Αλλαγή της συνολικής τιμής για το Πακέτο

Αφού επιλέξετε όλα τα προϊόντα που θέλετε να συμπεριλάβετε στο πακέτο, η πλατφόρμα θα υπολογίσει τη συνολική τους αξία στην Τιμή Προϊόντος και θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αναπτυσσόμενο μενού για να επιλέξετε εάν θα ορίσετε μια σταθερή νέα τιμή για αυτό το πακέτο ή θα μειώσετε κατά ποσοστό % τη κύρια συνολική τιμή των προϊόντων.
Εάν δεν επιθυμείτε να ορίσετε μια σταθερή τιμή μέσω ποσού ή ποσοστού για ολόκληρο το πακέτο, τότε έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε τις λεπτομέρειες (συμπεριλαμβανομένης της τιμής) του κάθε προϊόντος.

Αλλάζοντας τη τιμή του κάθε προϊόντος από το πακέτο, η πλατφόρμα θα υπολογίσει ξανά και αυτόματα την αξία και θα εμφανίσει τη συνολική τιμή του πακέτου, λαμβάνοντας υπόψη τις σταθερές τιμές που έχετε ορίσει για κάθε προϊόν του πακέτου.


Αλλαγή της τιμής του κάθε προϊόντος στο πακέτο


για να αλλάξετε την τιμή των προϊόντων ή τις υπόλοιπες επιλογές:

  • Απόκρυψη της φωτογραφίας του προϊόντος - εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, η φωτογραφία του προϊόντος δεν θα εμφανίζεται στις λεπτομέρειες του πακέτου.

  • Αντικαταστήστε τον τίτλο - εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα μπορείτε να γράψετε ένα νέο όνομα προϊόντος, διαφορετικό από το κύριο, το οποίο θα είναι ορατό μόνο στις λεπτομέρειες του πακέτου.

  • Αντικαταστήστε τη σύντομη περιγραφή - εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα μπορείτε να εισαγάγετε μια νέα σύντομη περιγραφή προϊόντος, διαφορετική από την κύρια, η οποία θα εμφανίζεται μόνο στις λεπτομέρειες του πακέτου.

  • Αλλαγή της τιμής - εάν ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα πρέπει να συμπληρώσετε στο κενό πεδίο μια νέα σταθερή τιμή για το προϊόν. Αυτή η τιμή δεν θα εμφανίζεται στο πακέτο, αλλά στο καλάθι των πελατών σας. Η τιμή θα ληφθεί υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικής αξίας του πακέτου.

  • Λάβετε υπόψη ότι μπορείτε να ορίσετε μια καινούργια σταθερή τιμή για το προϊόν και να δημιουργήσετε μια έκπτωση για αυτό, χειροκίνητα, αλλά σε περίπτωση που το προϊόν έχει παραλλαγές και η κάθε παραλλαγή έχει διαφορετική τιμή, τότε η επιλογή για την αλλαγή της τιμής για το προϊόν αυτό δεν θα είναι διαθέσιμη.

Εδώ θα βρείτε τα πάντα για τα Πακέτα Προϊόντων.