В тази статия ще намерите:

Vendors by Sales

С тази метрика се визуализират данни* за най-продавани производители според общата сума приход от продуктите към конкретния производител на всички поръчки за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година.

*Данните се визуализират спрямо статусите по подразбиране на поръчките в "Настройки" - Платена, Изпълнена, Изчакваща, Оторизирано плащане, Изпратена.  


Сравнение може да се прави с период не по-късен от 17.01.2023, тъй като събираните данни са от посочената дата.


Списъкът съдържа топ 5 най-продавани производители донесли най-голям приход в продажбите като сума от продуктите към производителя, информация към всеки производител в проценти съотношение по използвана версия - десктоп и мобилна на клиенти направили поръчка, както и данни за общия приход от производителя и общото продадено количество на продуктите към производителя за периода. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой поръчки направени през него (десктоп или мобилно).

За да получите допълнителна информация за производителите, може да кликнете директно върху производителя. Ще откриете информация за: 

Общ брой преглед от клиенти на производителя, общ брой поръчки, в които участват продукти от производителя, общ брой продадено количество, conversion rate - процент посщения, довели до поръчка от общия брой посещения, общата сума на прихода от производителя. 

От допълнителните опциите може да изберете опция за сравнение на данните, както и за какъв период от време искате да се визуализират данните - на час, ден, месец, тримесечие, година.  

Виж детайли

Може да зададете конкретен период за визуализация на най-посещаваните производители в зависимост от попадащите в статистиката - топ продавани, както и да изберете от 3те опции - без сравнение, сравнение с предишен период или сравнение с предишна година.

Ще получите информация за най-посещавани производители по възходящ ред с техните наименования, преглед на производителя, общ брой поръчки, в които участват продукти присвоени към производителя, общ брой продадено количество, conversion rate за категорията - процент посщения, довели до поръчка от общия брой посещения, общата сума от прихода на производителя. 

При избор на конкретен производител ще получите детайлна информация със същите показатели, но за избрания период от време - на час, ден, месец, тримесечие, година, както и възможност да изберете сравнение.


Визуализираните записи в секция "Виж детайли" са ограничени до 1000 бр. Ако вашите записи са повече може да ги видите като ги експортнете от съответния бутон. Екпортираните данни са ограничени до 150 000 записа.


Vendors by Traffic

С тази метрика се визуализират данни за най-посещавани производители във Вашия онлайн магазин базирани на посещенията за даден период. Може да зададете конкретен период, както и да направите сравнение с предишен период/година.


Сравнение може да се прави с период не по-късен от 17.01.2023, тъй като събираните данни са от посочената дата.


Списъкът съдържа топ 5 най-посещавани производители на Вашия онлайн магазин, информация към всеки производител в проценти съотношение по използвана версия - десктоп или мобилна версия на устройствата посетили производителя. Ако задържите курсора на мишката върху даденото у-во, ще видите и общия брой посещения направени през него (десктоп или мобилно).

За да получите допълнителна информация за производителя, може да кликнете директно върху него. Ще откриете информация за: 

Общ брой преглед от клиенти на производителя, общ брой поръчки, в които участват продукти от производителя, общ брой продадено количество на продукти от производителя, conversion rate - процент посщения, довели до поръчка от общия брой посещения, общата сума на прихода на продуктите от производителя. 

От допълнителните опциите може да изберете опция за сравнение на данните, както и за какъв период от време искате да се визуализират данните - на час, ден, месец, тримесечие, година.  

Виж детайли

Може да зададете конкретен период за визуализация на най-посещаваните производители, както и да изберете от 3те опции - без сравнение, сравнение с предишен период или сравнение с предишна година. 

Ще получите информация за най-посещавани производители по възходящ ред с техните наименования, преглед на производителя, общ брой поръчки, в които участват продукти присвоени към производителя, общ брой продадено количество, conversion rate за продукта - процент посщения, довели до поръчка от общия брой посещения, общата сума от прихода на производителя. 

При избор на конкретен производител ще получите детайлна информация със същите показатели, но за избрания период от време - на час, ден, месец, тримесечие, година, както и възможност да изберете сравнение.


Визуализираните записи в секция "Виж детайли" са ограничени до 1000 бр. Ако вашите записи са повече може да ги видите като ги експортнете от съответния бутон. Екпортираните данни са ограничени до 150 000 записа.