Интеграцията с ProFisc вече приложение, което може да бъде инсталирано във вашия магазин на CloudCart. Компанията, която разработва ProFisc, е Тетра Про с над 15 години опит. Използването на това приложение ще ви помогне да решите нужди ви свързани с фискализация за албанския пазар.


Фискализацията, както е описана на уебсайта на ProFisc, е набор от мерки, използвани за намаляване на данъчното измама при сделки както с налични пари, така и без такива. По време на фискализационния процес всички транзакции (фактури) се докладват в реално време на Данъчната администрация. За целта да се идентифицира и проследява всяка транзакция, на всяка фактура се присвоява уникален номер за идентификация на фактурата (НИВФ). Тази нова система ще създаде механизъм за реално време за наблюдение на фискални устройства, работещи както с налични пари, така и без тях.


Повече информация за ProFisc можете да намерите на техния уебсайт: https://profisc.al/en/home


В тази статия:

Настройки

Във вашия магазин отидете на Приложения > ProFisc и изберете приложението.


1. Въведете потребителското си име (получавате го от ProFisc).

2. Въведете паролата си.

3. Изберете държава. Можете да избирате от:

  • Албания
  • Гърция
  • Северна Македония
  • Косово
  • Черна гора
  • Италия

4. Изберете търговец - посочвате Tetra Solutions.

5. Изберете обект изберете обекта от падащото меню.

6. Електронно касово устройство (TCR) - изберете валидно касово устройство от списъка.

7. Автоматично изпращане на фактура - активирайте този суич, ако искате фактурите да се изпращат автоматично.

8. Натиснете бутона "Запазване на настройките".


Ръчно изпращане на фактури

Ако оставите ключа за "Автоматично изпращане на фактура" в позиция "OFF", в настройките на вашите поръчки ще имате бутон, който ви позволява да изпращате фактурите ръчно.

В случай че сте изключили автоматичното изпращане на фактури, за всяка поръчка, която е платена, ще имате възможност да изпратите фактурата ръчно чрез бутона, показан по-долу.

 

След като фактурата е създадена, тя ще бъде добавена към историята на поръчката (видима под информация за поръчката във вашия админ панел). Ако има грешка в историята на поръчките, ще намерите и линк към фактурата.

Вече сте готови да използвате ProFisc във вашия магазин.