Много търсена сред онлайн търговците днес е функионалността, с която предоставят на своите клиенти възможността да се абонират, за да получат известия, когато изчерпан продукт отново е наличен.

Системата на CloudCart изисква настройка, докато продуктът е изчерпан, a когато стане наличен на клиентите ви се изпращат релевантни съобщения.


В тази статия ще научите:

Задаване на статус

1. Влезте в админ панела си, от менюто Продукти > Статуси на продукти отидете на страницата Статуси на продукти


По подразбиране имате два статуса - In stock и Out of stock.

За да създадете възможността клиентите ви да се абонират за продукт, който не е в наличност, разполагате с два варианта.

1. Първият вариант е да промените поведението на Out of stock статуса

2. Вторият вариант е да добавите съвсем нов статус


Препоръчваме ви да използвате първия вариант и да промените поведението на Out of stock статуса.


За да промените поведението на Out of stock статуса, кликнете върху него и от падащото меню изберете "Покажи статуса като записване за наличен". Когато изберете това действие в страницата на продукта ще се покаже бутон, което позволява на потребителите ви да се абонират за този конкретен продукт. 


Добре е да смените и името на статуса, със следния текст. напр. "Уведмоми ме, когато е в наличност". И това ще бъде името на бутона, когато попаднете на продукт, който не е в наличност. 

Ето как изглежда един подобен продукт в сторфронта на магазина:

 

Създаване на сегменти

1. Отидете в секция Maркетинг > Кампании > Сегменти и създайте нов сегмент като натиснете върху Добави сегмент.

2. След това натиснете върху Добави условие и от падащото меню изберете Абониран за наличност на продукт.

Това е напълно достатъчно, за да сегментирате списък с клиенти по този критерий, но ако желаете имате възможност да разделите клиентите на още по-специфични групи по продукт, категория и производител. 

Не е препоръчително да използвате възможностите за по-детайлно сегментиране по продукт, категория и производител, защото по този начин има вероятност някои клиенти да не получат известията, за които са се абонирали. Може да сте сложили техния продукт в категория А, а той да се намира в категория Б.  


3. Щом сте готови, натиснете Запази и изчакайте известно време. 


Сегментирането не се случва в реално време и може да отнеме време да се генерира списъкът. 


Създаване на автоматизирана кампания

1. Отидете в Маркетинг > Кампании > Automated и от бутона Създайте кампания създайте нова кампания. Въведете заглавие и задължително активирайте опцията Повтаряй кампанията за клиенти, които са попаднали повече от веднъж в нея, така че вашите потребители да могат да влязат отново и отново в тази кампания. 


Ако тази опция е изключена, потребител, който веднъж е попаднал в кампанията, няма да влезе в нея повече в бъдеще. Затова се уверете, че е включена, за да можете да общувате с вашите потребители в течение на времето. 

2. След това изберете сегмента в секция 2 от падащото меню в центъра:3. Задължителната информация за попълване са действията на кампанията в секция 3, където трябва да се избере канал за комуникация:Препоръчваме ви да използвате Viber или Web Push известия, защото са много бързи, имат значителна степен на отваряне и потребителите са свикнали да ги ползват за подобен тип комуникация, докато имейлът е предимно официален тип комуникация.


4. CloudCart Кампании ви позволява да използвате 2 или повече действия - така че може първо да изберем имейл като комуникационен канал, нека действието да се изпълни веднага и да създадем следния шаблон:

Имейл адресът, името, темата и текстът са лесни за попълване. Важно е, че искаме в имейла да присъства продукта, който е задействал кампанията; този продукт e променлива, която се нарича triggered products и можете да я изберете от менюто вдясно.

5. Когато сте готови, натиснете бутона Запази, за да запазите шаблона, след което Запази стъпката.   

6. Можете да продължите с втора стъпка - да изберете Viber, SMS или дори да съставите условие, за да проверите дали даден имейл е бил прочетен, кликнат и след това да изпратите друго Viber съобщение след няколко дни.

Съставянето на условие изглежда по следния начин:

 

Ако условието е изпълнено (т.е. Линкът е отворен), премахни от кампанията, защото това означава, че клиентът е наясно, че продуктът отново е онлайн.  В противен случай, продължи със следващата стъпка.

7. Натисни бутона Запази условието

8. Следващата стъпка ще бъде Viber съобщение, което ще ви напомня, че конкретният продукт отново е онлайн.

Ето примерно Viber съобщение, което можете да използвате за тази цел: обърнете внимание, че отново е включена променливата {triggered_products:1}.

 9. Запазете условието, запазете стъпката и кампанията ви е готова.


Тази кампания е изградена за потребители, които са се абонирали да получават известия за определен продукт. Ако те постоянно се абонират за различни продукти, тази кампания ще се провежда за тях, защото сте избрали опцията "Повтаряй кампанията за клиенти, които са попаднали повече от веднъж в нея". 


Първият канал за комуникация е имейл и ние проверяваме дали линкът е отворен или не. Ако е отворен, ще премахнем абоната от тази кампания, ако не е отворен, след 1 ден ще изпратим подсещащо съобщение по Viber.


10. Можете да добавяте тагове 

11. Можете да кажете каква е целта на кампанията

12.След като сте готови с настройките на вашата кампания, натиснете Старт бутона, в противен случай, ако кликнете само върху бутона Запази, кампанията ще се запази като чернова и няма да бъде активирана. Имайте предвид, че след стартиране на кампанията няма да може да правите каквито и да е било промени по нея. Затова преди да я пуснете се уверете, че сте настроили всичко, както искате.


Когато някой се абонира да получава известие, когато даден продукт отново е в наличност, имейлът, който ще получи, когато продуктът е наличен ще изглежда ето така: 

Секция "Очаквани продукти"

Отидете в секция "Продукти > Очаквани продукти"

В тази секция са продуктите, за които клиентите са се записали да получат уведомление при наличност. Ако общото количество на даден продукт е повече от 0, се показва бутонът "Създай кампания" и води към създаване на нова кампания, а ако количеството е 0, бутонът само показва колко клиента са се записали да получат известие при наличност и води към филтър в секция "Абонати", който показва тези абонати.

В дашборда на CloudCart Marketing Suite, секция "Маркетинг", са визуализирани очакваните продукти, подредени в низходящ ред в зависимост от това колко клиента са се записали да получат известие за тях.Това е всичко, което е необходимо да направите, за да предоставите на клиентите си опцията да се абонират да получават известия, когато даден продукт отново е в наличност.