Този сегмент включва абонати, които са разглеждали продукти на конкретен производител многократно (поне 2-3 пъти) в последните няколко дни. Тези потребители явно харесват дадения производител и искат да закупят негов продукт, но все още не са се спряли на нещо конкретно, което да закупят. Вие можете да ги стимулирате да направят покупка като пуснете на промоция продуктите от този производител за кратък период от време. 

Следното сегментиране е подходящо за много пазарни ниши като компютри и периферия, бяла и черна техника, парфюмерия и козметика, облекло, обувки и др.  

Цел на сегмента

Абонати, които са разглеждали продукти на конкретен производител повече от Х пъти през последните Х дни.   


Добавете следните условия и попълнете съответните стойности към тях:

1. Разгледал

  • Разгледан продукт  ('Е' / 'Избери продукти')
    • Продуктът е разгледан преди повече / в последно време ('в последните' / 10 дни)
    • Продуктът е разгледан n пъти ('Повече от' / 3)
    • Производител на продукта ('Е' / 'Nike')


Препоръчително е абонатът да е разгледал продуктите от конкретния производител поне 2-3 пъти в последните 7-10 дни.


Условия

Така трябва да изглежда вашият сегмент в завършен вид:

 Ивенти за разглеждане, браузване, кликване (всичко различно от покупка) се пазят 180 дни.


Вижте и други идеи за сегментиране в тази секция от Помощния ни център.