Το CloudCart σάς δίνει τη δυνατότητα φιλτραρισμού μέσω των χαρακτηριστικών των προϊόντων που επιτρέπουν στους πελάτες σας να ομαδοποιούν διαφορετικά προϊόντα σε κατηγορίες με κοινά κριτήρια.

Η διαφορά μεταξύ Ποικιλίας και χαρακτηριστικών

Ποικιλίες: Προσδιορίζουν το συγκεκριμένο προϊόν, όταν το προϊόν έχει κάποια παραλλαγή, η επιλογή τους είναι υποχρεωτική / χρώμα, μέγεθος κτλ./ Εδώ μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τις παραλλαγές (ποικιλίες) των προϊόντων στο κατάστημα σας.

Χαρακτηριστικά: Αποτελεί πληροφορία χαρακτηριστικών / δεν παρέχει καμία επιλογή, απλώς χαρακτηρίζει το προϊόν και το αναθέτει στην κατηγορία. Τα χαρακτηριστικά εμφανίζονται στο φίλτρο στον κατάλογο προϊόντων.


Δημιουργία χαρακτηριστικών

1. Μεταβείτε στον Πίνακα Ελέγχου, επιλέξτε Προϊόντα> Χαρακτηριστικά> Προσθήκη Χαρακτηριστικών.
2. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί το μενού Χαρακτηριστικών, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε.

Για παράδειγμα:

  • Όνομα χαρακτηριστικού - Σε αυτό το πεδίο εισαγάγετε την ονομασία που επιθυμείτε για αυτό το Χαρακτηριστικό
  • Είδος πεδίου - Εδώ επιλέγετε εάν το χαρακτηριστικό θα είναι Ένδειξη ή Εύρος.
  • Διεύθυνση URL - Αυτή είναι η διεύθυνση URL που εμφανίζει τα χαρακτηριστικά του ιστότοπού σας. Δημιουργείται αυτόματα μετά την εισαγωγή του ονόματος, μπορείτε να το αφήσετε όπως είναι.
  • Category Property Image - Εδώ μπορείτε να βάλετε μια φωτογραφία της κατηγορίας, για δική σας αναφορά
  • Προσθήκη κατηγοριών - Εδώ επιλέγετε σε ποιες κατηγορίες θέλετε να λειτουργεί το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό
  • Προσθήκη αξίας/τιμής - Οι τιμές με τις οποίες να φιλτράρονται τα προϊόντα


3. Αφού προσθέσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό, μπορείτε να το επεξεργαστείτε χρησιμοποιώντας την επιλογή Επεξεργασία Τιμών που εμφανίζεται σε αυτό:

Οι ίδιες οι τιμές/αξίες μπορούν να προσαρμοστούν/εξατομικευτούν με φωτογραφίες και περιγραφή:

4. Αφού δημιουργήσετε το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό πρέπει να μεταβείτε στα επιθυμητά προϊόντα της κατηγορίας και να προσθέσετε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά.

5. Ταξινόμηση τιμών/αξιών - Αφού μεταβείτε στις τιμές, κάντε κλικ στην επιλογή «Ενεργοποίηση Ταξινόμησης», ώστε να μπορείτε μέσω μεταφοράς και απόθεσης (drag and drop) να προσαρμόσετε τη διάταξη των χαρακτηριστικών.