Τα γεωγραφικά πολύγωνα αποτελούν μια λειτουργικότητα μέσω της οποίας μπορείτε να ορίσετε τεταρτημόρια στο χάρτη, σύμφωνα με την οποία μπορείτε να αποδέχεστε παραγγελίες στο κατάστημα σας. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφονται τυχόν λάθη στην αναγραφή των ονομάτων των δρόμων, των περιοχών, ακόμη και των πόλεων. Έτσι θα μπορείτε πολύ πιο εύκολα και ακριβέστερα να εντοπίζετε τους πελάτες σας, προκειμένου να τους προσφέρετε συγκεκριμένες υπηρεσίες ανάλογα με την τοποθεσία τους.


Σε αυτό το άρθρο θα βρείτε:

Προσθήκη πολυγώνων 

Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργικότητα, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε το Google Maps API Key. Εάν ήδη έχετε ενεργό το API Key, τότε μπορείτε να προσθέτετε διάφορα γεωγραφικά πολύγωνα στο κατάστημα σας.


1. Μεταβείτε στον πίνακα διαχείρισης σας, στις Ρυθμίσεις > Γεωγραφικές ζώνες > Γεωγραφικά πολύγωνα. Για να προσθέσετε ένα νέο πολύγωνο, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη νέου πολυγώνου που βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

Σε μια γεωγραφική περιοχή μπορεί να προστεθεί Απεριόριστος αριθμός πολυγώνων, στον οποίο να ορίσετε τις επιθυμητές χώρες, πόλεις, γειτονιές, δρόμους κτλ.


2. Στο παράθυρο που θα ανοίξει, συμπληρώστε την ονομασία του πολυγώνου - όνομα πόλης, γειτονιάς, δρόμου κτλ. (το όνομα προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση, δεν θα είναι ορατό στους πελάτες).

3. Στη συνέχεια, πρέπει να θέσετε το περίγραμμα του πολυγώνου που θέλετε να δημιουργήσετε μέσω της «σχεδίασης» σημείων. Μπορείτε να προσθέσετε πολλά σημεία. Για να είναι το περίγραμμά σας πιο ακριβές, εργαστείτε σε μεγαλύτερη κλίμακα στον χάρτη - μπορείτε να κάνετε τις προσαρμογές σας από τα κουμπιά +/-. Στη δεξιά πλευρά της φωτογραφίας έχετε διαφορετικά τετράγωνα από τα οποία μπορείτε να ορίσετε τα χρώματα των πολυγώνων, έτσι ώστε να διαφέρουν μεταξύ τους. Κάνοντας κλικ στο πολύγωνο που έχετε σχεδιάσει, μπορείτε να μετακινήσετε τα σημεία και να αλλάξετε τις παραμέτρους.

Σε ένα πολύγωνο μπορείτε να έχετε μόνο ένα πεδίο, όπως είναι στην εικόνα. Δεν μπορείτε να κάνετε περισσότερα από ένα περίγραμμα.


4. Μην ξεχάσετε να αποθηκεύσετε το δημιουργημένο γεωγραφικό πολύγωνο από το κουμπί Αποθήκευση.

5. Εάν θέλετε να διαγράψετε ένα ήδη δημιουργημένο πολύγωνο, επισημάνετε το και από τα Εργαλεία επιλέξτε τη Διαγραφή του.

6. Μέσω των μικρών κουμπιών που βρίσκονται στην επάνω αριστερή γωνία του χάρτη, μπορείτε να σχηματίσετε το πολύγωνο - (✓) ή να επιλέξετε το χεράκι που θα σας επιτρέψει να μετακινήσετε τον χάρτη μέχρι να μεταβείτε στο μέρος όπου θέλετε να κάνετε το περίγραμμα σας.

Προσθήκη πολυγώνου σε μια γεωγραφική ζώνη

Αφού δημιουργήσετε ένα ή περισσότερα πολύγωνα, θα πρέπει να δημιουργήσετε και μια γεωγραφική περιοχή (εάν δεν έχετε) στην οποία να τα προσθέσετε.

1. Επιλέξτε Γεωγραφικές ζώνες > Προσθήκη νέας ζώνης (το κουμπί βρίσκεται στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης).

2. Εισαγάγετε το όνομα της γεωγραφικής ζώνης (μόνο για εσωτερική χρήση). Στο επόμενο πεδίο και από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε Ισχύει μόνο για πολύγωνο και επιλέξτε το πολύγωνο που δημιουργήσατε και το οποίο θέλετε να προσθέσετε στην ζώνη αυτή.


Αφού δημιουργήσατε ένα γεωγραφικό πολύγωνο, το προσθέσατε σε μια γεωγραφική ζώνη και τη ζώνη την ορίσατε σε έναν συγκεκριμένο κούριερ, τότε όταν ένας πελάτης από αυτήν τη γεωγραφική ζώνη υποβάλλει μια παραγγελία, η μέθοδος παράδοσης για την συγκεκριμένη ζώνη θα εμφανίζεται στο checkout. Δημιουργώντας διαφορετικά πολύγωνα εσείς μπορείτε να τα προσθέτετε σε διαφορετικές υπηρεσίες ταχυμεταφοράς (κούριερ). Μπορείτε να ρυθμίσετε η Ζώνη 1 να εξυπηρετείται από έναν κούριερ και η Ζώνη 2 από έναν άλλο.


Οι γεωγραφικές ζώνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για τον καθορισμό των μεθόδων παράδοσης όσο και για τη δημιουργία φόρων και χρεώσεων στο κατάστημα σας. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Προσθήκη γεωγραφικής ζώνης σε έναν συγκεκριμένο τρόπο παράδοσης

1. Για να ορίσετε μια συγκεκριμένη γεωγραφική ζώνη σε μια συγκεκριμένη μέθοδο παράδοσης, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Παραδόσεις και επιλέξτε τον τρόπο παράδοσης που θέλετε να ορίσετε.

2. Στην ενότητα Περιοχές παράδοσης, απενεργοποιήστε το Γενικό κουμπί και από το αναπτυσσόμενο μενού επιλέξτε την επιθυμητή περιοχή για την οποία θα εφαρμόζεται αυτή η μέθοδος.

3. Όταν ένας πελάτης υποβάλλει μια παραγγελία στο κατάστημα σας και εισαγάγει μια διεύθυνση παράδοσης που βρίσκεται εντός της περιοχής μιας συγκεκριμένης μεθόδου παράδοσης, τότε κατά την ολοκλήρωση της αγοράς (στο checkout) θα του εμφανιστεί ως πιθανή επιλογή. Εάν έχετε άλλες μεθόδους παράδοσης που είναι γενικές/καθολικές, τότε θα εμφανιστούν και εκείνες και ο πελάτης θα μπορεί να τις επιλέξει. Εάν η διεύθυνση δεν αποτελεί μέρος της καθορισμένης ζώνης, η μέθοδος της παράδοσης δεν θα εμφανίζεται καθόλου στο checkout.