Χάρη στην ικανή τεχνική μας ομάδα, το CloudCart υποστηρίζει και τρόπο πληρωμής: Unicredit SmartUCF

Το SmartUCF είναι ένας υπολογιστής πίστωσης (calculator), σε διακομιστή της UniCredit στον οποίο όλα τα leasing συστήματα επεξεργάζονται σε πραγματικό περιβάλλον.

Η διαφορά μεταξύ των τρόπων πληρωμής της Unicredit Consumer Financing και της SmartUCF βρίσκεται στην αυτοματοποίηση. Το SmartUCF δεν έχει διαμεσολαβητή.

Ρυθμίσεις του SmartUFC

1.  Αφού προσθέσετε έναν τρόπο πληρωμής στον λογαριασμό σας, συνδεθείτε στις:

Ρυθμίσεις > Πληρωμές > Smart UCF
2. Κάντε κλικ στην ίδια την εφαρμογή και θα ανοίξει το ακόλουθο παράθυρο με τις ρυθμίσεις:

Με το SmartUCF, λαμβάνετε μια σύμβαση μέσω email και την υπογράφετε διαδικτυακά.