Броя преглеждания, които са генерирани от всички посетители на сайта ви, ви дава възможност да създадете сегмент на базата на различни условия, който ще ви помогне да таргетирате по-добре маркетинг кампаниите си. 


Поведението на всички потребители, дори и тези, които не са идентифицирани, т.е не са ваши абонати бива проследявано. Веднага щом даден потребител стане ваш абонат вие получавате достъп до цялата информация за него.


Сегментирането на база преглеждания може да бъде направено въз основа на преглежданията на конкретни страници от вашия уебсайт - разгледана категория, целева страница, разгледан продукт или производител

Разгледана категория

1. Може да изберете конкретна/и категория/и, които са разгледани и/или да посочите дата на разглеждане на категорията. Може да избирате конкретна дата, преди или след тази дата.

2. Като допълнително условие към разгледаната категория може да добавите и кога е била разгледана категорията:

  • Категорията е разгледана "преди повече" и да посочите брой дни или часове
  • Категорията е разгледана "в последните" и да посочите брой дни или часове 


3. При избиране на конкретна категория може да добавите и допълнително условие за броя разглеждания на тази категория. От падащото меню може да избирате от: точен брой, не е равно на, по-малко от, и повече от.

Разгледана целева страница

Може да изберете конкретни целеви страници, които са били разгледани и да филтрирате спрямо този критерий. Как да създадете целева страница прочетете тук

Имате възможност да добавите и допълнителни условия към избраната целева страница: дата на разглеждане, брой разглеждания на страницата, както и преди колко време (дни или часове) е разгледана.

Разгледан продукт

Сегментирането спрямо разгледаните продукти става като посочите конкретни продукти:

Допълнително може да добавите и още условия: стойност на продуктите, средна цена, категория на продуктите, дата на разглеждане на продукта, кога е разгледан, цена, количество и таг на продукта.


Важно! Обърнете внимание, че когато добавяте условие за категория на продукта, ако към категорията, която сте избрали има и подкатегории, то продуктите в тази подкатегория няма да бъдат включени в условието.

В условието се включва само крайната категория, която изберете. Ако към нея няма прилежащи продукти, то тогава това условие няма да даде резултат. 


Разгледан производител

Може да филтрирате и на база разгледани конкретни производители:

Също така може да добавите и дата на разглеждане, "преди повече" или "повече от" и да въведете брой часове или дни:

Вижте и други начини за сегментиране в тази секция от Помощния ни център.