Μόλις δημοσιευτεί ένα σχόλιο σε ένα από τα άρθρα του blog, μπορείτε να δείτε το περιεχόμενο του, την τοποθεσία, την ημερομηνία δημοσίευσης όπως και το ποιος χρήστης το δημοσίευσε. Αυτές τις πληροφορίες θα βρείτε στο Μάρκετινγκ > Blog > Σχόλια.

Έγκριση, σήμανση και διαγραφή σχολίων


1.  Κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου (check box) στα αριστερά του σχολίου που θέλετε να διαχειριστείτε

2. Κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία και επιλέξτε μία από τις ακόλουθες επιλογές:


  • Έγκριση
  • Επισήμανση ως spam
  • Επισήμανση ως εκκρεμής
  • Διαγραφή


Μπορείτε να ελέγξετε την ανάρτηση σχολίων μόνο εάν έχετε ενεργοποιήσει αυτήν την επιλογή κατά τη δημιουργία κατηγοριών για το blog στο κατάστημα σας.