Barsy е комплексна система от софтуер, оборудване и услуги за автоматизиране на процесите в сферата на ресторантьорския бизнес.

Благодарение на интеграцията, която CloudCart има с Barsy всеки търговец може лесно да свърже магазина си с тази система.

С Basry данните в различните системи винаги ще са в съответствие и няма да е необходимо многократно въвеждане на една и съща информация. Информацията за продукти, локации, методи на плащане и доставка ще бъде автоматично синхронизирана.


В тази статия ще намерите:


Стъпки за инсталация

За да ползвате Barsy е нужно да инсталирате приложенията Store Location и Магазини в своя магазин.


Влезте в административния панел на магазина си, отидете в секция Приложения > Всички приложения и изберете Barsy. След като инсталирате приложението "Store location" ще може да инсталирате и Barsy.

*Приложението "Магазини" ви е необходимо, за да позлвате  "Store Location".

Основни Настройки

1. Активирай приложението - не забравяйте да активирате приложението от съответния бутон.

2. URL на сървър - въведете адреса на сървъра.

3. Потребителско име и парола - тази информация ще ви бъде предоставена от Barsy.


Натиснете бутона "Свържи се", за да осъществите връзката с Barsy. 


След като въведете първоначалните данни, ще ви се появат допълнителни полета за свързване на локации, методи на плащане, както и допълнителни настройки. 

Свързване на локации между Barsy и CloudCart

Обектите от Barsy се импортират автоматично след активиране на приложението.

Импортираните обекти от Barsy се намират в лявата част. Срещу всеки един от обектите трябва да окажете коя е отговарящата локация, предварително дефинирана в CloudCart чрез приложение Магазини. За да свържете обектите трябва да изберете “+Свържи с локация в CloudCart“. При избор на бутона ще се отвори нов прозорец, чрез който ще изберете подходящата локация.

Същите стъпки следва да изпълните за всички съществуващи обекти в Barsy.

Свързване на методи за плащане между Barsy и CloudCart

Методите за плащане от Barsy се импортират автоматично след активиране на приложението. Всички възможни методи за плащане в Barsy може да свържете с вече конфигурираните методи на плащане в CloudCart. 


За да свържете методите на плащане трябва да изберете “+Свържи метод на плащане“. 


При избор на бутона ще се отвори нов прозорец, чрез който трябва да изберете метода на плащане от CloudCart. При нужда може  да свържете повече от един начин на плащане към Barsy. Така например ако имате метод на плащане в Barsy - Плащане с карта, а в CloudCart повече от един виртуален POS, трябва да изберете всички възможни конфигурирани виртуални  POS терминали.

Свързване на методи за доставка между Barsy и CloudCart

За да се формира цена за доставка е нужно да се добавят артикули с наименование “Доставка ...” в Barsy БЕЗ да въвеждате продажна цена.Всички продукти с наименование включващо думата доставка се изтегля от CloudCart. Всички методи за доставка могат да бъдат свързани с методите за доставка в CloudCart, за да се отразява правилно метода за доставка и да бъде видим в Barsy.


При маркиране на артикул "Доставка...", цената за продажба изисква да бъде въведена. Затова е необходимо вие да я подадете спрямо цената за доставка - такава, каквато са я изчислили куриерите, които ползвате, спрямо техните критерии. Освен това акаунта ви в Barsy трябва задължително да ума нужните права за редактиране на цени., за да извършите това действие.

Допълнителни настройки

1. Изберете категория, в която да бъдат импортирани новите продукти - Това е задължителна настройка. Избира се категория, в която ще бъдат импортирани всички продукти съществуващи в Barsy към онлайн магазина в CloudCart.

2. Действие - Има възможност да изберете между две опции. С тази настройка управлявате бъдещите синхронизации и импортирането на нови продукти.

  • Импортиране и синхронизиране - При избор на опцията, в бъдеще ще се импортират всички новосъздадени продукти, както и синхронизиране на данни за всички съществуващи продукти.
  • Синхронизиране - при избор на тази опция, в бъдеще ще се синхронизират данни за всички съществуващи продукти, но нови няма да бъдат импортирани.

3. Идентификатор в Barsy -  Съществуват 3 опции за избор - Код, SKU код или Баркод. 

4. Идентификатор в CloudCart - Съществуват 2 опции за избор - SKU код или Баркод


Важно!- При вече съществуващи продукти както в Barsy, така и в Cloudcart трябва внимателно да проверите и изберете кой е идентификатора обединяващ артикулите и в двете системи. Препоръчваме независимо от избора на  идентификатор кодовете да бъдат уникални. Това ще гарантира безпроблемна работа по синхронизация на данните между двете системи. 


5. Проследяване на количеството на продуктите - При включена опция ще се синхронизират данни за наличностите на продуктите от Barsy към CloudCart. При изключена данни за наличности на продукти няма да бъдат синхронизирани.

Ако имате инсталирано приложението "Мерни единици" (units), то ще приема мерните единици от системата на Барси. Необходимо е краткото име на мерната единица да съвпада с това в Барси, например "кг", "бр" и така нататък.


6. Количество по подразбиране - В случай, че продуктите нямат наличност в Barsy и няма да се синхронизират данни за наличности, отбележете какво количество да се добавя към продуктите при всяка синхронизация. 

Важно! Синхронизация и импорт за продукти от Barsy към CloudCart се обновява на всеки 8 часа.


7. Информация за поръчката да се изпраща в Barsy  - Създадената поръчка в онлайн магазина в CloudCart трябва да се импортира в Barsy. Тук следва да изберете при какъв статус, тя да бъде импортирана. Възможните статуси на поръчката, при които може да се импортира са: Нова поръчка, Изпратена, Платена, Платена или Изпълнена и Завършена поръчка. След като поръчката бъде импортирана в Barsy, то тя не може да бъде редактирана, а само отказана.

8. Изберете причина при отказване на поръчка - Всички вече създадени причини за отказ се импортират от Barsy. Чрез тази опция може да изберете каква да бъде причината за отказана на поръчка, която ще бъде видима и в Barsy.

9. Затваряне на сметка в Barsy - При активиране на този бутон само и единствено платени поръчки с данни за плащане ще бъдат приключени в Барси. Това означава, че поръчката ще бъде завършена и последващи действия по нея няма да бъдат възможни. 


След като сте готови с настройките, натиснете бутона "Запази".


Важно! Синхронизация и импорт на продукти от Barsy към CloudCart се случва на всеки 8 часа. Поръчките се импортират от CloudCart към Barsy на всяка минута.

Свързване на Модификатори

Модификаторите в Barsy се използват за добавяне на информация към определена поръчка на клиент. Това е допълнително указание/бележка към поръчка артикул в сметка. Всеки модификатор има допълнителен флаг, указващ дали той следва да бъде добавен/изпълнен (+) или изваден/пропуснат (-).

Например:

Клиентът си поръчва кола “с лед”. “С лед” е модификатор към поръчката. Т.е допълнителна информация, за това как точно да се приготви поръчката от служителя. Затова как да добавите желаните модификатори, може да се обърнете към документацията в Barsy. 


В приложението на Barsy в CloudCart магазина Ви имате таб "Свържи Модификатори". Оттам може да свържете тези модификатори от Barsy със стойности на продуктовите опции в магазина си. 

За да изтеглите списъка с наличните модификатори от Barsy в магазина си, натиснете бутона "Синхронизирай модификатори", в горния десен ъгъл на екрана.

От бутона +Свържи стойност изберете продуктова опция, която предварително сте създали в магазина си и нейната релевантна стойност: 

В случай, че не добавите мапингите на модификаторите, те няма да бъдат изпращани.

Troubleshooting

Ако видите следната грешка при изпращане на поръчка, това означава, че акаунтът ви няма нужните права и е нужно да се обърнете към Barsy: