Условията и настройките на поп-ъп формите са важна част от създаването и използването им, тъй като те определят кога даден поп-ъп да се показва на клиента и кога да не се показва или да се скрива.


В тази секция:


За да отидете в панела с настройки, кликнете върху бутона "Покажи настройки" и ще се отвори нов прозорец. 

Показване на формата

В този раздел можете да изберете на кои URL адреси вашата форма да се показва на клиентите и на кои не. 


Ако не добавите никакви URLs, формата ще бъде показвана на целия уеб сайт, т.е на всяка страница и ще се скрие, тогава когато някой я попълни. 

 

1. Първата опция ви позволява да показвате формата на всички потребители, дори на такива, които вече са се абонирали. AI, с който CloudCart разполага идентифицира всеки потребител, благодарение, на което знае кой потребител е абонат и кой не е. 

Препоръчваме ви да не активирате тази опция, за да показвате формата само на "нови" потребители, които не са абонати.


2.  В следващите полета може да копирате URL адресите, на които искате формата да бъде показавана и на кои не. Ако например искате това да бъде началната страница, копирайте съответния URL. Можете да добавяте повече от един URL. 


Ако искате да показвате формата на всички страници на категориите например, не е необходимо да ги добавяте една по една, може да го направите като сложите звездичка накрая на URL адреса - https://yourdomain.com/category/*. Така на всички страници на категориите ще се показва поп-ъп.


Ако не искате да показате поп-ъп при чекаута или в количката, добавете техните URL адреси. Както споменахме и по-горе, ако не добавите никакви URLs, това означава, че формата ще бъде показвана на всякъде в сайта ви. 

Започни показване

В тази секция, изберете кога вашата форма за абониране/обявяване искате да се показва. Имате три опции:


  • Веднага - тази опция е активирана по подразбиране. Формата ще бъде показана веднага щом потребителят е на определената страница, на която поп-ъпът е избран да се показва.
  • Време на страницата - ако искате поп-ъп формата да не се показва веднага щом потребителя отвори вашата уеб страница, може да изберете, след колко време прекарано от потребителят на определената от вас страница, да се покаже поп-ъп.

  • При опит за излизане - поп-ъпът ще се покаже, тогава когато потребителят се опита да напусне страницата.

Спри показване

В тази секция може да контролирате кога поп-ъп да спре да бъде показван. "Спри показване след затваряне", означава, че поп-ъпът няма да се показва, след като потребителят, го е затворил.

Тук имате две опции:

  • Спри да показваш завинаги- формата, няма да бъде повече показана на този потребител.
  • Спри да показваш за определен брой часове или дни - това означава, че ако клиентът затвори формата и отиде на друга станица, на която по принцип формата отново се показва, той няма да я види. Тази опция е полезна, за да се избегне раздразнението на някои клиенти при вида на една и съща форма многократно, в рамиките на кратък период.

Верифициране

1. В последата секция може да изберете дали да верифицирате имейла на потребителите при абониране. Ако не желаете това и изберете първата опция, това означава, че всички абонирани потребители ще пропуснат процеса на верификация. Имайте предвид, че в този случай не може да сте сигурни, че имейл адресите, въведени от потребителите, са реални и валидни. 


2. При избор за изпращане на имейл за верификация имате възможност за редакция на шаблона за имейл верификация.

Ако искате да проверите дали настройките ви са коректни и поп-ъп формата се визуализита когато и както сте я настроили, може да го направите в инкогнито режим на вашия браузер като отворите един от URL-ите, на които сте задали да бъде показвана.


Как да създавате поп-ъп форми вижте тук.