Barsy е комплексна система от софтуер, оборудване и услуги за автоматизиране на процесите в сферата на ресторантьорския бизнес.

Благодарение на интеграцията, която CloudCart има с Barsy всеки търговец може лесно да свърже магазина си с тази система.

С Basry данните в различните системи винаги ще са в съответствие и няма да е необходимо многократно въвеждане на една и съща информация. Информацията за продукти, локации, методи на плащане ще бъде автоматично синхронизирана.


В тази статия ще намерите:


Стъпки за инсталация

За да ползвате Barsy е нужно да инсталирате приложенията Store Location и Магазини в своя магазин.


Влезте в административния панел на магазина си, отидете в секция Приложения > Всички приложения и изберете Barsy. След като инсталирате приложението "Store location" ще може да инсталирате и Barsy.

*Приложението "Магазини" ви е необходимо, за да позлвате  "Store Location".

Настройки

1. Активирай приложението - не забравяйте да активирате приложението от съответния бутон.

2. URL на сървър - въведете адреса на сървъра.

3. Потребителско име и парола - тази информация ще ви бъде предоставена от Barsy.


Натиснете бутона "Свържи се", за да осъществите връзката с Barsy. 


След като въведете първоначалните данни, ще ви се появат допълнителни полета за свързване на локации, методи на плащане, както и допълнителни настройки. 

Свързване на локации между Barsy и CloudCart

Обектите от Barsy се импортират автоматично след активиране на приложението.

Импортираните обекти от Barsy се намират в лявата част. Срещу всеки един от обектите трябва да окажете коя е отговарящата локация, предварително дефинирана в CloudCart чрез приложение Магазини. За да свържете обектите трябва да изберете “+Свържи с локация в CloudCart“. При избор на бутона ще се отвори нов прозорец, чрез който ще изберете подходящата локация.

Същите стъпки следва да изпълните за всички съществуващи обекти в Barsy.

Свързване на методи за плащане между Barsy и CloudCart

Методите за плащане от Barsy се импортират автоматично след активиране на приложението. Всички възможни методи за плащане в Barsy може да свържете с вече конфигурираните методи на плащане в CloudCart. 


За да свържете методите на плащане трябва да изберете “+Свържи метод на плащане“. 


При избор на бутона ще се отвори нов прозорец, чрез който трябва да изберете метода на плащане от CloudCart. При нужда може  да свържете повече от един начин на плащане към Barsy. Така например ако имате метод на плащане в Barsy - Плащане с карта, а в CloudCart повече от един виртуален POS, трябва да изберете всички възможни конфигурирани виртуални  POS терминали.

Свързване на методи за доставка между Barsy и CloudCart

В Barsy се добавят артикули с наименование “Доставка …” , всички продукти с наименование включващо думата доставка се изтегля от CloudCart. Всички методи за доставка могат да бъдат свързани с методите за доставка в CloudCart, за да се отразява правилно метода за доставка и да бъде видим в Barsy.

Допълнителни настройки

1. Изберете категория, в която да бъдат импортирани новите продукти - Това е задължителна настройка. Избира се категория, в която ще бъдат импортирани всички продукти съществуващи в Barsy към онлайн магазина в CloudCart.

2. Действие - Има възможност да изберете между две опции. С тази настройка управлявате бъдещите синхронизации и импортирането на нови продукти.

  • Импортиране и синхронизиране - При избор на опцията, в бъдеще ще се импортират всички новосъздадени продукти, както и синхронизиране на данни за всички съществуващи продукти.
  • Синхронизиране - при избор на тази опция, в бъдеще ще се синхронизират данни за всички съществуващи продукти, но нови няма да бъдат импортирани.

3. Идентификатор в Barsy -  Съществуват 3 опции за избор - Код, SKU код или Баркод. 

4. Идентификатор в CloudCart - Съществуват 2 опции за избор - SKU код или Баркод


Важно!- При вече съществуващи продукти както в Barsy, така и в Cloudcart трябва внимателно да проверите и изберете кой е идентификатора обединяващ артикулите и в двете системи. Препоръчваме независимо от избора на  идентификатор кодовете да бъдат уникални. Това ще гарантира безпроблемна работа по синхронизация на данните между двете системи. 


5. Проследяване на количеството на продуктите - При включена опция ще се синхронизират данни за наличностите на продуктите от Barsy към CloudCart. При изключена данни за наличности на продукти няма да бъдат синхронизирани.

6. Количество по подразбиране - В случай, че продуктите нямат наличност в Barsy и няма да се синхронизират данни за наличности, отбележете какво количество да се добавя към продуктите при всяка синхронизация. 

Важно! Синхронизация и импорт за продукти от Barsy към CloudCart се обновява на всеки 8 часа.


7. Информация за поръчката да се изпраща в Barsy  - Създадената поръчка в онлайн магазина в CloudCart трябва да се импортира в Barsy.  Тук следва да изберете при какъв статус, тя да бъде импортирана. Възможните статуси на поръчката, при които може да се импортира са: Нова поръчка, Платена, Изпратена и Завършена поръчка. След като поръчката бъде импортирана в Barsy, то тя не може да бъде редактирана, а само отказана.

8. Изберете причина при отказване на поръчка - Всички вече създадени причини за отказ се импортират от Barsy. Чрез тази опция може да изберете каква да бъде причината за отказана на поръчка, която ще бъде видима и в Barsy.

9. Затваряне на сметка в Barsy - При активиране на този бутон само и единствено платени поръчки с данни за плащане ще бъдат приключени в Барси. Това означава, че поръчката ще бъде завършена и последващи действия по нея няма да бъдат възможни. 


След като сте готови с настройките, натиснете бутона "Запази".


Важно! Синхронизация и импорт на продукти от Barsy към CloudCart се случва на всеки 8 часа. Поръчките се импортират от CloudCart към Barsy на всяка минута.