Τι είναι οι χρεώσεις και οι φόροι;

Η κατανόηση των φόρων και των διάφορων χρεώσεων αποτελεί ουσιαστικό μέρος στην διαχείριση της επιχείρησης σας. Ως διαδικτυακός έμπορος, θα πρέπει να εφαρμόζετε κάποιο φόρο στα προϊόντα που πουλάτε, όταν αυτό απαιτείται. Επομένως, πρέπει να γνωρίζετε πότε να φορολογείτε τα προϊόντα σας και πότε όχι.

Στο CloudCart κατάστημα σας έχετε την δυνατότητα να δημιουργείτε διάφορους φόρους και χρεώσεις και να τα εφαρμόζετε όταν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο. Τα ποσά των χρεώσεων και των φόρων διαφέρουν από χώρα σε χώρα, επομένως είναι σημαντικό να ενημερωθείτε σχετικά με την τοπική νομοθεσία.


Κατά τον προσδιορισμό των φόρων σας, βεβαιωθείτε πως είναι πρόσφατοι και σωστοί για τις συνθήκες υπό τις οποίες τους εφαρμόζετε. Σε κάποιες περιπτώσεις, εφόσον είναι απαραίτητο, μπορείτε να αλλάξετε το φορολογικό ποσοστό ή να καταργήσετε τον φόρο για κάποιες κατηγορίες προϊόντων ή περιοχές. Εκτός από τη χρέωση φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), μπορείτε να δημιουργείτε επιπλέον χρεώσεις οι οποίες να προστίθενται στην συνολική αξία της παραγγελίας (χρέωση συσκευασίας, χρέωση τσάντας κτλ.)


Στόχος μας είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τους κανόνες της εφαρμογής των χρεώσεων και των φόρων και να σας βοηθάμε να ορίζετε τις σωστές ρυθμίσεις στο κατάστημα σας, ανάλογα με το είδος της επιχείρησης σας και τις περιοχές στις οποίες λειτουργείτε, για να είστε σίγουροι πως χρεώνετε στους πελάτες σας τους σωστούς συντελεστές φορολογίας για τις πωλήσεις και να εξοφλείτε σωστά τους φόρους σας, παρόλα αυτά σας συνιστούμε να συμβουλεύεστε πάντα τις τοπικες φορολογικές αρχές ή τον λογιστή σας.