От 7.10.2021 влиза в сила промяна в логиката за номериране на поръчки в базите данни на магазините. 


Досега номерата на поръчките (ако е избрана цифрова номерация) спазваше абсолютна поредност.


Водени от желанието постоянно да оптимизираме процеса на пазаруване в магазините установихме, че спазването на абсолютна поредност може да доведе до забавяне на процеса по завършване на поръчка. Понякога се случва да се завършват стотици поръчки едновременно. 


Затова променихме логическия процес и вече е възможно номерацията на поръчки да не е в абсолютна поредност, т.е. да се пропускат номера.


Ако прецените, че за вашия бизнес е по-добре, можете да използвате настройката за низ от букви и цифри, която се намира в Настройки > Настройки на количка > Поръчки.


Защо е полезна опцията за низ от букви и цифри:

  • Осигуряване на добро ниво на конфиденциалност по отношение на броя поръчки - невъзможност на конкуренцията да проследява броя постъпили поръчки в магазина ви поради премахването на абсолютната им поредност.
  • При стартиращи търговци или такива с по-малък брой влезли поръчки в магазините си, опцията за низ от букви и цифри при номериране на поръчките е ефективен начин да не се разкрива информацията за обема на продажбите си пред клиентите. 


Това е всичко, което е необходимо да знаете за начина, по който се номерират поръчките.