Общо въведение

Услугата "Дoпълнително дизайн оформление" е предназначена за клиенти, които се нуждаят от графични корекции или организация по дизайна на техния магазин. Корекциите следва да са изпълними чрез възможностите на дизайн шаблоните, без да е необходимо използването на CSS код.


Допълнителната дизайн доработка включва следните области:

✔ Персонализиране на готовия дизайн на вашия магазин

✔ Шрифтове - промяна и актуализация на размерите

✔ Избор на иконки - икони и лога засилващи доверието в магазина, иконки в навигацията или други подобни

✔ Цветове изразяващи стила на бранда - за да може той да грабне вниманието на твоята целева аудитория

✔ Правилно подбрани изображения за фон - за да се засили ефекта от дизайна на твоя магазин

✔ Много други дизайн доработки, които можете да обсъдите с нашия търговски отдел


Услугата не е подходяща за цялостна промяна във визията на онлайн магазини.

Условия на услугата

Заданието се коментира с отдел "Продажби"/ "Координатори проекти", след което се изготвя оферта.

Срок за изпълнение на услугата

Срок за изпълнение на услугата: 10 работни дни. 

При непредвидени обстоятелства, CloudCart запазва правото си да удължи срока за изпълнение с до 5 работни дни. 


След завършването на услугата имате право на 1 корекция. 

Изпълнение на корекции**: До 7 работни дни. Клиентът има право на еднократни корекции. 


**Срокът на изпълнение важи в случай, че всичко е било подадено коректно от ваша страна.  

**Допълнително подадени корекции извън посочения срок, се заплащат според заданието.  


Забележка: готовите работни файлове не се споделят с клиентите.


Заяви услугата

За да заявите услугата, моля свържете се с отдел "Продажби" на sales@cloudcart.com.