В тази секция ще намерите:


Искате ли да насочите своя бизнес към международна аудитория и не само да стимулирате процента на конверсия, но и да създадете дълготрайни отношения със своите клиенти? Вече може да локализирате магазина си и да започнете да продавате на почти всеки пазар чрез нашето многоезично приложение. Предоставете на клиентите си подходяща езикова версия, като създадете копие на вашия магазин, но на целевия език.

С приложението може да създадете различни езикови версии на вашия магазин. Можете да копирате целия си продуктов каталог - продукти, продуктови варианти, характеристики и опции, всички спецификации на продуктите, основния дизайн на магазина ви, навигацията и страниците, включително страниците, създадени с визуалния конструктор в новата езикова версия на магазина ви. Освен това може да копирате и всички блог категории, както и самите блог статии и те да бъдат преведени на целевия език.
Благодарение на AI технологията, предоставена от нашите партньори от Google, можете автоматично да преведете всеки един текст от основния ви магазин на целевия език в "новия" ви магазин.

*След като бъде направен такъв превод на информацията в основния ви магазин, ви съветваме да прегледате текстовете, за да се уверите, че няма несъответствия и преводът е коректен. В зависимост от езика, на който се прави преводът, са възможни леки неточности, ако съдържанието е по-сложно.


Важно! Преди системата да извърши преводът на избраните елементи, моля да се уверите, че езикът на админ панела на основния ви магазин не се различава от езика на клиентската част на магазина (storefront). Например, ако основният ви магазин е на английски, тогава настройките в админ панела трябва да са също на английски, така че да може да се направи коректен превод на съдържанието на целевия език. 


Преводът се таксува според броя знаци, които трябва да бъдат преведени от системата.

Инсталация

Отидете в админ панела на магазина си, Приложения > Всички приложения, и намерете приложението Мултиезичност. Кликнете върху бутона Инсталирай, за да продължите с настройките на приложението. 

За да копирате и преведете новосъздадените продукти, първо е необходимо да закупите допълнителни пакети:

Стъпка 1 

В стъпка 1 имате две възможности, след като кликнете върху бутона Добави езикова версия - Нова езикова версия или свързване на съществуващ магазин.


1. Ако вече имате съществуваща езикова версия, може да я асоцирате с основния си магазин, за да се възползвате от възможностите, които приложението Мултиезичност ви дава. За целта изберете "Свързване на съществуващ магазин"

След което е нужно да изберете съществуващата езикова версия, която имате и, която функционира като магазин преди да преминете  към следващата стъпка.

Избраният магазин ще се визуализира като допълнителна езикова версия. Може да видите датата на създаване, езика, валутата, името и адреса на магазина, както и неговия статус. От бутона показан на снимката по-долу може да зададете допълнителни настройки:

В отворили ви се страничен панел ще видите две опции:

 • Копиране на новодобавените продукти* от основния ви магазин на неговата езикова версия. Можете да изберете дали искате тези продукти да бъдат преведени и кои да бъдат елементите, които ще се превеждат; Какъв би бил методът за одобрение? Ако изберете автоматично одобрение , няма да е необходимо да предприемате допълнителни действия. Системата ще копира продуктите от основния магазин в съответната езикова версия. (*Платена услуга)

 • Автоматично изтриване на продукт - Ако активирате опцията, продуктите, които са изтрити в основния магазин, ще бъдат изтрити и в езиковата версия. Това се отнася САМО за продуктите, които са копирани чрез приложението.
 • Показване на езиковата версия в сайта - Тази настройка се отнася до езиковия превключвател в клиентската част на магазина. Ако я активирате клиентите, ще могат да сменят езика на сайта от знаменцата.

2. Ако нямате създадена езикова версия или искате да добавите нова такава, използвайте бутона „Добави езикова версия“ в горния десен ъгъл на екрана Създайте нова езикова версия.

Ако сега създавате нова езикова версия на основния си магазин:

 • Първо, трябва да изберете име за домейна на новата езикова версия на вашия магазин. Името може да е основният ви домейн с добавено съкращение на езика, на който искате да преведете магазина си. Ако това е италиански например, името на домейна може да изглежда така - yourdomainname-it. 
 • Изберете езика на магазина
 • Валутата
 • Мерната единица - за някои пазари може да се различава

След като преминете към следващата стъпка, може да видите създадената от вас езикова версия. Необходимо е да изчакате, докато процеса на инсталация приключи.

Щом инсталацията е готова, натиснете бутона „Завършете конфигурацията“ и ще бъдете пренасочени към чисто новия си магазин на италиански.

Стъпка 2

Във втората стъпка трябва да изберете елементите, които искате да бъдат преведени на целевия език.


1. Дизайн - Ако вече имате шаблон за вашия дизайн или персонализиран код, който е приложен към основния ви магазин, е добре да копирате дизайна. Активирането на тази настройка ще  копира дизайна на основния ви магазин в новата езикова версия на магазина. 


При дизайна няма опция за автоматичен превод, тъй като в повечето случаи съдържанието не може да бъде преведено. А в случаите, когато това е възможно, ние предпочитаме да не правим промени в HTML или CSS кодовете от съображения за сигурност.

2. Меню - Ако опцията е включена, главното меню, както и менюто във футера ще бъдат копирани от основния ви магазин в новата езикова версия. Може също така да поставите отметка и на AI Translation, ако искате менютата да бъдат преведени автоматично.

3. Блог- с тази опция може лесно да копирате всичките си блог категории и статии. Те могат да бъдат преведени и на целевия език.

4. Страници- aктивирайте опцията, за да копирате всички страници от основния магазин. Ако поставите отметка на AI Translation , всички страници, които не са създадени с визуалния конструктор, ще бъдат преведени на целевия език. Останалите страници не могат да бъдат преведени автоматично.

5. Продукти - Ако опцията е включена, целия продуктов каталог от основния ви магазин ще бъде копиран в новата езикова версия.

Можете да достъпите страницата съдържащата продуктите за одобрение чрез бутона в горния десен ъгъл.

В новия прозорец, който виждате можете да добавите и ръчно продукти за одобрение използвайки бутона за добавяне на продукти в горния десен ъгъл.

Важно: продукти добавени в магазина се добавят автоматично в тази страница.

Когато натиснете бутона ще се отвори нов прозорец с падащо меню. От него можете да изберете кои продукти искате ръчно да добавите за превод.

Стъпка 3

1. В следващата стъпка може да изберете конкретните елементи свързани с продуктите, които желаете да бъдат преведени:

2. Определете цените на продуктите за новата езикова версия, която създавате:

 • В първото поле можете да въведете множител, за да промените цените за пазара, на който ще продавате. Например, ако даден продукт струва BGN 120 и сложите множител x 0,5 = приблизително 60 EUR (ако това е новата валута на езиковата версия). По този начин може да променяте цените на продуктите за различните пазари, на които продавате.
 • Във второто поле задайте десетичните знаци. Тази настройка ви позволява да създавате маркетингови цени за вашите продукти. Например, ако цената на продукта е EUR 94,30, и въведете стойност 95 в полето, то цената на продукта ще стане 94,95.Стъпка 4

В четвъртата стъпка трябва да изберете абонаментен план за за новата езикова версия на магазина ви.


Изборът на абонаментен план в тази стъпка ще ви даде допълнителна отстъпка от цените на плановете.


По -долу ще видите препоръчани приложения, които е добре да инсталирате в новата ви езикова версия. Едно от тези приложения е CloudCart количествен синхронизатор. С него може да синхронизирате количествата на продуктите между основния си магазин и новата езикова версия, която сте създали. Вижте повече информация тук. При инсталиране на приложението отново ще може да се възползвате от намаление на цената на годишна база.


Стъпка 5

Потвърждение на поръчката - последната стъпка е да потвърдите поръчката си и да извършите плащане на избраните от вас услуги.

Проследяване на процеса - Тук можете да видите прогреса на различните услуги, които системата извършва. Процесът на превод зависи от обема на текста, който трябва да бъде преведен. Ако текста е твърде много, процесът може да отнеме до няколко часа.


След като всички задачи са приключени, ще видите следното съобщение:

След като магазина ви е успешно конфигуриран ще видите малките знаменца, които ще се появят над менюто в админ панела ви. Знамената отговарят на езиковоте версии, които има вашия магазин. Избраното знаме показва езика на клиентската част на магазина (storefront). Няма значение какъв език сте задали за вашия администраторски панел в момента, когато изберете определен флаг, той се отнася до езика на магазина.


Не забравяйте да проверите превода на елементите, които сте избрали да бъдат преведени, когато процесът приключи. Имайте предвид, че текстовете, които са различни от изходния език, няма да бъдат преведени на целевия език. Например, ако в описанията на продуктите има част от текста, който е на английски език, а вашият изходен език е български, тогава тази част няма да бъде преведена на целевия език (италиански).


Допълнителни настройки

Когато всичко е настроено и готово за използване, можете да видите информацията за новата езикова версия на магазина ви, като отворите приложението.

Ако кликнете върху бутона, показан на снимката по-горе, ще се отвори страничен панел с допълнителни настройки:

 • Копиране на новодобавените продукти от основния ви магазин на неговата езикова версия. Можете да изберете дали искате тези продукти да бъдат преведени и кои да бъдат елементите, които ще се превеждат; Какъв би бил методът за одобрение? Ако изберете автоматично одобрение , няма да е необходимо да предприемате допълнителни действия. Системата ще копира продуктите от основния магазин в съответната езикова версия.

 • Автоматично изтриване на продукт - Ако активирате опцията, продуктите, които са изтрити в основния магазин, ще бъдат изтрити и в езиковата версия. Това се отнася САМО за продуктите, които са копирани чрез приложението.
 • Показване на езиковата версия в сайта - Тази настройка се отнася до езиковия превключвател в клиентската част на магазина. Ако я активирате клиентите, ще могат да сменят езика на сайта от знаменцата.