В статията ще намерите:


Categories by Sales

С тази метрика се визуализират най-продаваните категории* според общата сума приход от продуктите към конкретната категория на всички поръчки за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година.


*Данните се визуализират спрямо статусите по подразбиране на поръчките в "Настройки" - Платена, Изпълнена, Изчакваща, Оторизирано плащане, Изпратена.  


Списъкът съдържа топ 5 най-продавани категории донесли най-голям приход в продажбите като сума от продуктите към категорията, информация към всяка категория в проценти съотношение по използвана версия - десктоп и мобилна на клиенти направили поръчка, както и данни за общия приход от категорията и общото продадено количество на продуктите към категорията за периода.  Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой поръчки направени през него (десктоп или мобилно).

За да получите допълнителна информация за категорията, може да кликнете директно върху категорията. Ще откриете информация за: 

Общ брой преглед от клиенти на категорията, общ брой поръчки, в които участват продукти от категорията, общ брой продадено количество, conversion rate - процент посещения, довели до поръчка от общия брой посещения, общата сума на прихода от категорията. 

От допълнителните опции може да изберете опция за сравнение на данните, както и за какъв период от време искате да се визуализират данните - на час, ден, месец, тримесечие, година.  Може да експортирате данните, които виждате от бутона разположен в горния десен ъгъл на екрана ви.


Важно! Визуализират се както основни категории, така и подкатегориите им. В този случай, ако най-продаваните продукти са от подкатегория, то Вие ще виждате подкатегорията като топ продавана, а не обобщение към основната категория.


Виж детайли

Може да зададете конкретен период за визуализация на най-посещаваните категории или подкатегории в зависимост от попадащите в статистиката - топ продавани, както и да изберете от 3те опции - без сравнение, сравнение с предишен период или сравнение с предишна година. 

Ще получите информация за най-посещавани категории по възходящ ред с техните наименования, преглед на категорията/подкатегорията, общ брой поръчки, в който участват продукти от категорията/подкатегорията, общ брой продадено количество, conversion rate за категорията - процент посещения, довели до поръчка от общия брой посещения, общата сума от прихода на категорията/подкатегорията. 

При избор на конкретна категория ще получите детайлна информация със същите показатели, но за избрания период от време - на час, ден, месец, тримесечие, година, както и възможност да изберете сравнение.


Визуализираните записи в секция "Виж детайли" са ограничени до 1000 бр. Ако вашите записи са повече може да ги видите като ги експортнете от съответния бутон. Екпортираните данни са ограничени до 150 000 записа.

Categories by Traffic

С тази метрика се визуализират данни за най-посещавани категории във Вашия онлайн магазин базирани на данни за посещенията за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година.


Сравнение може да се прави с период не по-късен от 17.01.2023, тъй като събираните данни са от посочената дата.


Списъкът съдържа топ 5 най-посещавани категории на Вашия онлайн магазин, информация към всяка категория в проценти съотношение по използвана версия - десктоп и мобилна на устройства посетили категорията. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой посещения направени през него (десктоп или мобилно).

За да получите допълнителна информация за категорията, може да кликнете директно върху нея. Ще откриете информация за: 

Общ брой преглед от клиенти на категорията, общ брой поръчки, в които участват продукти от категорията, общ брой продадено количество на продукти от категорията, conversion rate - процент посещения, довели до поръчка от общия брой посещения, довели до поръчка от общия брой сесии, общата сума на прихода на продуктите от категорията.

От допълнителните опции може да изберете опция за сравнение на данните, както и за какъв период от време искате да се визуализират данните - на час, ден, месец, тримесечие, година.  Може да експортирате данните, които виждате от бутона разположен в горния десен ъгъл на екрана ви.


Важно! Визуализират се както основни категории, така и подкатегориите им. В този случай, ако най-продаваните продукти са от подкатегория, то Вие ще виждате подкатегорията като топ продавана, а не обобщение към основната категория.


Виж детайли

Може да зададете конкретен период за визуализация на най-посещаваните категории или подкатегории, както и да изберете от 3те опции - без сравнение, сравнение с предишен период или сравнение с предишна година

Ще получите информация за най-посещавани категории/подкатегории по възходящ ред с техните наименования, преглед на категориите, общ брой поръчки, в които участват продукти присвоени към категорията, общ брой продадено количество, conversion rate за категорията - процент посещения, довели до поръчка от общия брой посещения, общата сума от прихода на категорията. 

При избор на конкретна категория ще получите детайлна информация със същите показатели, но за избрания период от време - на час, ден, месец, тримесечие, година, както и възможност да изберете сравнение.


Визуализираните записи в секция "Виж детайли" са ограничени до 1000 бр. Ако вашите записи са повече може да ги видите като ги експортнете от съответния бутон. Екпортираните данни са ограничени до 150 000 записа.