В тази статия ще намерите:

Sales by Location

С тази метрика се визуализират данни за общата сума от поръчките по местоположението на клиент направил поръчка във Вашия онлайн магазин (според устройство) за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година.


*Данните се визуализират спрямо зададените статуси на поръчките в "Настройки".  


Списъкът съдържа топ 5 локации донесли най-голям приход в продажбите като сума, информация към всяка локация в проценти съотношение по използвана версия - десктоп и мобилна на клиенти направили поръчка, както и данни за общия брой поръчки. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой поръчки направени през него (десктоп или мобилно).

Имате възможност да кликнете върху конкретен град, за да разгледате детайлна информация за броя поръчки и общата сума от тях. 

От допълнителните опциите може да изберете опция за сравнение на данните, както и за какъв период от време искате да се визуализират данните - на час, ден, месец, тримесечие, година.   

Виж детайли

От бутона "Виж детайли" може да получите детайлна информация за прихода от всяка локация.

Може да зададете конкретен период за визуализация на списък с локации, от които сте получили най-висок приход в продажбите сортирани по възходящ ред, както и да изберете от 3те опции - без сравнение, сравнение с предишен период или сравнение с предишна година

Ще получите информация за локациите, общ брой поръчки и общата сума от тях включително такси и доставки. 

За да получите детайлна информация по градове, кликнете директно върху главното местоположение ( пример: България), при изборът ще се отвори нов списък с градовете с възможност да изберете сравнение. При селектиране на конкретен град ще се визуализира нов списък със същите показатели, с възможност за избор на  период от време - на час, ден, месец, тримесечие, година, както и възможност да изберете сравнение .

Sessions by Location

С тази метрика се визуализира данни за общия брой посещения на устройство, базирани на данни от посетители достигнали до Вашия онлайн магазин според местоположение им за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година.


Сравнение може да се прави с период не по-късен от 17.01.2023, тъй като събираните данни са от посочената дата.


Списъкът съдържа топ 5 източника с най-висок брой посещения, информация към всяка локация в проценти и брой съотношение според използвана версия - десктоп или мобилна. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой посещения направени през него (десктоп или мобилно).

Виж детайли

От бутона "Виж детайли" ще получите детайлна информация за сесиите/посещения от всяка локация. Може да зададете конкретен период за визуализация на списък с локации посетили Вашият онлайн магазин  сортирани по възходящ ред, както и да изберете от 3те опции - без сравнение, сравнение с предишен период или сравнение с предишна година.