Οι τρόποι πληρωμής είναι οι πάροχοι των υπηρεσιών πληρωμής και αντιπροσωπεύουν τις επιλογές και τις εναλλακτικές που εσείς παρέχετε στους πελάτες σας για την εκτέλεση πληρωμών για προϊόντα που αγοράζονται από το κατάστημα σας. Συνήθως αυτό γίνεται μέσω των παρόχων υπηρεσιών πληρωμής και κυρίως μέσω των συστημάτων πληρωμής τους. Αυτοί οι πάροχοι παρέχουν την υπηρεσία πληρωμής λαμβάνοντας μια προμήθεια από την κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται, μέσω του αντίστοιχου συστήματος τους, και στη συνέχεια αποστέλλουν πίσω σε εσάς το ποσό της αγοράς.

Ρύθμιση των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής

1. Για να ρυθμίσετε μια μέθοδο πληρωμής, μεταβείτε στις Ρυθμίσεις > Πληρωμές από το αριστερό μενού καθοδήγησης.
2. Επιλέξτε ποιους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής θα χρησιμοποιήσετε, για να τους παρέχετε στους πελάτες σας ως επιλογή όταν κάνουν τις αγορές τους στο κατάστημα σας.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτούς τους παρόχους, πρέπει να έχετε εγγραφεί στα συστήματα πληρωμής τους. Το CloudCart δεν πραγματοποιεί πληρωμές άμεσα ή έμμεσα από τους πελάτες προς εσάς, αλλά παρέχει σύνδεση μεταξύ της πλατφόρμας και του συστήματος πληρωμής του αντίστοιχου παρόχου, έτσι ώστε οι πελάτες σας να μπορούν να πραγματοποιούν συναλλαγές στο επιλεγμένο σύστημα.


Προς το παρόν, όλοι οι τρόποι που δεν απαιτούν τη συμμετοχή τρίτων (παρόχους υπηρεσιών πληρωμής) είναι οι παρακάτω:

Αντικαταβολή και Τραπεζική Μεταφορά

Προς το παρόν, όλοι οι τρόποι που απαιτούν τη συμμετοχή τρίτων (παρόχους υπηρεσιών πληρωμής) είναι οι παρακάτω:

Stripe, PayPal, Apple Pay, ePay, Εικονικό τερματικό POS Borica, Εικονικό τερματικό POS Fibank, Εικονικό τερματικό POS UBB, Εικονικό τερματικό POS Raiffeisen Bank, Braintree, Instamojo, Klarna, BNP Paribas, TBI Leasing, UniCredit Consumer Financing

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Μεθόδους Πληρωμής

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάθε μέθοδο πληρωμής: