Το PayPal είναι αμερικανική εταιρεία που δίνει την δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να λαμβάνουν πληρωμές στο διαδίκτυο. Το PayPal παρέχει μια συλλογή από API που ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το είδος.

Διαμόρφωση PayPal

Για να διαμορφώσετε το PayPal στο διαδικτυακό σας κατάστημα, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα ακόλουθα πεδία:

Email
Συμπληρώστε τον PayPal email λογαριασμό σας εδώ - όλες οι εισερχόμενες συναλλαγές σας θα μεταφέρονται στον PayPal λογαριασμό που σχετίζεται με το email αυτό.

Περιβάλλον δοκιμής

Το PayPal σας προσφέρει την εισαγωγή περιβάλλοντος δοκιμής, μέσω της οποίας μπορείτε να προσομοιώσετε συναλλαγές, να ελέγξετε πώς λειτουργεί το σύστημα προτού ξεκινήσετε την αποδοχή πραγματικών συναλλαγών.

Ενεργό;
Εφόσον ενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή, το κατάστημα σας θα ξεκινήσει να δέχεται πληρωμές με πιστωτική κάρτα (μέσω PayPal) από όλους σας τους πελάτες.

Επιπλέον τεχνική υποστήριξη

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες ή βοήθεια σχετικά με τον PayPal λογαριασμό σας, τότε μπορείτε να συμβουλευτείτε το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης του PayPal.