυτό το αρχείο, θα δείτε ένα μήνυμα σφάλματος και το πρόγραμμα θα σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε το αρχείο.

Δεν χρειάζεται να γνωρίζετε τους κανόνες για τη δημιουργία ενός καλά δομημένου XML, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι μπορείτε να μοιράζεστε δεδομένα XML μεταξύ προγραμμάτων και συστημάτων μόνο εφόσον τα δεδομένα έχουν σωστή διαμόρφωση. Εάν δεν μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο XML, είναι πολύ πιθανό αυτό το αρχείο να μην έχει  διαμορφωθεί σωστά.

Εγκατάσταση της εφαρμογής

Για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή εισαγωγής XML, θα πρέπει να έχετε ένα τέτοιο αρχείο ή ένα XML feed (ένα αρχείο υπό τη μορφή συνδέσμου από το οποίο αντλούνται συνεχώς πληροφορίες). Ένας άλλος τρόπος είναι να έχετε μια άλλη πηγή πληροφοριών (όπως για παράδειγμα ένα υπολογιστικό φύλλο στο Google Sheets), την οποία να μετατρέψετε σε μορφή XML. Οι πληροφορίες σχετικά με ένα προϊόν σε έναν πίνακα συνήθως περιέχονται σε μία μόνο σειρά, ενώ στο XML οι πληροφορίες αυτές βρίσκονται σε πολλές σειρές που περιβάλλονται από μία ετικέτα (για παράδειγμα, <product>). Ουσιαστικά, με το αρχείο XML ο οριζόντιος τρόπος οπτικοποίησης των δεδομένων μετατρέπεται σε κατακόρυφο.


1. Μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης του καταστήματος σας, στις Ρυθμίσεις > Αρχεία και κάντε κλικ στην Αναφόρτωση αρχείων από την επάνω δεξιά γωνία της οθόνης σας για να ανεβάσετε το αρχείο xml, εφόσον το έχετε. Στη συνέχεια, αντιγράψτε τον σύνδεσμο και επικολλήστε τον στο πρόγραμμα περιήγησης για να σιγουρευτείτε ότι λειτουργεί. Εάν υπάρχει πρόβλημα με το αρχείο, τότε ένα μήνυμα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

2. Το επόμενο βήμα είναι να μεταβείτε στην ενότητα Εφαρμογές > Όλες οι εφαρμογές και να επιλέξετε Εισαγωγή XML και Εγκατάσταση.

Ρυθμίσεις (Βήμα πρώτο)

1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη νέας εργασίας για να ξεκινήσετε την διαδικασία της εισαγωγής.

 • Όνομα εργασίας - εισαγάγετε μια ονομασία μέσω της οποίας θα αναγνωρίζετε την εργασία. Στη συνέχεια, θα χρησιμεύσει επίσης για την ταυτοποίηση του κάθε προϊόντος - από ποια εργασία εισήχθη. Η ονομασία της εργασίας θα είναι ορατή μόνο στον πίνακα ελέγχου. Αν, για παράδειγμα, ανεβάζετε προϊόντα από μια συγκεκριμένη κατηγορία (Headphones/Ακουστικά), τότε μπορείτε να ορίσετε αυτή την ονομασία ως τίτλο εργασίας.
 • Στο πεδίο XML URL Link, επικολλήστε τον σύνδεσμο (xml feed) που έχετε ή που αντιγράψατε μετά την αναφόρτωση του αρχείου XML στην ενότητα Ρυθμίσεις > Αρχεία.
 • Εισαγωγή όλων των προϊόντων σε μια κατηγορία - χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε μια υπάρχουσα κατηγορία προϊόντων προς την οποία να γίνει η εισαγωγή όλων των προϊόντων από την εργασία XML. Εάν το αρχείο XML περιέχει πληροφορίες για τις κατηγορίες των προϊόντων, τότε δεν θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το αναπτυσσόμενο μενού. Εάν το XML feed που ανεβάζετε περιέχει προϊόντα  από μία μόνο κατηγορία, τότε μπορείτε να την επιλέξετε από το πρώτο κιόλας βήμα, εάν δεν έχετε επιλέξει μια τέτοια κατηγορία, τότε το σύστημα θα περιμένει να επιλέξετε μια  για κάθε προϊόν στο δεύτερο βήμα.


Εάν δεν έχετε δημιουργήσει κατηγορίες στο κατάστημα σας, δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε εδώ.  

 • Εισαγάγετε όλα τα προϊόντα με κατασκευαστή - αυτή η επιλογή λειτουργεί όπως και η επιλογή μιας κατηγορίας. Από το αναπτυσσόμενο μενού, μπορείτε να επιλέξετε έναν κατασκευαστή στον οποίο να υπαχθούν όλα τα εισαγόμενα προϊόντα.
 • Στο επόμενο πεδίο Εισαγωγή όλων των προϊόντων μπορείτε να επιλέξετε αν τα εισαγόμενα προϊόντα θα δημοσιευτούν ή θα παραμείνουν κρυμμένα.
 • XML Ετικέτα Προϊόντος - ένα πεδίο στο οποίο πρέπει να εισαγάγετε σημαντικές πληροφορίες, δηλαδή την ετικέτα του προϊόντος. Στο αρχείο XML, οι ετικέτες ανοίγματος και κλεισίματος ορίζουν την αρχή και το τέλος ενός προϊόντος. Στην περίπτωση μας, αυτή είναι η ετικέτα <product>. Είναι απαραίτητο να εισαγάγετε την ετικέτα XML του προϊόντος από το XML αρχείο σας, έτσι ώστε ο αναλυτής (το script που διαβάζει τα αρχεία XML) να καταλάβει από πού ξεκινά και που τελειώνει ένα προϊόν στην xml δομή. Αυτή η ετικέτα μπορεί να είναι οποιαδήποτε, δεν υπάρχει καθορισμένο πρότυπο, για αυτό δείτε ποια είναι η ονομασία της στο αρχείο σας.

Η ετικέτα του προϊόντος περιέχει όλες τις υπόλοιπες ετικέτες και πληροφορίες σχετικά με κάθε προϊόν:

 • Σύνδεση σε μια βασική εργασία - ο εισαγωγέας XML είναι ένα αρκετά προηγμένο λογισμικό που, εκτός από το να εισαγάγει, μπορεί επίσης να ενημερώνει προϊόντα. Μπορεί να περιέχει πολλές υπό-εργασίες που να συνδέονται με μια κύρια εργασία. Δηλαδή, εάν έχετε ξεκινήσει μια κύρια εργασία για την εισαγωγή προϊόντων, μπορείτε να εκτελέσετε και άλλες δευτερεύουσες εργασίες σε αυτήν, μέσω των οποίων να συμπληρώσετε τον κατάλογο προϊόντων σας. Αυτή είναι μια χρήσιμη λειτουργία εάν όλα τα προϊόντα που θέλετε να ανεβάσετε δεν βρίσκονται σε ένα αρχείο, αλλά έχουν χωριστεί σε πολλά. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να ξεκινήσετε πολλές εργασίες που να λειτουργούν ως μία και έτσι να συγχωνεύσετε ολόκληρο τον κατάλογο προϊόντων.

 • Γραμμές - σε αυτό το πεδίο πρέπει να εισαγάγετε τον μέγιστο αριθμό γραμμών (σειρές) από το αρχείο στο οποίο το σύστημα θα ελέγξει εάν η ετικέτα προϊόντος περιέχεται και θα εξαγάγει τις απαραίτητες πληροφορίες. Αυτό είναι σημαντικό γιατί όταν περάσετε στο δεύτερο βήμα το λογισμικό διαβάζει ολόκληρο το αρχείο, παίρνει τη δομή του και την οπτικοποιεί στο δεύτερο βήμα για να κάνει το αντίστοιχο «ταίριασμα», το λεγόμενο "mapping" - χαρτογράφηση μιας αξίας από το XML αρχείο με μια άλλη αξία από το ίδιο το προϊόν. Είναι σημαντικό ο αριθμός των σειρών που ορίζετε να περιέχει την ετικέτα ανοίγματος και κλεισίματος. Οι γραμμές/σειρές από προεπιλογή είναι 500 και συνήθως αυτός ο αριθμός είναι αρκετός, αλλά εάν έχετε μεγαλύτερο αρχείο XML μπορείτε να τον αλλάξετε. Σημειώστε ότι ένας μεγαλύτερος αριθμός γραμμών/σειρών επιβραδύνει την ανάλυση.
 • Διακοπή προϊόντων που λείπουν - μια πολύ χρήσιμη λειτουργικότητα όταν εργάζεστε με feeds, διότι ενημερώνονται συνεχώς. Εάν ένα προϊόν έχει εξαντληθεί ή έχει αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα του διανομέα με τον οποίο συνεργάζεστε, τότε αυτό το προϊόν θα καταργηθεί αυτόματα από το κατάστημα σας όταν ενημερωθεί το feed.
 • Παρακολούθηση της ποσότητας - εάν το feed σας περιέχει πληροφορίες σχετικά με την ποσότητα, τότε αυτή η επιλογή πρέπει να είναι ενεργοποιημένη, έτσι ώστε να μπορεί να προστεθεί αυτή η ποσότητα και το σύστημα να μπορεί να παρακολουθεί τις ποσότητες.
 • Συνεχίστε τις πωλήσεις - εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος είναι 0, αυτό το προϊόν θα εξακολουθεί να εμφανίζεται ως διαθέσιμο στο κατάστημα σας και οι πελάτες θα μπορούν να το παραγγείλουν.

 • ID εργασίας - ανεξάρτητα από το αναγνωριστικό που επιλέγετε, το σημαντικό να είναι να είναι μοναδικό για την κάθε εργασία. Εάν υπάρχουν εργασίες με το ίδιο ID, τότε τα προϊόντα ενδέχεται να συγκρουστούν.
 • Προσθήκη έκπτωσης - μέσω του εισαγωγέα XML μπορείτε να προσθέσετε εκπτώσεις στα προϊόντα, αλλά για τον σκοπό αυτό είναι απαραίτητο το αρχείο XML να περιέχει μια τέτοια αξία (original price και sale price).


Εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα πρέπει να δημιουργήσετε μια έκπτωση από το μενού Μάρκετινγκ > Εκπτώσεις και να επιλέξετε Σταθερή έκπτωση. Η εφαρμογή εισαγωγής XML λειτουργεί μόνο με αυτό το είδος έκπτωσης. Μόλις δημιουργήσετε την έκπτωση, θα χρησιμοποιηθεί για την συνεχή ενημέρωση όταν το XML feed περιέχει τέτοιες πληροφορίες.

Ρυθμίσεις (δεύτερο βήμα)

Αφού ελέγξετε τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο πρώτο βήμα, χρησιμοποιήστε το κουμπί Αποθήκευση και μεταβείτε στο δεύτερο βήμα, όπου θα ορίσετε τον τρόπο εισαγωγής των δεδομένων από το XML feed στον κατάλογο των προϊόντων του καταστήματος σας.

 • Επιλογή ενός μοναδικού αριθμού προϊόντος - από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε το αναγνωριστικό του προϊόντος που πληροί την προϋπόθεση αυτή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν προϊόντα με το ίδιο SKU ή ID. Από το αναπτυσσόμενο μενού στα δεξιά, μπορείτε να δείτε τη δομή του XML αρχείου σας. Επιλέξτε το αναγνωριστικό για τα προϊόντα σας μέσω του οποίου αυτά θα διαφοροποιηθούν, έτσι ώστε κατά την ενημέρωση του XML feed, να μην ενημερωθούν με τον ίδιο τρόπο δύο προϊόντα που έχουν, για παράδειγμα, το ίδιο ID ως αναγνωριστικό.
 • Τίτλος προϊόντος - επιλέξτε την ετικέτα που περιέχει το όνομα κάθε προϊόντος του αρχείου. Μπορεί να είναι διαφορετική (name, product name, validation name, title κτλ. στο παραδειγματικό αρχείο μας αυτή είναι η ετικέτα <title>.
 • Σύντομη περιγραφή - εάν έχετε τέτοιες πληροφορίες στο αρχείο σας, επιλέξτε την αντίστοιχη ετικέτα. Εάν δεν έχετε, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το πεδίο.
 • Περιγραφή - η περιγραφή ενός προϊόντος μπορεί να είναι αρκετά εκτενής και να περιέχει διάφορους χαρακτήρες, συνδέσμους, φωτογραφίες κτλ. Επιλέξτε την κατάλληλη ετικέτα που ανοίγει και κλείνει την περιγραφή του προϊόντος. Στο αρχείο μας, αυτή είναι η ετικέτα <description>

Εάν η περιγραφή ενός προϊόντος περιλαμβάνει φωτογραφίες, τότε το λογισμικό «Εισαγωγή XML» θα τις ανακτήσει, θα τις ανεβάσει και θα τις αποθηκεύσει απευθείας στον χώρο αποθήκευσης του καταστήματος σας (storage), έτσι ώστε να αποτελέσουν μέρος της περιγραφής των αντίστοιχων προϊόντων.


Κατά την εισαγωγή προϊόντων, εάν το αρχείο XML περιέχει καρτέλες των οποίων οι περιγραφές αποτελούν σύνδεσμο για ενσωμάτωση βίντεο από το Youtube (μόνο σύνδεσμο), όπως εδώ:

<tabs>
<tab>
<name> Video </name>
<description>https://www.youtube.com/embed/clJj2GUCicc</description>
</tab>
</tabs>

Σε αυτήν την περίπτωση, ο σύνδεσμος θα αντικατασταθεί από έναν κωδικό που θα μπορεί να εμφανίζει απευθείας το βίντεo.


 • Τίτλος SEO και μετα-περιγραφή SEO - μπορείτε να μην τα επιλέξετε, διότι θα δημιουργηθούν αυτόματα από το όνομα και την περιγραφή του ίδιου του προϊόντος.
 • Παλιά διεύθυνση URL - μας εξυπηρετεί κατά τη μετεγκατάσταση ενός καταστήματος. Εάν ορίσετε μια αξία για την παλιά διεύθυνση URL του ίδιου του προϊόντος, ο Εισαγωγέας XML θα δημιουργήσει αυτόματα συνδέσμους 301 για τη διατήρηση της θέσης/ευρετηρίαση του προϊόντος. Μάθετε περισσότερα εδώ.

 • Τιμή - επιλέξτε την ετικέτα για την αρχική τιμή (σε περίπτωση που έχετε και τιμή με έκπτωση).
 • Τιμή με έκπτωση - επιλέξτε μια ετικέτα που ταιριάζει με την τιμή της έκπτωσης.
 • SKU - επιλέξτε την ετικέτα που είναι υπεύθυνη για το sku του προϊόντος
 • Barcode - επιλέξτε την ετικέτα που αντιστοιχεί στο barcode του προϊόντος. Μπορεί να έχει διαφορετικές ονομασίες - EAN, ISSN (εφόσον μιλάμε για βιβλία)
 • Ποσότητα - επιλέξτε την ετικέτα που αντιστοιχεί στην ποσότητα του προϊόντος
 • Βάρος - Εάν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες στο αρχείο σας, επιλέξτε την αντίστοιχη ετικέτα
 • Νέο - να επισημανθεί το προϊόν ως νέο. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη αν ανεβάζετε αρχείο που περιλαμβάνει μόνο νέα προϊόντα και θέλετε να τα επισημαίνονται ως τέτοια.


Εάν θέλετε κάποια από τις παραπάνω σειρές να ενημερώνεται συνεχώς, τότε πρέπει να σημειώσετε τις σειρές που επιθυμείτε με ένα τικ, όπως φαίνεται στην παραπάνω φωτογραφία.

Ωστόσο, όσο περισσότερες σειρές επιλέξετε να ενημερώσετε, τόσο πιο αργή θα είναι η εισαγωγή, διότι θα συγκριθούν πολλοί δείκτες διαφορετικών προϊόντων, έτσι ώστε το λογισμικό να μπορέσει να εκτελέσει την ενημέρωση σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια.

Επιπλέον καρτέλες με περιγραφή και πληροφορίες

Αυτή είναι μια λειτουργικότητα που σας επιτρέπει, εάν έχετε πολλές περιγραφές για ένα προϊόν στο feed, να δημιουργήσετε πολλές καρτέλες με αυτές τις περιγραφές. Εάν έχετε μόνο μία περιγραφή, δεν θα χρειαστεί να επιλέξετε τίποτα.

Χαρακτηριστικά κατηγορίας

Η δομή ενός χαρακτηριστικού είναι η ίδια με τον ορισμό ενός προϊόντος:

Έχετε μια συνοπτική ετικέτα για όλα τα χαρακτηριστικά. Κάθε χαρακτηριστικό έχει ονομασία και αξία. Ένα χαρακτηριστικό πρέπει οπωσδήποτε να έχει μια ετικέτα ανοίγματος και κλεισίματος. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τις αντίστοιχες ετικέτες.

 • Οι αξίες του χαρακτηριστικού μπορούν να είναι πολλές σε αριθμό, αλλά μπορούν να διαχωριστούν με κόμματα στο τρίτο βήμα των ρυθμίσεων.
 • Αξία της ιδιότητας - πολύ συχνά αποδέχεται την αξία του χαρακτηριστικού, έτσι μπορείτε να βάλετε την ίδια ετικέτα.

Στην περίπτωση μας, οι ετικέτες είναι οι εξής:

Στην επόμενη ενότητα, επιλέξτε την ετικέτα που αφορά τον Κατασκευαστή.

Παραλλαγές

Για να εισαγάγετε παραλλαγές προϊόντων, το αρχείο XML πρέπει να περιέχει ομάδες των παραλλαγών των προϊόντων. Η ίδια λογική ισχύει για τις παραλλαγές όπως και για τα χαρακτηριστικά. Και πάλι, θα πρέπει να επιλέξετε με προσοχή τις αντίστοιχες ετικέτες από το XML αρχείο σας.

Φωτογραφίες προϊόντος - Εάν έχετε πολλές φωτογραφίες ενός προϊόντος σε ένα αρχείο XML, τότε μπορούν να συνδυαστούν κάτω από μία ετικέτα και να διαχωριστούν με κόμματα. Στο τρίτο βήμα των ρυθμίσεων, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα σύμφωνα με τον οποίο όταν το λογισμικό εντοπίζει κόμμα, θα διαχωρίζει τα στοιχεία και θα τα βλέπει ως ξεχωριστό πράγμα.

Ρυθμίσεις (Βήμα 3)

Στο τρίτο βήμα, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες λειτουργίες και κανόνες για την εφαρμογή τους κατά την εισαγωγή των προϊόντων από το αρχείο XML στον κατάλογο του καταστήματος σας, έτσι ώστε να ικανοποιούν τις ανάγκες σας.

Στην περίπτωση αυτή δημιουργούμε τον ακόλουθο κανόνα: Φωτογραφίες προϊόντων > Περιέχει > Ίσο με > , > Αντικατάσταση με > Τίποτα (αφήνετε ένα κενό πεδίο) και κάνετε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.

Αφού αποθηκεύσετε την εργασία, εκείνη γίνεται ενεργή, κατατάσσεται και όταν έρθει η ώρα της εκτέλεσης ξεκινάει.

Όταν ανεβάζετε φωτογραφίες, εκείνες ανεβαίνουν με μια μικρή καθυστέρηση, καθώς μια ομάδα συμπλεγμάτων (clusters) - διακομιστών, επεξεργάζονται κάθε φωτογραφία που ανεβάζετε. Οι φωτογραφίες βελτιστοποιούνται, προστίθενται τα απαραίτητα φίλτρα, η ποιότητα βελτιστοποιείται, έτσι ώστε να μπορούν να φορτώνουν και να ανοίγουν στην ιστοσελίδα σας με την βέλτιστη ποιότητα και όσο πιο γρήγορα γίνεται.

Επιπλέον ρυθμίσεις

Μόλις ξεκινήσει η εργασία, δεν σταματά ποτέ, οι επόμενες ξεκινούν κάθε 12 ώρες - η εισαγωγή XML ξεκινά με σκοπό να ενημερώνεται το περιεχόμενο για τυχόν αλλαγές όπως νέα προϊόντα, διαθεσιμότητα, τιμές κτλ.


Έχετε την ευκαιρία να αυξήσετε την προτεραιότητα της εργασίας σας, καθώς και να μειώσετε το διάστημα της εκτέλεσης - για παράδειγμα, αντί η εκτέλεση να γίνεται κάθε 12 ώρες, μπορείτε να την ορίσετε να γίνεται κάθε 6 ώρες.

 Από το κουμπί XML Import - προτεραιότητα εργασίας μπορείτε να αγοράσετε μια προτεραιότητα για την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης εργασίας. Εφόσον το κάνετε, εκείνη θα μπορεί ολοκληρωθεί 20, 40, 60 ή 80% γρηγορότερα και πριν από τις υπόλοιπες εργασίες.

Από το άλλο κουμπί XML Import - διάστημα εκτέλεσης μπορείτε να αλλάξετε το διάστημα κατά το οποίο θα ξεκινήσει η συγκεκριμένη εργασία.