Общо въведение

Услугата "Дoпълнително дизайн оформление" е предназначена за клиенти, които се нуждаят от графични корекции или организация по дизайна на техния магазин. Корекциите следва да са изпълними чрез възможностите на дизайн шаблоните, без да е необходимо използването на CSS код. Това може да бъдат: промяна на секции по начална страница; промяна на използвани цветове и шрифтове; промяна или изработка на иконки за предимства и др. 


Услугата не е подходяща за цялостна промяна във визията на онлайн магазини.

Условия на услугата

Заданието се коментира с отдел "Продажби"/ "Координатори проекти", след което се изготвя оферта.

Срок за изпълнение на услугата

Срок за изпълнение на услугата: 10 работни дни. 

При непредвидени обстоятелства, CloudCart запазва правото си да удължи срока за изпълнение с до 5 работни дни. 


След завършването на услугата имате право на 1 корекция. 

Изпълнение на корекции**: До 7 работни дни. Клиентът има право на еднократни корекции. 


**Срокът на изпълнение важи в случай, че всичко е било подадено коректно от ваша страна.  

**Допълнително подадени корекции извън посочения срок, се заплащат според заданието.  

Заяви услугата

За да заявите услугата, моля свържете се с отдел "Продажби" на sales@cloudcart.com.