С функционалността за географски дистанции от точка можете да изчислявате разстояния и да задавате цените си за доставка въз основа на това. Търговците, от своята страна също ще виждат в чекаута стойността на доставката въз основа на разстоянието, на което се намират.


В тази секция ще намерите:


При тази функционалност, за разлика от полигоните, вие не определяте района, в който ще доставяте, а избирате конкретно място/локация (магазин, склад и др.), от където изпращате пратките си, след което създавате точки/зони (пр. ако създадете зона 1км, зона 2км, зона 3 км, това означава, че ще може да ценообразувате на базата на разстоянието в километри). 


Ако не използвате интегрирани методи за доставка (Еконт, Спиди и др), а извършвате доставките си със собствен транспорт и искате да ценообразувате в зависимост от разстоянието, на което доставяте пратките си, може да се възползвате от тази функционалност. 


Добавяне на дистанция от точка

За да създадете гео зона от типа "дистанция от точка", отидете в секция Настройки > Географски зони > Дистанция от точка, и натиснете съответния бутон в горния десен ъгъл на екрана ви.Въведете име и точен адрес, от който изпращате пратките. Разстоянието ще се изчислява от тази начална точка, която зададете. В следващото поле въведете и дистанцията в метри.

След като сте готови натиснете бутона запази и преминете към създаването на следващата дистанция по същия начин (2 км, 3 км, 4 км и т.н).

С увеличаването на всеки километър и радиусът се разширява. Ако адресът за доставка попада в този периметър, цената на доставката ще бъде изчислена според ценообразуването, което сте задали. Ако обаче не попада в този периметър, това означава, че доставката няма да бъде изпълнена с този метод на доставка. 


Имайте предвид, че за да използвате тази функционалност е необходимо да имате активиран Google Maps API Key.


Добавяне на гео зона от типа "дистанция от точка"

След като вече сте създали всички дистанции, които желаеете, отидете в секция Географски зони > Добави нова зона, за да ги обедините в една гео зона.

Въведете име на новата географска зона (само за вътрешна употреба) и добавете дистанция, от тези които създадохте по-рано, като изберете от падащото меню "важи само за дистанция от точка". 

Задаване на географска зона към метод на доставка

След като вече сте създали гео зони е нужно да създадете методи за доставка, към които да ги причислите, за да може да се визуализира в чекаута и да се калкулира цената на базата на разстоянието, на което се извършва доставката.


Отидете в секция Настройки > Доставки > Добави метод за доставка.


В прозореца с настройки:

  • въвдете име на метода за доставка
  • изключете бутона "глобално" в секция "Региони за доставка"
  • изберете зоната, която искате да включите от падащото меню
  • въведете стойността на тази доставка

Направете същото и с останалите зони, които имате (2,3,4 км и т.н)

Как изглежда в чекаута?

Ето как създадените зони се визуализират в чекаута при въвеждане на адрес за доставка попадащ в обозначение периметър:

В случая, въведения адрес за доставка попада в зона 2 км, затова клиентът на стъпката за избор на метод за доставка вижда тези две опции:

Ако адресът е в зона 3 км, клиентът ще види само опцията за доставка в Zone 3 km:

Ако адресът за доставка е извън този периметър, доставката няма да е възможна. 

*Ако имате други активирани опции за доставка, напр. интегрирани методи (Speedy, Econt), то те ще се появят като опция.