Το CloudCart σάς δίνει τη δυνατότητα φιλτραρισμού μέσω των χαρακτηριστικών των προϊόντων που επιτρέπουν στους πελάτες σας να ομαδοποιούν διαφορετικά προϊόντα σε κατηγορίες με κοινά κριτήρια.

Η διαφορά μεταξύ Ποικιλίας και χαρακτηριστικών

Ποικιλίες: Προσδιορίζουν το συγκεκριμένο προϊόν, όταν το προϊόν έχει κάποια παραλλαγή, η επιλογή τους είναι υποχρεωτική / χρώμα, μέγεθος κτλ./ Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις παραλλαγές (ποικιλίες) των προϊόντων στο κατάστημα σας.

Χαρακτηριστικά: Αποτελεί πληροφορία χαρακτηριστικών / δεν παρέχει καμία επιλογή, απλώς χαρακτηρίζει το προϊόν και το αναθέτει στην κατηγορία. Τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στο φίλτρο στον κατάλογο προϊόντων.


Δημιουργία χαρακτηριστικών

1. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου, επιλέξτε Προϊόντα> Χαρακτηριστικά> Προσθήκη Χαρακτηριστικών.
2. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μενού Χαρακτηριστικών, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε.

Για παράδειγμα:

  • Όνομα χαρακτηριστικού - Σε αυτό το πεδίο εισαγάγετε την ονομασία που επιθυμείτε για αυτό το Χαρακτηριστικό
  • Είδος πεδίου - Εδώ επιλέγετε εάν το χαρακτηριστικό θα είναι Ένδειξη ή Εύρος.
  • Διεύθυνση URL - Αυτή είναι η διεύθυνση URL που εμφανίζει τα χαρακτηριστικά του ιστότοπού σας. Δημιουργείται αυτόματα μετά την εισαγωγή του ονόματος, μπορείτε να το αφήσετε όπως είναι.
  • Category Property Image - Εδώ μπορείτε να βάλετε μια φωτογραφία της κατηγορίας, για δική σας αναφορά
  • Προσθήκη αξίας- Οι τιμές με τις οποίες να φιλτράρονται τα προϊόντα

3. Αφού προσθέσετε την ιδιότητα, από το κουμπί κατηγορίες μπορείτε να επιλέξετε σε ποιες κατηγορίες θα εκχωρηθεί.

Η ιδιότητα κατηγορίας πρέπει να προστεθεί στην κύρια κατηγορία καθώς και στις υποκατηγορίες (εάν υπάρχουν) των προϊόντων στα οποία θέλετε να εκχωρήσετε την ιδιότητα που δημιουργήθηκε. Στη συνέχεια, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε την επιθυμητή ιδιότητα από τη σελίδα επεξεργασίας προϊόντος.

Εάν η ιδιότητα κατηγορίας που δημιουργείτε προστεθεί μόνο στην κύρια κατηγορία, χωρίς να οριστούν οι υποκατηγορίες, δεν θα είναι δυνατή η αντιστοίχιση της στα προϊόντα που ανήκουν στην αντίστοιχη υποκατηγορία.

4. Αφού προσθέσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, μπορείτε να το επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία Τιμών που εμφανίζεται σε αυτό:

Οι ίδιες οι τιμές/αξίες μπορούν να προσαρμοστούν/εξατομικευτούν με φωτογραφίες και περιγραφή:

5. Αφού δημιουργήσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πρέπει να μεταβείτε στα επιθυμητά προϊόντα της κατηγορίας και να προσθέσετε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

Ταξινόμηση αξιών

Αφού μεταβείτε στις τιμές, κάντε κλικ στην επιλογή «Ενεργοποίηση Ταξινόμησης», ώστε να μπορείτε μέσω μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop) να προσαρμόσετε τη διάταξη των χαρακτηριστικών.