Ако имате онлайн магазин, в който предлагате хранителни продукти или други стоки, които не могат да бъдат продавани на бройка, а се нуждаят от различни мерни единици, то приложението "Мерни единици" е подходящо именно за вашия сайт.  Ако хората разчитат на вас винаги да са снабдени с всичко необходимо за домакинството, когато пазаруването на място в местния магазин не е опция,  то вашият магазин се нуждае от мерни единици, които да добавяте към продуктите си. Така клиентите ще могат да си избират желаното количество и разфасовки, а системата ще прави съответните изчисления спрямо поръчаното количеството.


В тази статия ще намерите:


Видеото по-долу, както и самата статия ще ви помогнат да разберете как да използвате приложението "Мерни единици", за да предлагате продукти, които не могат да бъдат продавани на бройка, а се нуждаят от различни мерни единици.Настройки

1. За да настроите и активирате приложението първо трябва да го инсталирате като влезете в админ панела на магазина си, секция Приложения > Всички приложения, и изберете Мерни единици. Натиснете бутона Инсталирай

2. Изберете от бутона ON/OFF дали мерната единица да се показва в полето за избор на количество, заедно с нейните символи след десетичната запетая, когато клиентът поръчва дадения продукт.

Ако тази опция е изключена ще се вижда само цяло число без името на мерната единица (кг, гр, л и т.н).

3.След като сте инсталирали приложението, отидете в секция Продукти > Мерни единици и натиснете бутона Създаване на нова мерна единица, разположен горе в дясно на екрана ви. 

3. В отворилия ви се прозорец попълнете Заглавие и Кратко заглавие на мерната единица, която създавате. В полето Десетична запетая въведете броя на знаците, които искате да се показват след десетичната запетая. В зависимост от това колко знаци въведете, така ще бъде визуализирана мерната единица на клиентите, във фактурирането, складовата функционалност и въобще на всяко място, където има представяне на мерната единица. Полето Основна мерна единица ще попълните след като създадете всички мерни единици.

4. Въведете всички мерни единици, които са ви нужни в зависимост от продуктите в магазина ви. След като го направите, отново се върнете на създадените мерни единици и изберете Основна мерна единица от падащото меню в полето Основна мерна единица, т.е ако създавате грам, основната единица ще ви е килограм, ако създвате милилитър, основната ще е литър.

5. В следващото поле Количество в основната мерна единица напишете колко пъти мерната единица, която създавате се съдържа в основната мерна единица, пример: ако създавате милилитра, основната единица е литър, а количеството, което трябва да въведете е 1000, в 1 л. има 1000 мл. и т.н.

6. Всички мерни единици, които сте създали може да видите в скеция Продукти > Мерни единици. Ако искате да изтриете дадена мерна едница, маркирайте я с тикче и от Инструменти изберете Изтриване. 

Добавяне на мерна единица към продукт

1. За да зададете определена мерна единица към даден продукт, който не може да се продава на бройка, от главното меню в админ панела ви, изберете Продукти и изберете желания продукт. В секция Конфигуриране на продукт имате опция за въвеждане на минимално количество и мерна единица на продукта.

Минимално количество е функционалност, която позволява да зададете определени ограничения и правила при закупуването на дадени продукти. Ако продавате по-обемни стоки (дини, тикви и т.н) може да зададете мнимиално количество, което може да бъде закупено. Също така, тази опция е полезна, когато не желаете и не смятате, че ще ви е изгодно да продавате по-малко от дадено количество от определени продукти. В примера, продуктът, който сме използвали е картофи и искаме да зададем така настройките, че минималното количество, което клиент може да поръча да е 1 кг, затова в полето изписваме "1" и от падащото меню избираме мерна единица кг.

2. В следващото поле въведете цената за мерната единица, която ползвате.

3. Стъпка в - тук трябва да въведете с колко клиентът да може да увеличава/намалява количеството на продукта с всяко натискане на бутона +/-. В нашия случай сме въвели 0.200 гр. Може да направите, така че количеството да може да се увеличава и намалява през половин килограм (0.500 гр). Всичко зависи от продукта, който продавате и от вашите предпочитания. 

4. Визуализация - ползва се за представяне/визуализиране на самата мерна единица на продукта под формата на таг. Но това поле освен за рефериране в каква мерна единица се продава дадения продукт, може да го ползвате и за въвеждане на някакъв текст, ако решите. Ако го оставите празно, ще се вземе под внимание минималното количество  на продукта, което сте въвели в съответното поле.

5. В полетата SKU и Баркод въведете съответните идентификатори на продукта.

6. Количество - Въведете количеството, което имате налично от този продукт. За да ползвате тази опция е необходимо да сте включили бутона за проследяване на количеството.

В магазина тази информация ще се визуализира по следния начин:

Ако решите да не я показвате на потребителите може да изключите опцията от секция Магазин > Модули > Продукти > Детайлна информация за продукт.

7. В последното поле Тегло е необходимо да попълните теглото, за да се изчисли стойността на пратката при изпращане. То се отнася спрямо основната мерна единица, но може да е различно от нея, заради опаковката на продукта или други неща, които добавяте към продукта, когато го изпращате на клиента. Затова в теглото, което въвеждате включете и теглото на опаковката (кашон, кутия и др.), ако има такава, за да може системата да правилно да изчисли сумата, която трябва да бъде платена. 


В нашия случай сме въвели 1.100 кг, като приемаме, че 0.100 гр е опаковката. Така, ако клиент си поръча например 6.450 кг, крайното общо тегло при генерирането на товарителницата ще стане 7.090 гр, заради тези допълнителни 0.100 гр, които се добавят към всеки един килограм.

XML Импортиране на продукти с мерни единици

Ако използвате XML импориране вече към задачата за импортиране имате няколко нови полета за "мапинг", в които да въведете съответните стойности, които да се прилагат - Минимално количество за поръчка, Мерна единица на продукта, Стъпка на мерната единица и Визуализация на мерната единица. Така всички стойности в новите полета ще могат да бъдат импортирани и обновявани чрез XML импорт приложението.

Синхронизация чрез API

В документацията на CloudCart | има референции към мерните единици (UNITS). Повече информация може да видите в Product Resource. В атрибути има добавени няколко стойности. Основната стойност, която трябва да се променя е unit_short_name, в която добавяме краткото наименование на самата мерна единица (в нашия случай кг.). При обновяване или добавяне на продукт това кратко наименование трябва да се подаде, за да може да зададе коя е основната мерна единица на съответния продукт.  Всички останали стойности са Read only

Редактиране на количество в поръчка

Може да редактирате количеството на поръчаните продукти на вече направени поръчки вече и в десетични числа, не както досега само цели числа. 


За да редактирате количество, влезте в съответната поръчка и изберете Редактирай.

Ако клиент е поръчал 6.45 гр картофи, но при притегляне теглото е с 0.050 гр. повече, може да промените стойността на количеството, така системата ще прекалкурира карайната цена и ще извади поръчаното количество от общото количество, което имате от този продукт, за да не получат разминавания в последствие.

Това е всичко за приложението Мерни единици, което трябва да знаете, за да направите нужните ви настройки според вашия онлайн магазин и продуктите, които продавате.