Το CloudCart έχει αναπτύξει μια νέα έκπτωση - την Αντίστροφη Μέτρηση (Countdown)! Η έκπτωση αυτή αποτελεί έναν χρονοδιακόπτη που εμφανίζεται στο καλάθι κατά τη δημιουργία μιας παραγγελίας. Στόχος τους είναι να παρακινήσει τον πελάτη να ολοκληρώσει την παραγγελία του με επιτυχία. Η αντίστροφη μέτρηση ενεργοποιείται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ενώ μετά τη λήξη της η έκπτωση διαγράφεται και ο χρήστης δεν θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει πια.


Τα πλεονεκτήματα αυτής της έκπτωσης είναι:


  • Παροτρύνει τον πελάτη να ολοκληρώσει την παραγγελία του πιο γρήγορα
  • Μειώνει τον αριθμό των εγκαταλειμμένων παραγγελιών, ενθαρρύνοντας τους πελάτες να κάνουν αγορές με έκπτωση 
  • Αυξάνει το Conversion rate με 0.8%

Προσθήκη της έκπτωσης

1.  Μεταβείτε στον πίνακα ελέγχου του καταστήματος σας, στην ενότητα Μάρκετινγκ >> Εκπτώσεις, κάντε κλικ στην Προσθήκη Έκπτωσης και επιλέξτε Προσθήκη έκπτωσης με αντίστροφη μέτρηση
2. Μέσα θα δείτε τα παρακάτω μενού:
3. Στην Ονομασία, εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα της έκπτωσης.

4. Στην Προϋπόθεση της Έκπτωσης, ορίστε τα επιθυμητά κριτήρια της έκπτωσης - ό, τι προσθέσετε στο πεδίο περιγραφής θα εμφανίζεται στην ίδια την έκπτωση.


5.  Να εφαρμόζεται σε είναι μια επιλογή κατά την οποία επιλέγετε αν η έκπτωση θα ισχύει για Όλα τα Προϊόντα ή για Παραγγελίες άνω των. Αυτές είναι οι δύο επιλογές για της έκπτωσης αυτής.

6. Στις Ομάδες Πελατών επιλέγετε αν η έκπτωση θα ισχύει για όλες τις ομάδες.

7. Στην Ισχύ επιλέγετε το πόσο θα διαρκεί η προσφορά.

Παράδειγμα έκπτωσης:

Σε αυτό το είδος έκπτωσης, ισχύουν και οι Cross-sell και UpSell εκπτώσεις.


Δείτε πώς να δημιουργήσετε άλλα είδη εκπτώσεων σε αυτήν την ενότητα του Κέντρου Βοήθειας μας.