Όσον αφορά τις καινοτομίες στη βουλγαρική νομοθεσία, κάθε έμπορος που χρησιμοποιεί ένα διαδικτυακό κατάστημα υποχρεούται να πραγματοποιήσει την εγγραφή του στην Εθνική Υπηρεσία Εσόδων, σύμφωνα με την Απόφαση με αριθμό Н-18, έως τις 31.03.2020.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ: Διάταξη H-18. Το κείμενο που αφορά την εγγραφή των διαδικτυακών καταστημάτων έχει ως εξής: Παράγραφος 29. Δημιουργείται το κεφάλαιο επτά «δ» με τα άρθρα 52μ και 52η:

Κεφάλαιο επτά «δ»

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άρθρο 52μ. (1) Σύμφωνα με το άρθρο 3, ένα πρόσωπο που πωλεί προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιεί τον δικό του τομέα (domain), μισθωμένο τομέα ή τομέα τρίτου, ο οποίος μπορεί να παρέχει μια πλατφόρμα για την πραγματοποίηση διαδικτυακών πωλήσεων, το πρόσωπο, πριν ξεκινήσει μια δραστηριότητα πωλήσεων εμπορευμάτων/υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, υποβάλλει πληροφορίες ηλεκτρονικά με ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής και Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλγαρίας, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων, που διατίθεται στην ιστοσελίδα της δημόσιας υπηρεσίας, σύμφωνα με το παράρτημα υπ' αριθμό 33.

(2) Οι πληροφορίες στην παράγραφο 1 υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε ηλεκτρονικό κατάστημα μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι πωλήσεις.

(3) Κατά την αλλαγή δεδομένων σύμφωνα με την παράγραφο 1, επικαιροποιημένες πληροφορίες θα υποβάλλονται εντός 7 ημερών από την αλλαγή.

(4) Κατά τον τερματισμό της δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων/υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος, οι πληροφορίες σχετικά με αυτήν την περίσταση υποβάλλονται κατά την σειρά της παραγράφου 1 εντός 7 ημερών από τον τερματισμό της δραστηριότητας.

Άρθρο 52η Τα πρόσωπα που πραγματοποιούν πωλήσεις μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος είναι υποχρεωμένα να διατηρούν, σύμφωνα με τις προθεσμίες του άρθρου 38, παρ. 1 του Κώδικα Διαδικασίας Φόρου και Ασφάλισης, τις πληροφορίες που δημιουργήθηκαν μέσω του λογισμικού του ηλεκτρονικού καταστήματος (τρέχουσα βάση δεδομένων και αρχειακά αντίγραφα σε βάση δεδομένων) και κατόπιν αιτήματος από τις αρχές εσόδων να παρέχουν πρόσβαση σε αυτές με τη δυνατότητα εξαγωγής και αντιγραφής δεδομένων»


Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες που πρέπει να παρέχουμε εμείς:

Ερωτήσεις της ΕΥΕ σχετικά με το CloudCart:

4.2.2. Πού φιλοξενείται η ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος:
I. σε δική του υποδομή - θέση του εξοπλισμού ·
II. Χρησιμοποιείται εξωτερική hosting υπηρεσία:
А) είδος hosting υπηρεσίας που χρησιμοποιείται - περιγραφή;
Β) πληροφορίες σχετικά με τον πάροχο υπηρεσιών hosting:
α) για πρόσωπα εγκατεστημένα στην χώρα:
- για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις: UIC· ονομασία· έδρα και διεύθυνση διοίκησης· διεύθυνση όπου ασκείται η δραστηριότητα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για αλληλογραφία· τηλέφωνο επικοινωνίας· διαθεσιμότητα εγγραφής στο Μητρώο ΦΠΑ·

4.2.4. Ονομασία και έκδοση του λογισμικού ή των λογισμικών στο διαδικτυακό κατάστημα.

4.2.5. Πού αποθηκεύετε η βάση δεδομένων του λογισμικού του διαδικτυακού καταστήματος;
IV. χρήση της «υπηρεσίας cloud» - ονομασία (UIC, διεύθυνση ιστού) του παρόχου της υπηρεσίας.

Aνάλογες πληροφορίες που πρέπει να παρέχετε:

4.2.2.
I. Δεν χρησιμοποιείται
II. Χρησιμοποιείται εξωτερική hosting υπηρεσία: "Google Cloud Platform"
A) Υπηρεσία hosting "Cloud"
Β) Το Google Cloud Platform, που προσφέρει η Google, είναι μια επαγγελματική hosting υπηρεσία "Cloud". Μαζί με ένα σύνολο εργαλείων διαχείρισης, η πλατφόρμα παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες cloud, όπως υπολογισμούς, αποθήκευση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και μηχανική μάθηση. Η επίσημη ιστοσελίδα: https://cloud.google.com/
α) CloudCard АЕ
Bulstat: BG206004146
Σόφια 1618
Manastirski livadi, Blv. "Todor Kableshkov" 55А
Διαχειριστής: Νικολάι Ιλίεβ
0885 777 760
support@cloudcart.com

4.2.4.
Η ονομασία είναι: CloudCart. Έκδοση: 1

4.2.5. στο CloudCart
IV. Χρήση της «Cloud υπηρεσίας» – BG206004146, https://cloudcart.com

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Υποστήριξης για περαιτέρω βοήθεια.